สถานี เวลา AQI*
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 14 ก.ค. 63 22:00 77
ต.มาบตาพุด, อ.เมือง, จ.ระยอง 14 ก.ค. 63 22:00 78
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 14 ก.ค. 63 22:00 37