สถานี เวลา AQI*
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 24 ม.ค. 61 14:00 162
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 24 ม.ค. 61 14:00 55