สถานี เวลา AQI*
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 20 ก.ค. 61 16:00 64
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 20 ก.ค. 61 15:00 39