สถานี เวลา AQI*
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 12 พ.ย. 62 01:00 140
ต.มาบตาพุด, อ.เมือง, จ.ระยอง 12 พ.ย. 62 01:00 69
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 12 พ.ย. 62 01:00 82