เลือกดูรายภาค

รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย

สถานี วันเวลาล่าสุด AQI AQI Specification
1AYA1001 ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2020-10-22 17:0038 O3
1BKK1001 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2020-10-22 16:0014 PM10
1BKK1002 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 2020-10-22 17:0022 PM2.5
1BKK1003 ริมถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 2020-10-22 17:0026 PM10
1BKK1004 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 2020-10-22 17:0018 PM10
1BKK1005 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 2020-10-22 16:0021 PM10
1BKK1006 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 2020-10-22 16:0017 PM10
1BKK1007 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 2020-10-22 16:0016 PM2.5
1BKK1008 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 2020-10-22 16:0020 PM10
1BKK1009 ริมถนนพระรามสี่ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2020-10-22 16:0022 PM10
1BKK1010 ริมถนนอินทรพิทักษ์ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 2020-10-22 17:0026 O3
1BKK1011 ริมถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 2020-10-22 16:0038 PM10
1BKK1012 ริมถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 2020-10-22 16:0037 PM10
1NBI1001 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2020-10-22 17:0015 PM10
1NPT1001 ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 2020-10-22 17:0041 O3
1PCD2004 ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 2020-10-22 16:0027 PM10
1PCD3001 ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 2020-10-22 16:0015 PM2.5
1PTE1001 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2020-10-22 17:0013 PM2.5
1RBR1001 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 2020-10-22 16:0016 PM10
1SKM1001 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 2020-10-22 17:0056 O3
1SKN1001 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 2020-10-22 17:0038 O3
1SKN1002 ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 2020-10-22 17:0028 PM10
1SPK1001 ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 2020-10-22 17:0020 PM10
1SPK1002 ตำบลบางโปรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 2020-10-22 17:0038 O3
1SPK1003 ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 2020-10-22 17:0054 O3
1SPK1004 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 2020-10-22 17:0045 O3
1SPK1005 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 2020-10-22 16:0050 O3
1SRI1001 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 2020-10-22 17:0052 PM10
1SRI1002 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 2020-10-17 09:0014 PM10
1CBI1001 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2020-10-22 16:0031 O3
1CBI1002 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2020-10-22 16:0017 PM10
1CBI1003 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 2020-10-22 17:0033 O3
1CCO1001 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 2020-10-22 17:0025 O3
1PCD2009 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 2020-10-22 17:0010 PM2.5
1PRI1001 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 2020-10-22 17:0041 O3
1RYG1001 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 2020-10-22 17:0031 O3
1RYG1002 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 2020-10-22 16:0023 O3
1RYG1003 ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 2020-10-22 17:0031 O3
1RYG1004 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 2020-10-22 16:0014 PM10
1RYG1005 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 2020-10-22 17:0025 O3
1SKW1001 ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 2020-10-22 17:0015 PM10
1KRI1001 ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 2020-10-22 16:0019 O3
1KKN1001 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 2020-10-22 17:0029 O3
1CMI1001 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2020-10-22 17:0014 O3
1CMI1002 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2020-10-22 17:0010 PM2.5
1CRI1001 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 2020-10-22 17:008 O3
1CRI1002 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 2020-10-22 16:0010 O3
1LPG1001 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2020-10-22 16:0014 O3
1LPG1002 ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2020-10-22 17:0021 O3
1LPG1003 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2020-10-22 17:0013 O3
1LPG1004 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2020-10-22 16:0018 O3
1LPN1001 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 2020-10-22 16:0017 O3
1MSN1001 ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2020-10-22 17:009 O3
1NAN1001 ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 2020-10-22 17:0023 O3
1NAN1002 ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 2020-10-22 17:0096 PM2.5
1NSN1001 ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 2020-10-22 17:0021 O3
1PCD3014 ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 2020-10-22 16:006 PM2.5
1PRE1001 ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 2020-10-22 16:0018 O3
1PYO1001 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 2020-10-22 16:0016 O3
1TAK1001 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 2020-10-22 17:007 PM10
1NWT1001 ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 2020-10-22 16:0013 PM10
1PCD2003 ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 2020-10-22 17:0011 O3
1PCD3004 ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 2020-10-22 16:006 PM2.5
1PCD3009 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 2020-10-22 16:009 PM2.5
1PCD3010 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 2020-10-22 16:006 PM2.5
1PCD3011 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 2020-10-22 16:009 PM2.5
1PCD3015 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2020-10-22 16:006 PM2.5
1PCD3016 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 2020-10-22 16:008 PM2.5
1PCD3017 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 2020-10-22 16:009 PM2.5
1PKT1001 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 2020-10-22 17:0021 PM10
1SKA1001 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2020-10-22 17:0026 PM2.5
1SNI1001 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2020-10-22 16:0012 O3
1STN1001 ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 2020-10-22 17:0011 PM10
1YLA1001 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 2020-10-22 16:0015 PM10
1YLA1002 ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 2020-10-22 16:007 PM10
1LEI1001 ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 2020-10-22 17:0011 PM10
1NKI1001 ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 2020-10-22 17:0022 O3
1NMA1001 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 2020-10-22 16:0038 O3
1UBN1001 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 2020-10-22 17:0036 O3