ภาษาไทย English
 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   ข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
เลือกวันที่ต้องการดูข้อมูลย้อนหลัง:  เลือกชั่วโมง:
กลับไปดูข้อมูลปัจจุบัน

ID
Station
Last Date
Last Hour
ปริมาณสารมลพิษ
AQI
AQI
Specify
 
SO2
(1hr)
(ppb)
NO2
(1hr)
(ppb)
CO
(8hr)
(ppm)
O3
(8hr)
(ppb)
PM10
(24hr)
(ug/m3)
PM2.5
(24hr)
(ug/m3)
  ข้อมูลแบบ Real Time รายชั่วโมง
 02t  แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ 2019-12-12 22:00:00 1 55 1 17 80 49 96 PM2.5  
 03t  ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 2019-12-12 22:00:00 - 34 3 - 94 58 119 PM2.5  
 05t  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 2019-12-12 22:00:00 3 72 0.63 24 82 52 104 PM2.5  
 08t  ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2019-12-12 22:00:00 7 47 1 22 89 62 129 PM2.5  
 10t  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 2019-12-12 22:00:00 - 46 - 27 71 35 46 PM2.5  
 11t  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 2019-12-12 22:00:00 No Data No Data - 19 79 51 101 PM2.5  
 12t  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 2019-12-12 22:00:00 No Data 55 - 12 81 47 88 PM2.5  
 13t  ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 2019-12-12 22:00:00 5 47 1.63 17 71 47 88 PM2.5  
 14t  ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 2019-12-12 22:00:00 0 70 1 50 114 69 147 PM2.5  
 16t  ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 2019-12-12 22:00:00 3 51 0.71 23 92 53 106 PM2.5  
 17t  ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2019-12-12 22:00:00 6 50 1 17 59 42 67 PM2.5  
 18t  ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 2019-12-12 22:00:00 2 63 0.71 20 104 63 131 PM2.5  
 19t  ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 2019-12-12 22:00:00 4 41 0.86 28 87 35 59 PM10  
 20t  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 2019-12-12 22:00:00 2 35 - 30 77 54 109 PM2.5  
 21t  ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 2019-12-12 22:00:00 4 52 1.75 30 124 65 137 PM2.5  
 22t  ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 2019-12-12 22:00:00 No Data No Data 1.88 44 101 59 121 PM2.5  
 24t  ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 2019-12-12 22:00:00 2 48 0.75 13 202 67 212 PM10  
 25t  ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 2019-12-12 22:00:00 - 58 - 31 109 53 106 PM2.5  
 26t  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 2019-12-12 22:00:00 2 34 0.86 - 123 76 164 PM2.5  
 27t  ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 2019-12-12 22:00:00 17 64 - 46 152 95 205 PM2.5  
 28t  ต.ปลวกแดง, อ.ปลวกแดง, จ.ระยอง 2019-12-12 22:00:00 2 24 - 31 99 48 92 PM2.5  
 29t  ต.มาบตาพุด, อ.เมือง, จ.ระยอง 2019-12-12 22:00:00 2 53 0.43 26 87 44 76 PM2.5  
 30t  ต.ท่าประดู่, อ.เมือง, จ.ระยอง 2019-12-12 22:00:00 1 27 2 15 62 37 50 PM2.5  
 31t  ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 2019-12-12 22:00:00 2 23 0.5 36 71 39 55 PM2.5  
 32t  ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2019-12-12 22:00:00 4 34 - 24 73 45 80 PM2.5  
 33t  ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2019-12-12 22:00:00 - 72 - 34 118 50 100 PM2.5  
 34t  ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 2019-12-12 22:00:00 - 39 1 29 75 47 88 PM2.5  
 35t  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2019-12-12 22:00:00 1 11 - 37 65 44 76 PM2.5  
 36t  ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2019-12-12 22:00:00 1 39 1.63 - 65 40 59 PM2.5  
 37t  ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 2019-12-12 22:00:00 2 15 1 31 73 55 111 PM2.5  
 38t  ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2019-12-12 22:00:00 1 2 1.25 28 40 22 22 PM2.5  
 39t  ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2019-12-12 22:00:00 1 19 - 28 40 32 39 PM2.5  
 40t  ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2019-12-12 22:00:00 No Data No Data - 46 66 44 76 PM2.5  
 41t  ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 2019-12-12 22:00:00 2 42 1 41 126 71 152 PM2.5  
 42t  ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 2019-12-12 22:00:00 1 4 - 42 37 19 30 O3  
 43t  ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 2019-12-12 22:00:00 - 3 - 37 30 16 26 O3  
 44t  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 2019-12-12 22:00:00 0 1 - 38 34 21 27 O3  
 46t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 2019-12-12 22:00:00 3 14 0.88 53 99 64 134 PM2.5  
 47t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2019-12-12 22:00:00 1 50 0.67 22 107 69 147 PM2.5  
 50t  ริมถนนพระรามสี่, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 2019-12-12 22:00:00 - 47 1.63 - 76 47 88 PM2.5  
 52t  ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 2019-12-12 22:00:00 No Data No Data 0.86 23 82 49 96 PM2.5  
 53t  ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2019-12-12 22:00:00 - 43 1.13 - 88 50 100 PM2.5  
 54t  ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 2019-12-12 22:00:00 - 74 2 10 109 58 119 PM2.5  
 57t  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 2019-12-12 22:00:00 - No Data 0.71 27 48 37 50 PM2.5  
 58t  ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 2019-12-12 22:00:00 - 11 1 29 48 37 50 PM2.5  
 59t  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 2019-12-12 22:00:00 - 47 0.71 31 61 47 88 PM2.5  
 60t  ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 2019-12-12 22:00:00 4 13 - 30 73 34 44 PM10  
 61t  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2019-12-12 22:00:00 1 60 - - 80 52 104 PM2.5  
 62t  ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 2019-12-12 22:00:00 - 2 - 42 41 22 30 O3  
 63t  ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 2019-12-12 22:00:00 - 9 1 32 45 25 25 PM2.5  
 67t  ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 2019-12-12 22:00:00 1 10 0.25 25 51 34 43 PM2.5  
 68t  ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 2019-12-12 22:00:00 5 30 0.75 36 90 62 129 PM2.5  
 69t  ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 2019-12-12 22:00:00 - 26 0.86 30 83 63 131 PM2.5  
 70t  ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 2019-12-12 22:00:00 - 7 0.29 40 68 49 96 PM2.5  
 71t  ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 2019-12-09 15:00:00 - - - - 52 29 33 PM2.5  
 72t  ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 2019-12-12 22:00:00 - - - - 69 47 88 PM2.5  
 73t  ต.เวียงพางคำ, อ.แม่สาย, จ.เชียงราย 2019-12-12 22:00:00 - - 1.25 14 60 39 55 PM2.5  
 74t  ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 2019-12-12 22:00:00 1 17 1 48 79 48 92 PM2.5  
 75t  ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 2019-12-12 22:00:00 0 3 - 25 44 31 37 PM2.5  
 76t  ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 2019-12-12 22:00:00 - 9 1.29 42 135 88 195 PM2.5  
 77t  ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 2019-12-12 22:00:00 3 1 - 42 75 46 84 PM2.5  
 78t  ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 2019-12-12 22:00:00 - - - - 22 10 11 PM10  
 79t  ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2019-12-12 22:00:00 1 21 0.67 18 86 69 147 PM2.5  
 80t  ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 2019-12-12 22:00:00 1 1 1 32 28 16 23 O3  
 81t  ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 2019-12-12 22:00:00 3 39 1.38 34 131 71 152 PM2.5  
 m8  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 8 ค่ายมหาสุรสิงหนาท จ.ระยอง (เริ่ม 19 เมษายน 60) 2019-12-12 22:00:00 1 12 0.57 58 87 37 59 PM10  
 
 


  คำอธิบาย
  • SO2 หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • NO2 หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • CO หน่วย : ส่วนในล้านส่วน (ppm, 1/1,000,000)
  • Ozone หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
  • AQI: ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) ไม่ควรเกิน 100
    * :: ไม่มีค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

 

counter stats
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ