สถานี เวลา AQI*
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 28 ม.ค. 63 16:00 97
ต.มาบตาพุด, อ.เมือง, จ.ระยอง 28 ม.ค. 63 15:00 41
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 28 ม.ค. 63 16:00 81