สถานี เวลา AQI*
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 19 ก.ค. 62 00:00 55
ต.มาบตาพุด, อ.เมือง, จ.ระยอง 19 ก.ค. 62 01:00 23
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 19 ก.ค. 62 01:00 66