สถานี เวลา AQI*
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 23 มี.ค. 62 22:00 111
ต.มาบตาพุด, อ.เมือง, จ.ระยอง 23 มี.ค. 62 22:00 57
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 23 มี.ค. 62 22:00 164