เลือกดูรายภาค

รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย

สถานี วันเวลาล่าสุด AQI AQI Specification
1BKK1001 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2021-02-27 08:0071 PM2.5
1BKK1002 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 2021-02-27 08:00100 PM2.5
1BKK1003 ริมถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 2021-02-27 08:00106 PM2.5
1BKK1004 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 2021-02-27 08:0071 PM2.5
1BKK1005 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 2021-02-27 08:0041 PM10
1BKK1006 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 2021-02-27 08:0088 PM2.5
1BKK1007 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 2021-02-27 08:0088 PM2.5
1BKK1008 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 2021-02-27 08:0071 PM2.5
1BKK1009 ริมถนนพระรามสี่ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2021-02-27 08:00100 PM2.5
1BKK1010 ริมถนนอินทรพิทักษ์ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 2021-02-27 08:00101 PM2.5
1BKK1011 ริมถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 2021-02-27 08:0096 PM2.5
1BKK1012 ริมถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 2021-02-27 08:00139 PM2.5
1NBI1001 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2021-02-27 08:0055 PM2.5
1NBI1002 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 2021-02-27 08:0076 PM2.5
1NPT1001 ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 2021-02-27 08:0096 PM2.5
1PCD3016 ตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 2021-02-27 08:0076 PM2.5
1PTE1001 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2021-02-27 08:00101 PM2.5
1SKN1001 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 2021-02-27 08:00111 PM2.5
1SKN1002 ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 2021-02-27 08:00149 PM2.5
1SPK1001 ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 2021-02-27 08:00101 PM2.5
1SPK1002 ตำบลบางโปรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 2021-02-27 08:0051 PM2.5
1SPK1003 ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 2021-02-27 08:0059 PM2.5
1SPK1004 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 2021-02-27 08:00116 PM2.5
1SPK1005 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 2021-02-27 08:0092 PM2.5
1AYA1001 ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2021-02-27 08:00119 PM2.5
1CCO1001 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 2021-02-27 08:0080 PM2.5
1KRI1001 ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 2021-02-27 08:0084 PM2.5
1PCD3004 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 2021-02-27 08:00129 PM2.5
1PRI1001 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 2021-02-27 08:00100 PM2.5
1RBR1001 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 2021-02-27 08:00106 PM2.5
1SKM1001 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 2021-02-27 08:0030 PM2.5
1SKW1002 ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 2021-02-27 08:0046 PM2.5
1SPB1001 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 2021-02-27 08:00119 PM2.5
1SRI1001 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 2021-02-27 08:00126 PM10
1SRI1002 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 2021-02-27 08:0088 PM2.5
1CBI1001 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2021-02-27 08:0048 PM2.5
1CBI1002 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2021-02-27 08:0051 PM2.5
1CBI1003 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 2021-02-27 08:0046 PM2.5
1PCD2009 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 2021-02-27 08:0030 PM2.5
1RYG1001 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 2021-02-27 08:0080 PM2.5
1RYG1002 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 2021-02-27 08:0039 PM2.5
1RYG1003 ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 2021-02-27 08:0039 PM2.5
1RYG1004 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 2021-02-27 08:0048 PM2.5
1RYG1005 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 2021-02-27 08:0039 PM2.5
1TRT1001 ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 2021-02-27 08:0037 PM2.5
1KKN1001 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 2021-02-27 08:00147 PM2.5
1LEI1001 ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 2021-02-27 08:0063 PM2.5
1NKI1001 ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 2021-02-27 08:00203 PM2.5
1NMA1001 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 2021-02-27 08:00119 PM2.5
1NPM1001 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 2021-02-27 08:00200 PM2.5
1PCD2001 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 2021-02-27 08:00203 PM2.5
1PCD3009 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 2021-02-27 08:00124 PM2.5
1PCD3011 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 2021-02-27 08:0067 PM2.5
1PCD3012 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 2021-02-27 08:00167 PM2.5
1PCD3013 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 2021-02-27 08:00116 PM2.5
1UBN1001 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 2021-02-27 08:00222 PM2.5
1CMI1001 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2021-02-27 08:00131 PM2.5
1CMI1002 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2021-02-27 08:0096 PM2.5
1CRI1001 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 2021-02-27 08:0063 PM2.5
1LPG1001 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2021-02-27 08:00197 PM2.5
1LPG1002 ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2021-02-27 08:00177 PM2.5
1LPG1003 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2021-02-27 08:00170 PM2.5
1LPG1004 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2021-02-27 08:00149 PM2.5
1LPN1001 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 2021-02-27 08:00119 PM2.5
1MSN1001 ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2021-02-27 08:00109 PM2.5
1NAN1001 ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 2021-02-27 08:00114 PM2.5
1NAN1002 ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 2021-02-27 08:0041 PM2.5
1NSN1001 ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 2021-02-27 08:00104 PM2.5
1PCD3002 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 2021-02-27 08:00109 PM2.5
1PCD3010 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 2021-02-27 08:00139 PM2.5
1PCD3014 ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 2021-02-27 08:00119 PM2.5
1PCD3015 ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 2021-02-27 08:00104 PM2.5
1PCD3017 ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 2021-02-27 08:00131 PM2.5
1PCD3018 ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 2021-02-27 08:00101 PM2.5
1PCD3019 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2021-02-27 08:0076 PM2.5
1PCD3020 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2021-02-27 08:00119 PM2.5
1PCD3021 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 2021-02-27 08:00121 PM2.5
1PLK1001 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 2021-02-27 08:00152 PM2.5
1PRE1001 ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 2021-02-27 08:00152 PM2.5
1PYO1001 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 2021-02-27 08:0092 PM2.5
1TAK1001 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 2021-02-27 08:00162 PM2.5
1NST1001 ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 2021-02-27 08:0084 PM2.5
1NWT1001 ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 2021-02-27 08:0022 PM2.5
1PKT1001 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 2021-02-27 08:0033 PM2.5
1SKA1001 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2021-02-27 08:0024 PM2.5
1SNI1001 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2021-02-27 08:0029 PM10
1STN1001 ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 2021-02-27 08:0021 PM2.5
1YLA1001 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 2021-02-27 08:0023 O3
1YLA1002 ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 2021-02-27 08:0019 PM10