สถานี เวลา AQI*
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 03 เม.ย. 63 07:00 98
ต.มาบตาพุด, อ.เมือง, จ.ระยอง 03 เม.ย. 63 07:00 73
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 03 เม.ย. 63 07:00 106