สถานี เวลา AQI*
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 20 ม.ค. 62 05:00 122
ต.มาบตาพุด, อ.เมือง, จ.ระยอง 20 ม.ค. 62 06:00 83
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 20 ม.ค. 62 05:00 101