สถานี เวลา AQI*
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 19 ก.ย. 63 21:00 30
ต.มาบตาพุด, อ.เมือง, จ.ระยอง 19 ก.ย. 63 21:00 70
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 19 ก.ย. 63 21:00 31