สถานี เวลา AQI*
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18 มี.ค. 61 21:00 75
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 18 มี.ค. 61 21:00 104
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 18 มี.ค. 61 07:00 22