ภาษาไทย English
 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   ข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
เลือกวันที่ต้องการดูข้อมูลย้อนหลัง:  เลือกชั่วโมง:
กลับไปดูข้อมูลปัจจุบัน

ID
Station
Last Date
Last Hour
ปริมาณสารมลพิษ
AQI
AQI
Specify
 
SO2
(1hr)
(ppb)
NO2
(1hr)
(ppb)
CO
(8hr)
(ppm)
O3
(8hr)
(ppb)
PM10
(24hr)
(ug/m3)
PM2.5
(24hr)
(ug/m3)
  ข้อมูลแบบ Real Time รายชั่วโมง
 02t  แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ 2020-01-28 16:00:00 1 16 - - 68 33 41 PM2.5  
 03t  ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 2020-01-28 16:00:00 - 18 3 - 78 36 48 PM10  
 05t  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 2020-01-28 16:00:00 2 6 0.29 40 44 25 29 O3  
 08t  ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2020-01-28 16:00:00 5 9 1 33 56 34 43 PM2.5  
 10t  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 2020-01-28 16:00:00 - 10 - 34 37 18 24 O3  
 11t  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 2020-01-28 16:00:00 No Data No Data - 39 48 26 28 O3  
 12t  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 2020-01-28 16:00:00 No Data 22 - 33 50 24 25 PM10  
 13t  ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 2020-01-28 16:00:00 3 No Data 1 44 56 32 39 PM2.5  
 14t  ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 2020-01-28 16:00:00 4 31 0.29 44 61 38 51 PM2.5  
 16t  ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 2020-01-28 16:00:00 4 11 1 34 41 25 25 PM2.5  
 17t  ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2020-01-28 16:00:00 2 9 1 32 36 27 28 PM2.5  
 18t  ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 2020-01-28 16:00:00 2 16 0.71 48 64 44 76 PM2.5  
 19t  ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 2020-01-28 16:00:00 No Data No Data 0.14 51 55 23 36 O3  
 20t  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 2020-01-28 16:00:00 6 14 - 54 39 27 39 O3  
 21t  ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 2020-01-28 16:00:00 4 7 1 65 80 43 71 PM2.5  
 22t  ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 2020-01-28 16:00:00 No Data No Data 1 61 47 29 44 O3  
 24t  ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 2020-01-28 16:00:00 1 5 - 47 116 36 95 PM10  
 25t  ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 2020-01-28 16:00:00 - No Data - 67 66 33 48 O3  
 26t  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 2020-01-28 16:00:00 1 5 0.25 - 78 37 50 PM2.5  
 27t  ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 2020-01-28 16:00:00 1 2 - 38 42 29 33 PM2.5  
 28t  ต.ปลวกแดง, อ.ปลวกแดง, จ.ระยอง 2020-01-28 16:00:00 1 8 - 33 50 15 25 PM10  
 29t  ต.มาบตาพุด, อ.เมือง, จ.ระยอง 2020-01-28 15:00:00 23 14 - 24 33 12 17 O3  
 30t  ต.ท่าประดู่, อ.เมือง, จ.ระยอง 2020-01-28 16:00:00 1 20 1 20 34 19 19 PM2.5  
 31t  ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 2020-01-28 16:00:00 0 8 - 28 35 12 20 O3  
 32t  ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2020-01-28 16:00:00 2 13 - 49 No Data 15 35 O3  
 33t  ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2020-01-28 16:00:00 - 12 - 44 61 26 34 PM10  
 34t  ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 2020-01-28 16:00:00 - 7 0.43 52 39 21 37 O3  
 35t  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2020-01-28 16:00:00 No Data 14 - 57 73 45 80 PM2.5  
 36t  ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2020-01-28 16:00:00 1 26 1 - 91 55 111 PM2.5  
 37t  ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 2020-01-28 16:00:00 2 9 0.88 67 163 127 237 PM2.5  
 38t  ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2020-01-28 16:00:00 2 6 0.86 59 162 137 247 PM2.5  
 39t  ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2020-01-28 16:00:00 No Data No Data - - 179 149 259 PM2.5  
 40t  ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2020-01-28 16:00:00 0 3 - 66 112 94 204 PM2.5  
 41t  ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 2020-01-28 16:00:00 0 18 - 50 94 46 84 PM2.5  
 42t  ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 2020-01-28 16:00:00 2 3 0.29 33 35 18 24 O3  
 43t  ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 2020-01-28 16:00:00 2 13 - 34 34 18 24 O3  
 44t  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 2020-01-28 16:00:00 No Data No Data - 27 24 17 19 O3  
 46t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 2020-01-28 16:00:00 1 13 0.5 77 71 36 55 O3  
 47t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2020-01-28 16:00:00 1 10 0.43 54 71 34 43 PM2.5  
 50t  ริมถนนพระรามสี่, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 2020-01-28 16:00:00 - 25 1.29 - 55 33 41 PM2.5  
 52t  ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 2020-01-28 16:00:00 1 17 0.38 34 49 33 41 PM2.5  
 53t  ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2020-01-28 16:00:00 - 17 1 - 46 27 28 PM2.5  
 54t  ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 2020-01-28 16:00:00 - 24 1.25 21 66 37 50 PM2.5  
 57t  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 2020-01-28 16:00:00 - 9 1 39 42 18 28 O3  
 58t  ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 2020-01-28 16:00:00 - 4 0.13 40 47 36 48 PM2.5  
 59t  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 2020-01-28 16:00:00 - 15 - 47 40 26 34 O3  
 60t  ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 2020-01-28 16:00:00 1 4 - 65 57 20 46 O3  
 61t  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2020-01-28 16:00:00 No Data 14 - - 49 25 25 PM2.5  
 62t  ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 2020-01-28 16:00:00 - 4 - 30 29 14 21 O3  
 63t  ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 2020-01-28 16:00:00 - 14 0.63 33 28 16 24 O3  
 67t  ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 2020-01-28 16:00:00 2 11 0.14 59 127 102 212 PM2.5  
 68t  ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 2020-01-28 16:00:00 2 7 0.43 64 62 46 84 PM2.5  
 69t  ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 2020-01-28 16:00:00 - No Data 1.29 66 151 127 237 PM2.5  
 70t  ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 2020-01-28 16:00:00 - No Data 0.29 63 121 101 211 PM2.5  
 71t  ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 2020-01-28 16:00:00 - - - - 36 13 18 PM10  
 72t  ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 2020-01-28 16:00:00 - - - - 54 35 46 PM2.5  
 73t  ต.เวียงพางคำ, อ.แม่สาย, จ.เชียงราย 2020-01-28 16:00:00 - - 0.63 29 62 49 96 PM2.5  
 74t  ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 2020-01-28 16:00:00 23 14 0.13 30 48 18 24 PM10  
 75t  ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 2020-01-28 16:00:00 1 3 0.63 50 85 65 137 PM2.5  
 76t  ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 2020-01-28 16:00:00 - 5 - 51 80 49 96 PM2.5  
 77t  ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 2020-01-28 16:00:00 4 7 - 51 56 32 39 PM2.5  
 78t  ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 2020-01-28 16:00:00 - - - - 24 12 12 PM10  
 79t  ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2020-01-28 16:00:00 1 7 - 36 56 46 84 PM2.5  
 80t  ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 2020-01-28 16:00:00 1 2 - 27 21 13 19 O3  
 81t  ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 2020-01-28 16:00:00 2 7 0.75 47 54 30 35 PM2.5  
 m3  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 21 ม.ค. - 3 ก.พ.63 2020-01-28 16:00:00 - - - - 17 7 9 PM10  
 m5  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 5 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี (เริ่ม 2 พ.ย.62) 2020-01-28 16:00:00 - - - - 75 53 106 PM2.5  
 m8  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 8 ค่ายมหาสุรสิงหนาท จ.ระยอง 2020-01-28 16:00:00 1 1 1 39 41 16 28 O3  
 m9  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 9 โรงพยาบาลแม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 2020-01-28 16:00:00 - - - - 51 33 41 PM2.5  
 o10  พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 2020-01-28 16:00:00 - - - - 37 27 28 PM2.5  
 
 


  คำอธิบาย
  • SO2 หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • NO2 หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • CO หน่วย : ส่วนในล้านส่วน (ppm, 1/1,000,000)
  • Ozone หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
  • AQI: ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) ไม่ควรเกิน 100
    * :: ไม่มีค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

 

counter stats
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ