เลือกดูรายภาค

รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย

สถานี วันเวลาล่าสุด AQI AQI Specification
1BKK1001 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2021-06-22 21:0036 O3
1BKK1002 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 2021-06-22 21:0031 PM10
1BKK1003 ริมถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 2021-06-22 21:0042 PM10
1BKK1004 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 2021-06-22 21:0028 PM10
1BKK1005 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 2021-06-22 21:0033 PM10
1BKK1006 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 2021-06-22 21:0038 PM10
1BKK1007 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 2021-06-22 21:0034 PM10
1BKK1008 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 2021-06-22 21:0031 PM10
1BKK1009 ริมถนนพระรามสี่ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2021-06-22 21:0038 PM10
1BKK1010 ริมถนนอินทรพิทักษ์ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 2021-06-22 21:0034 PM10
1BKK1011 ริมถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 2021-06-22 21:0035 PM10
1BKK1012 ริมถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 2021-06-22 21:0045 PM10
1NBI1001 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2021-06-22 21:0025 PM10
1NBI1002 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 2021-06-22 21:0051 O3
1NPT1001 ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 2021-06-22 21:0026 PM10
1PCD3016 ตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 2021-06-22 21:0021 PM2.5
1PTE1001 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2021-06-22 21:0020 PM2.5
1SKN1001 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 2021-06-22 21:0044 PM10
1SKN1002 ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 2021-06-22 21:0036 PM10
1SPK1001 ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 2021-06-22 21:0033 PM10
1SPK1002 ตำบลบางโปรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 2021-06-22 21:0029 PM10
1SPK1003 ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 2021-06-22 21:0025 PM10
1SPK1004 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 2021-06-22 18:0050 PM2.5
1SPK1005 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 2021-06-22 21:0037 PM2.5
1AYA1001 ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2021-06-22 21:0049 PM10
1CCO1001 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 2021-06-22 21:0029 PM10
1KRI1001 ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 2021-06-22 21:0030 PM2.5
1PRI1001 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 2021-06-22 21:0047 O3
1RBR1001 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 2021-06-22 21:0028 PM10
1SKM1001 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 2021-06-22 21:0021 PM10
1SKW1002 ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 2021-06-22 21:0036 O3
1SPB1001 ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 2021-06-22 21:0034 PM10
1SRI1001 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 2021-06-22 21:0052 PM10
1SRI1002 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 2021-06-22 21:0035 PM10
1CBI1001 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2021-06-22 12:0032 PM10
1CBI1002 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2021-06-22 21:0028 PM10
1CBI1003 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 2021-06-22 21:0023 PM10
1PCD2009 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 2021-06-22 21:0016 PM10
1RYG1001 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 2021-06-22 21:0024 PM10
1RYG1002 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 2021-06-22 21:0028 PM10
1RYG1003 ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 2021-06-22 21:0018 PM10
1RYG1004 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 2021-06-22 21:0024 PM10
1RYG1005 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 2021-06-22 21:0024 PM10
1TRT1001 ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 2021-06-22 21:0013 O3
1KKN1001 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 2021-06-22 21:0047 PM10
1LEI1001 ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 2021-06-22 21:0021 PM10
1NKI1001 ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 2021-06-22 21:0013 O3
1NMA1001 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 2021-06-22 21:0036 PM10
1NPM1001 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 2021-06-22 21:0040 PM10
1PCD2001 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 2021-06-22 21:0028 PM10
1PCD3009 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 2021-06-17 15:007 PM2.5
1PCD3011 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 2021-06-18 12:008 PM2.5
1PCD3013 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 2021-06-17 13:009 PM2.5
1SNK1001 2021-06-22 21:0028 PM10
1UBN1001 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 2021-06-22 21:0033 PM10
1UDN1001 2021-06-22 21:0025 PM10
1CMI1001 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2021-06-22 21:0019 O3
1CMI1002 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2021-06-22 21:0012 PM10
1CRI1001 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 2021-06-22 21:0020 O3
1CRI1002 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 2021-06-22 21:0021 O3
1LPG1001 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2021-06-22 21:0018 O3
1LPG1002 ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2021-06-22 21:0015 O3
1LPG1003 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2021-06-22 21:0014 O3
1LPG1004 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2021-06-22 21:0015 PM2.5
1LPN1001 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 2021-06-22 21:0015 O3
1MSN1001 ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2021-06-22 21:0014 O3
1NAN1001 ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 2021-06-22 21:0026 O3
1NAN1002 ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 2021-06-22 21:0019 O3
1NSN1001 ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 2021-06-22 21:0031 O3
1PCD3002 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 2021-06-15 09:005 PM2.5
1PCD3010 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 2021-06-16 13:005 PM2.5
1PCD3014 ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 2021-06-22 21:0013 PM2.5
1PCD3015 ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 2021-06-15 12:009 PM2.5
1PCD3017 ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 2021-06-16 10:005 PM2.5
1PCD3018 ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 2021-06-22 21:0013 PM2.5
1PCD3020 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2021-06-22 21:0015 PM10
1PCD3021 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 2021-06-22 21:0019 PM10
1PLK1001 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 2021-06-22 21:0028 O3
1PRE1001 ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 2021-06-22 21:0020 O3
1PYO1001 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 2021-06-22 21:0015 O3
1TAK1001 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 2021-06-22 21:0015 PM2.5
1UTT1001 ตําบลท่าอิฐ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 2021-06-22 21:0022 O3
1NST1001 ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 2021-06-22 21:0012 PM10
1NWT1001 ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 2021-06-22 21:0021 O3
1PKT1001 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 2021-06-22 21:0014 O3
1SKA1001 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2021-06-22 21:0023 PM2.5
1SNI1001 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2021-06-22 21:0024 PM2.5
1STN1001 ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 2021-06-22 21:0016 O3
1TRG1001 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 2021-06-22 21:0014 O3
1YLA1001 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 2021-06-22 21:0019 O3
1YLA1002 ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 2021-06-22 21:0012 PM10