สถานี เวลา AQI*
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 24 พ.ค. 61 03:00 108
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 24 พ.ค. 61 03:00 44
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 23 พ.ค. 61 08:00 44