สถานี เวลา AQI*
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 23 พ.ค. 62 16:00 85
ต.มาบตาพุด, อ.เมือง, จ.ระยอง 23 พ.ค. 62 17:00 56
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 23 พ.ค. 62 17:00 67