สถานี เวลา AQI*
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 19 พ.ย. 61 16:00 120
ต.มาบตาพุด, อ.เมือง, จ.ระยอง 19 พ.ย. 61 16:00 77
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 19 พ.ย. 61 16:00 100