สถานี เวลา AQI*
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 21 ก.ย. 62 08:00 111
ต.มาบตาพุด, อ.เมือง, จ.ระยอง 21 ก.ย. 62 08:00 30
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 21 ก.ย. 62 08:00 49