สถานี เวลา AQI*
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18 ก.ย. 61 20:00 73
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 18 ก.ย. 61 19:00 40