ภาษาไทย English
 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   ข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
เลือกวันที่ต้องการดูข้อมูลย้อนหลัง:  เลือกชั่วโมง:
กลับไปดูข้อมูลปัจจุบัน

ID
Station
Last Date
Last Hour
ปริมาณสารมลพิษ
AQI
AQI
Specify
 
SO2
(1hr)
(ppb)
NO2
(1hr)
(ppb)
CO
(8hr)
(ppm)
O3
(8hr)
(ppb)
PM10
(24hr)
(ug/m3)
PM2.5
(24hr)
(ug/m3)
  ข้อมูลแบบ Real Time รายชั่วโมง
 02t  แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ 2019-11-10 11:00:00 1 19 - - 62 34 43 PM2.5  
 03t  ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 2019-11-12 01:00:00 - 19 3 - 87 54 109 PM2.5  
 05t  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 2019-11-12 01:00:00 5 90 1.13 26 81 52 104 PM2.5  
 08t  ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2019-11-12 01:00:00 5 62 1.38 25 96 63 131 PM2.5  
 10t  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 2019-11-12 01:00:00 - 56 - 11 81 55 111 PM2.5  
 11t  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 2019-11-12 01:00:00 9 No Data - 14 79 47 88 PM2.5  
 12t  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 2019-11-12 01:00:00 1 77 1.38 17 94 50 100 PM2.5  
 13t  ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 2019-11-12 01:00:00 6 42 1.57 12 No Data 46 84 PM2.5  
 14t  ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 2019-11-12 01:00:00 29 31 1.5 18 85 54 109 PM2.5  
 16t  ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 2019-11-12 01:00:00 3 52 1.5 45 85 50 100 PM2.5  
 17t  ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2019-11-12 01:00:00 3 69 1.5 41 70 49 96 PM2.5  
 18t  ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 2019-11-12 01:00:00 2 73 0.75 53 108 68 144 PM2.5  
 19t  ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 2019-11-12 01:00:00 4 23 1.43 18 101 57 116 PM2.5  
 20t  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 2019-11-12 01:00:00 2 43 - 9 65 49 96 PM2.5  
 21t  ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 2019-11-12 01:00:00 2 26 1.25 15 88 49 96 PM2.5  
 22t  ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 2019-11-12 01:00:00 No Data No Data 1.86 19 89 55 111 PM2.5  
 24t  ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 2019-11-12 01:00:00 1 26 1 2 211 62 217 PM10  
 25t  ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 2019-11-12 01:00:00 - 40 - 21 79 23 49 PM10  
 26t  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 2019-11-12 01:00:00 1 9 1.13 - 80 44 76 PM2.5  
 27t  ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 2019-11-12 01:00:00 9 49 - 5 109 61 126 PM2.5  
 28t  ต.ปลวกแดง, อ.ปลวกแดง, จ.ระยอง 2019-11-11 22:00:00 1 22 - 23 87 42 67 PM2.5  
 29t  ต.มาบตาพุด, อ.เมือง, จ.ระยอง 2019-11-12 01:00:00 No Data No Data 1 15 70 40 59 PM2.5  
 30t  ต.ท่าประดู่, อ.เมือง, จ.ระยอง 2019-11-12 01:00:00 0 11 1 17 89 38 61 PM10  
 31t  ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 2019-11-11 16:00:00 1 5 0.13 57 60 37 50 PM2.5  
 32t  ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2019-11-12 01:00:00 2 11 - 39 64 38 51 PM2.5  
 33t  ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2019-11-12 01:00:00 - 17 - 33 89 43 71 PM2.5  
 34t  ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 2019-11-12 01:00:00 - 17 1 17 59 38 51 PM2.5  
 35t  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2019-11-12 01:00:00 0 8 - 10 57 39 55 PM2.5  
 36t  ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2019-11-12 01:00:00 1 19 1.13 - 68 41 63 PM2.5  
 37t  ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 2019-11-12 01:00:00 1 9 1 10 57 35 46 PM2.5  
 38t  ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2019-11-12 01:00:00 1 0 1 4 17 13 13 PM2.5  
 39t  ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2019-11-12 01:00:00 2 3 - 3 28 18 18 PM2.5  
 40t  ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2019-11-12 01:00:00 2 3 - 12 45 30 35 PM2.5  
 41t  ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 2019-11-12 01:00:00 1 22 1.13 11 78 39 55 PM2.5  
 42t  ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 2019-11-12 01:00:00 4 11 1 22 58 37 50 PM2.5  
 43t  ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 2019-11-12 01:00:00 1 22 1 13 47 27 28 PM2.5  
 44t  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 2019-11-12 01:00:00 0 12 0.38 21 48 32 39 PM2.5  
 46t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 2019-11-12 01:00:00 2 10 1 - 74 42 67 PM2.5  
 47t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2019-11-12 01:00:00 2 20 0.25 31 70 41 63 PM2.5  
 50t  ริมถนนพระรามสี่, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 2019-11-12 01:00:00 - 67 2 - 93 55 111 PM2.5  
 52t  ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 2019-11-12 01:00:00 2 58 1.14 14 85 50 100 PM2.5  
 53t  ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2019-11-12 01:00:00 - 81 1.88 - 95 53 106 PM2.5  
 54t  ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 2019-11-12 01:00:00 - 73 2.25 2 111 56 114 PM2.5  
 57t  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 2019-11-12 01:00:00 - 7 1 5 31 22 22 PM2.5  
 58t  ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 2019-11-12 01:00:00 - 4 1 12 25 19 19 PM2.5  
 59t  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 2019-11-12 01:00:00 - 63 0.88 16 66 43 71 PM2.5  
 60t  ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 2019-11-12 01:00:00 3 20 - 12 102 41 77 PM10  
 61t  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2019-11-12 01:00:00 5 79 - 2 84 49 96 PM2.5  
 62t  ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 2019-11-12 01:00:00 - 3 - 16 32 17 17 PM2.5  
 63t  ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 2019-11-12 01:00:00 - 2 0.88 21 36 22 22 PM2.5  
 67t  ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 2019-11-12 01:00:00 1 2 0.13 6 35 24 24 PM2.5  
 68t  ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 2019-11-12 01:00:00 3 11 1 11 59 39 55 PM2.5  
 69t  ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 2019-11-12 01:00:00 - No Data 1 8 45 30 35 PM2.5  
 70t  ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 2019-11-12 01:00:00 - No Data - 8 36 27 28 PM2.5  
 71t  ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 2019-11-12 01:00:00 - - - - 53 32 39 PM2.5  
 72t  ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 2019-11-12 01:00:00 - - - - 53 27 28 PM2.5  
 73t  ต.เวียงพางคำ, อ.แม่สาย, จ.เชียงราย 2019-11-12 01:00:00 - - 1 9 39 26 26 PM2.5  
 74t  ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 2019-11-12 01:00:00 4 18 1 42 71 38 51 PM2.5  
 75t  ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 2019-11-12 01:00:00 0 2 - 4 29 20 20 PM2.5  
 76t  ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 2019-11-12 01:00:00 - 8 0.14 7 62 32 39 PM2.5  
 77t  ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 2019-11-12 01:00:00 1 6 - 32 69 40 59 PM2.5  
 78t  ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 2019-11-12 01:00:00 - - - - No Data 5 5 PM2.5  
 79t  ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2019-11-12 01:00:00 1 6 0.38 13 64 42 67 PM2.5  
 80t  ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 2019-11-12 01:00:00 1 2 1 10 23 14 14 PM2.5  
 81t  ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 2019-11-12 01:00:00 2 24 1.5 6 86 48 92 PM2.5  
 m8  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 8 ค่ายมหาสุรสิงหนาท จ.ระยอง (เริ่ม 19 เมษายน 60) 2019-11-12 01:00:00 1 7 1 26 63 37 50 PM2.5  
 
 


  คำอธิบาย
  • SO2 หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • NO2 หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • CO หน่วย : ส่วนในล้านส่วน (ppm, 1/1,000,000)
  • Ozone หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
  • AQI: ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) ไม่ควรเกิน 100
    * :: ไม่มีค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

 

counter stats
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ