ภาษาไทย English

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   ข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
เลือกวันที่ต้องการดูข้อมูลย้อนหลัง:  เลือกชั่วโมง:
กลับไปดูข้อมูลปัจจุบัน

ID
Station
Last Date
Last Hour
ปริมาณสารมลพิษ
AQI
AQI
Specify
 
SO2
(1hr)
(ppb)
NO2
(1hr)
(ppb)
CO
(8hr)
(ppm)
O3
(8hr)
(ppb)
PM10
(24hr)
(ug/m3)
PM2.5
(24hr)
(ug/m3)
  ข้อมูลแบบ Real Time รายชั่วโมง
 02t  แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ 2019-04-25 11:00:00 1 No Data 0.75 - 35 - 18 PM10  
 03t  ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 2019-04-25 11:00:00 - 48 1.25 5 68 38 51 PM2.5  
 05t  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 2019-04-25 11:00:00 1 4 - 23 23 11 16 O3  
 08t  ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2019-04-25 11:00:00 0 11 - 21 37 21 21 PM2.5  
 10t  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 2019-04-25 11:00:00 - 8 - 21 25 18 18 PM2.5  
 11t  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 2019-04-25 11:00:00 2 No Data - 27 No Data 18 19 O3  
 13t  ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 2019-04-25 11:00:00 No Data No Data - - No Data 18 18 PM2.5  
 14t  ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 2019-04-25 11:00:00 6 14 1 28 39 28 30 PM2.5  
 17t  ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2019-04-25 07:00:00 No Data No Data - - No Data 40 59 PM2.5  
 18t  ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 2019-04-25 11:00:00 - 3 - 28 27 18 20 O3  
 19t  ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 2019-04-25 11:00:00 6 13 0.75 22 27 14 16 O3  
 20t  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 2019-04-25 11:00:00 2 6 - 25 33 23 23 PM2.5  
 21t  ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 2019-04-25 11:00:00 2 3 1 15 44 25 25 PM2.5  
 22t  ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 2019-04-25 11:00:00 1 8 0.38 19 37 - 19 PM10  
 24t  ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 2019-04-25 11:00:00 0 13 - 16 127 36 111 PM10  
 25t  ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 2019-04-25 10:00:00 - 8 - 17 40 22 22 PM2.5  
 26t  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 2019-04-25 11:00:00 0 2 1 - 44 22 22 PM10  
 27t  ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 2019-04-25 11:00:00 0 2 - 24 28 15 17 O3  
 28t  ต.ปลวกแดง, อ.ปลวกแดง, จ.ระยอง 2019-04-25 11:00:00 0 1 - 8 47 12 24 PM10  
 29t  ต.มาบตาพุด, อ.เมือง, จ.ระยอง 2019-04-25 11:00:00 13 9 0.75 21 27 12 15 O3  
 30t  ต.ท่าประดู่, อ.เมือง, จ.ระยอง 2019-04-25 11:00:00 2 6 1 21 20 12 15 O3  
 31t  ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 2019-04-25 11:00:00 0 2 - 22 26 11 16 O3  
 32t  ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2019-04-25 11:00:00 0 12 - 15 28 17 17 PM2.5  
 33t  ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2019-04-25 11:00:00 - 7 - 12 42 14 21 PM10  
 34t  ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 2019-04-25 11:00:00 - 3 1 26 22 10 19 O3  
 35t  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2019-04-25 11:00:00 1 8 - 50 74 51 101 PM2.5  
 36t  ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2019-04-25 11:00:00 1 16 1 - 52 40 59 PM2.5  
 37t  ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 2019-04-25 11:00:00 2 7 1 39 62 41 63 PM2.5  
 38t  ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2019-04-25 11:00:00 20 35 1 59 51 36 48 PM2.5  
 39t  ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2019-04-25 11:00:00 2 4 - 54 47 36 48 PM2.5  
 40t  ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2019-04-25 11:00:00 2 6 - 51 73 47 88 PM2.5  
 41t  ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 2019-04-25 11:00:00 2 14 1 35 61 38 51 PM2.5  
 42t  ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 2019-04-25 11:00:00 1 1 0.38 20 31 16 16 PM2.5  
 43t  ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 2019-04-22 16:00:00 No Data No Data - 21 44 - 22 PM10  
 44t  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 2019-04-25 11:00:00 No Data No Data - - 22 No Data 11 PM10  
 46t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 2019-04-25 11:00:00 No Data No Data 1 40 55 41 63 PM2.5  
 47t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2019-04-16 06:00:00 2 No Data 0.38 12 34 - 17 PM10  
 50t  ริมถนนพระรามสี่, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 2019-04-25 11:00:00 - 34 0.88 - 37 21 21 PM2.5  
 52t  ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 2019-04-25 11:00:00 0 6 0.88 17 32 18 18 PM2.5  
 53t  ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2019-04-25 11:00:00 - 22 1.13 - 36 22 22 PM2.5  
 54t  ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 2019-04-25 11:00:00 No Data 21 1.63 16 66 28 38 PM10  
 57t  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 2019-04-25 11:00:00 - No Data 1 25 53 41 63 PM2.5  
 58t  ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 2019-04-25 11:00:00 - No Data 1.71 27 109 91 201 PM2.5  
 59t  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 2019-04-25 11:00:00 - 11 1 34 26 14 24 O3  
 60t  ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 2019-04-25 11:00:00 3 4 - 22 38 14 19 PM10  
 61t  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2019-04-25 11:00:00 3 10 - 26 38 23 23 PM2.5  
 62t  ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 2019-04-25 11:00:00 - 3 - 13 46 21 23 PM10  
 63t  ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 2019-04-25 11:00:00 - 4 0.63 20 30 18 18 PM2.5  
 67t  ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 2019-04-25 11:00:00 1 5 0.43 55 76 51 101 PM2.5  
 68t  ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 2019-04-25 11:00:00 2 13 1 44 66 43 71 PM2.5  
 69t  ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 2019-04-25 11:00:00 1 No Data 0.38 49 53 42 67 PM2.5  
 70t  ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 2019-04-25 11:00:00 - - - - 55 39 55 PM2.5  
 71t  ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 2019-04-25 11:00:00 - - - - No Data 17 17 PM2.5  
 72t  ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 2019-04-25 11:00:00 - - - - 47 26 26 PM2.5  
 73t  ต.เวียงพางคำ, อ.แม่สาย, จ.เชียงราย 2019-04-25 11:00:00 - - 0.43 13 48 34 43 PM2.5  
 74t  ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 2019-04-25 11:00:00 1 15 0.38 4 34 - 17 PM10  
 75t  ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 2019-04-25 11:00:00 1 5 0.13 36 58 39 55 PM2.5  
 76t  ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 2019-04-25 11:00:00 - 5 - 28 78 31 48 PM10  
 77t  ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 2019-04-25 11:00:00 3 4 - 24 47 29 33 PM2.5  
 79t  ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2019-04-25 11:00:00 1 8 1 21 51 33 41 PM2.5  
 80t  ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 2019-04-25 11:00:00 1 3 1 13 25 14 14 PM2.5  
 m2  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 2 ทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี (เริ่ม 21 มี.ค.62) 2019-04-25 11:00:00 - - - - 84 65 137 PM2.5  
 m8  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 8 ค่ายมหาสุรสิงหนาท จ.ระยอง (เริ่ม 19 เมษายน 60) 2019-04-25 11:00:00 No Data No Data - 32 39 13 23 O3  
 m9  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 9 โรงพยาบาลแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ (เริ่ม 24 ม.ค.62) 2019-04-25 11:00:00 - - - - 76 47 88 PM2.5  
 
 


  คำอธิบาย
  • SO2 หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • NO2 หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • CO หน่วย : ส่วนในล้านส่วน (ppm, 1/1,000,000)
  • Ozone หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
  • AQI: ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) ไม่ควรเกิน 100
    * :: ไม่มีค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

counter stats
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ