เลือกดูรายภาค

รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย

สถานี วันเวลาล่าสุด AQI AQI Specification
1BKK1001 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2022-08-10 06:0010 PM10
1BKK1002 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 2022-08-10 06:0018 PM2.5
1BKK1003 ริมถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 2022-08-10 06:0021 PM2.5
1BKK1004 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 2022-08-10 06:0018 PM2.5
1BKK1005 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 2022-08-10 06:0015 PM2.5
1BKK1006 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 2022-08-10 06:0014 PM2.5
1BKK1007 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 2022-08-10 06:0014 PM2.5
1BKK1008 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 2022-08-10 06:0021 PM2.5
1BKK1009 ริมถนนพระรามสี่ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2022-08-10 06:0021 PM2.5
1BKK1010 ริมถนนอินทรพิทักษ์ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 2022-08-10 06:0015 PM2.5
1BKK1011 ริมถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 2022-08-10 06:0018 PM10
1BKK1012 ริมถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 2022-08-10 06:0026 PM10
1NBI1001 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2022-08-10 06:0017 PM2.5
1NBI1002 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 2022-08-10 06:0011 PM10
1NPT1001 ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 2022-08-10 06:0010 PM10
1PTE1001 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2022-08-10 06:0013 PM10
1SKN1001 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 2022-08-10 06:0021 PM2.5
1SKN1002 ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 2022-08-10 06:0018 PM10
1SPK1001 ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 2022-08-10 06:0021 PM2.5
1SPK1002 ตำบลบางโปรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 2022-08-10 06:0013 PM10
1SPK1003 ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 2022-08-10 06:0013 PM2.5
1SPK1004 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 2022-08-10 06:0022 PM2.5
1SPK1005 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 2022-08-10 06:0023 PM10
1AYA1001 ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2022-08-10 06:0016 PM10
1KRI1001 ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 2022-08-10 06:009 PM10
1LRI1001 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 2022-08-10 06:0014 PM10
1PKN1001 ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2022-08-10 06:0012 PM10
1RBR1001 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 2022-08-10 06:0013 PM2.5
1SKM1001 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 2022-08-10 06:009 PM10
1SPB1001 ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 2022-08-10 06:008 PM10
1SRI1001 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 2022-08-10 06:0033 PM10
1SRI1002 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 2022-08-10 06:0016 PM2.5
1CBI1001 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2022-08-10 06:009 PM2.5
1CBI1002 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2022-08-10 06:0014 PM10
1CBI1003 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 2022-08-10 06:0012 PM10
1CCO1001 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 2022-08-10 06:0020 PM10
1CTI1001 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 2022-08-10 06:0013 PM10
1PCD3027-1 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 2022-08-10 06:008 PM10
1PRI1001 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 2022-08-10 06:0014 PM10
1RYG1001 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 2022-08-10 06:0014 PM10
1RYG1002 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 2022-08-10 05:0014 PM10
1RYG1003 ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 2022-08-10 06:0013 PM2.5
1RYG1004 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 2022-08-10 06:0015 PM10
1RYG1005 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 2022-08-10 06:0010 PM10
1SKW1002 ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 2022-08-10 06:0011 O3
1TRT1001 ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 2022-08-10 06:007 O3
1BRM1001 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 2022-08-10 06:0013 O3
1KKN1001 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 2022-08-10 06:0010 PM2.5
1LEI1002 ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 2022-08-10 06:0013 O3
1MDH1001 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 2022-08-10 06:009 O3
1NKI1001 ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 2022-08-10 06:007 PM10
1NMA1001 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 2022-08-10 06:0013 PM2.5
1NPM1001 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 2022-08-10 06:0010 O3
1PCD3011 ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 2022-08-10 06:005 PM2.5
1SNK1001 ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 2022-08-10 06:008 O3
1UBN1001 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 2022-08-10 06:0013 O3
1UDN1001 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 2022-08-10 06:0010 O3
1CMI1001 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-08-10 06:0011 PM10
1CMI1002 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-08-10 06:008 PM10
1CRI1001 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 2022-08-10 06:007 PM10
1CRI1003 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 2022-08-10 06:0010 PM10
1KPT1001 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร 2022-08-10 06:006 PM10
1LPG1001 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2022-08-10 06:0013 PM10
1LPG1002 ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2022-08-10 06:007 PM10
1LPG1003 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2022-08-10 06:006 PM10
1LPG1004 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2022-08-10 06:007 PM2.5
1LPN1001 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 2022-08-10 06:0012 PM10
1MSN1001 ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2022-08-10 06:009 PM10
1NAN1001 ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 2022-08-10 06:0016 PM2.5
1NAN1002 ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 2022-08-10 06:008 PM2.5
1NSN1001 ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 2022-08-10 06:0011 PM10
1PCT1001 ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 2022-08-10 06:0010 O3
1PLK1001 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 2022-08-10 06:0010 O3
1PNB1001 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2022-08-10 06:006 O3
1PRE1001 ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 2022-08-10 06:008 O3
1PYO1001 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 2022-08-10 06:007 PM10
1STI1001 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 2022-08-10 06:008 O3
1TAK1001 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 2022-08-10 06:007 O3
1UTI1001 ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 2022-08-10 06:009 PM10
1UTT1001 ตําบลท่าอิฐ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 2022-08-10 06:0010 O3
1NST1001 ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 2022-08-10 06:0016 PM10
1NWT1001 ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 2022-08-10 06:0017 PM2.5
1PCD2001 ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 2022-06-23 10:0013 O3
1PCD2004 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 2022-07-07 15:0022 O3
1PCD2007 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 2022-06-03 20:0021 O3
1PCD3001 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 2022-06-21 15:0013 PM2.5
1PCD3003 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 2022-06-08 06:007 PM2.5
1PCD3009 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 2022-06-21 11:0011 PM2.5
1PCD3010 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 2022-07-24 13:00N/A PM2.5
1PCD3013 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 2022-06-21 13:009 PM2.5
1PCD3014 ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 2022-07-25 10:00N/A PM2.5
1PCD3017 ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 2022-07-12 11:00N/A PM2.5
1PCD3018 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2022-06-23 14:006 PM2.5
1PCD3020-1 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2022-06-23 18:007 PM10
1PCD3021-1 ตำบลเชียงเงิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 2022-06-26 16:0012 PM2.5
1PCD3024-1 ตำบลแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 2022-06-10 10:009 PM10
1PCD3025-1 2022-03-14 16:00N/A PM10
1PKT1001 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 2022-08-10 06:0014 PM10
1SKA1001 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2022-08-10 06:0022 PM10
1SNI1001 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2022-08-10 06:0012 PM2.5
1STN1001 ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 2022-08-10 06:0010 PM2.5
1TRG1001 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 2022-08-10 06:0013 PM2.5
1YLA1001 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 2022-08-10 06:0019 PM2.5
1YLA1002 ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 2022-08-10 06:0014 PM2.5