สถานี เวลา AQI*
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18 พ.ย. 60 17:00 154
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 18 พ.ย. 60 17:00 42