ภาษาไทย English
 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   ข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
เลือกวันที่ต้องการดูข้อมูลย้อนหลัง:  เลือกชั่วโมง:
กลับไปดูข้อมูลปัจจุบัน

ID
Station
Last Date
Last Hour
ปริมาณสารมลพิษ
AQI
AQI
Specify
 
SO2
(1hr)
(ppb)
NO2
(1hr)
(ppb)
CO
(8hr)
(ppm)
O3
(8hr)
(ppb)
PM10
(24hr)
(ug/m3)
PM2.5
(24hr)
(ug/m3)
  ข้อมูลแบบ Real Time รายชั่วโมง
 02t  แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ 2019-10-18 08:00:00 2 34 0.71 7 No Data 18 18 PM2.5  
 03t  ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 2019-10-18 08:00:00 - 9 2.5 - 48 23 24 PM10  
 05t  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 2019-10-18 08:00:00 1 14 0.13 10 33 17 17 PM2.5  
 08t  ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2019-10-18 08:00:00 3 12 0.25 8 43 25 25 PM2.5  
 10t  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 2019-10-18 08:00:00 - 10 - 7 27 14 14 PM2.5  
 11t  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 2019-10-18 08:00:00 10 No Data - 8 34 15 17 PM10  
 13t  ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 2019-10-18 08:00:00 6 No Data 1 2 35 17 18 PM10  
 14t  ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 2019-10-18 09:00:00 11 24 1 7 40 22 22 PM2.5  
 16t  ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 2019-10-18 09:00:00 1 11 1 9 35 15 18 PM10  
 17t  ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2019-10-18 09:00:00 1 13 1 8 27 14 14 PM2.5  
 18t  ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 2019-10-18 09:00:00 3 18 - 15 60 34 43 PM2.5  
 19t  ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 2019-10-18 09:00:00 4 11 1 20 48 24 24 PM10  
 20t  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 2019-10-18 09:00:00 2 12 - 6 29 15 15 PM2.5  
 21t  ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 2019-10-18 09:00:00 0 14 1 23 44 13 22 PM10  
 22t  ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 2019-10-18 09:00:00 No Data No Data 1 6 41 18 21 PM10  
 24t  ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 2019-10-18 09:00:00 2 19 0.25 21 128 26 113 PM10  
 25t  ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 2019-10-18 09:00:00 - 6 - 25 47 14 24 PM10  
 26t  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 2019-10-13 23:00:00 0 2 0.86 - 49 23 25 PM10  
 27t  ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 2019-10-18 09:00:00 No Data No Data - 4 57 31 37 PM2.5  
 28t  ต.ปลวกแดง, อ.ปลวกแดง, จ.ระยอง 2019-10-17 22:00:00 0 10 - 9 44 14 22 PM10  
 29t  ต.มาบตาพุด, อ.เมือง, จ.ระยอง 2019-10-18 09:00:00 1 8 - 21 45 13 23 PM10  
 30t  ต.ท่าประดู่, อ.เมือง, จ.ระยอง 2019-10-18 09:00:00 0 10 1 18 53 16 28 PM10  
 31t  ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 2019-10-18 09:00:00 0 3 - 16 40 14 20 PM10  
 32t  ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2019-10-18 09:00:00 1 7 - 30 27 15 21 O3  
 33t  ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2019-10-18 09:00:00 - 4 - 22 46 18 23 PM10  
 34t  ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 2019-10-18 09:00:00 - 5 1 14 29 12 15 PM10  
 35t  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2019-10-18 09:00:00 0 5 - 13 33 16 17 PM10  
 36t  ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2019-10-18 09:00:00 1 8 1 - 33 13 17 PM10  
 37t  ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 2019-10-18 09:00:00 2 7 - 9 35 16 18 PM10  
 38t  ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2019-10-18 09:00:00 No Data No Data 1 6 16 11 11 PM2.5  
 39t  ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2019-10-18 09:00:00 1 4 - 13 15 8 9 O3  
 40t  ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2019-10-18 09:00:00 2 7 - 9 21 12 12 PM2.5  
 41t  ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 2019-10-18 09:00:00 1 16 1 13 44 17 22 PM10  
 42t  ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 2019-10-18 09:00:00 2 5 0.25 12 20 9 10 PM10  
 43t  ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 2019-10-18 09:00:00 1 9 - 14 16 7 10 O3  
 44t  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 2019-10-18 09:00:00 0 6 - 9 16 10 10 PM2.5  
 46t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 2019-10-18 09:00:00 1 11 1 - 44 22 22 PM10  
 47t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2019-10-18 09:00:00 0 13 - 26 41 - 21 PM10  
 50t  ริมถนนพระรามสี่, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 2019-10-17 23:00:00 - 31 0.86 - 45 21 23 PM10  
 52t  ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 2019-10-18 09:00:00 1 29 0.38 5 37 17 19 PM10  
 53t  ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2019-10-18 09:00:00 - 30 1.25 - 49 18 25 PM10  
 54t  ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 2019-10-18 08:00:00 - 36 1.57 5 69 26 41 PM10  
 57t  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 2019-10-18 09:00:00 - 4 0.38 8 22 14 14 PM2.5  
 58t  ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 2019-10-18 09:00:00 - 3 1 9 10 5 6 O3  
 59t  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 2019-10-18 09:00:00 - 14 - 11 30 13 15 PM10  
 60t  ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 2019-10-18 09:00:00 2 14 - 13 36 9 18 PM10  
 61t  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2019-10-18 09:00:00 0 10 - - 37 19 19 PM2.5  
 62t  ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 2019-10-18 09:00:00 - 4 - 12 18 8 9 PM10  
 63t  ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 2019-10-18 09:00:00 - 6 - 13 24 13 13 PM2.5  
 67t  ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 2019-10-18 09:00:00 0 2 - 9 27 9 14 PM10  
 68t  ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 2019-09-30 14:00:00 No Data No Data 0.63 35 56 39 55 PM2.5  
 69t  ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 2019-10-18 09:00:00 - 5 - 8 22 12 12 PM2.5  
 70t  ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 2019-10-18 09:00:00 - 3 - 9 22 13 13 PM2.5  
 71t  ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 2019-10-18 09:00:00 - - - - 36 14 18 PM10  
 72t  ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 2019-10-18 09:00:00 - - - - 32 17 17 PM2.5  
 73t  ต.เวียงพางคำ, อ.แม่สาย, จ.เชียงราย 2019-10-18 09:00:00 - - 1 12 20 11 11 PM2.5  
 74t  ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 2019-10-18 09:00:00 2 5 1 20 42 13 21 PM10  
 75t  ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 2019-10-18 07:00:00 0 1 - 2 17 10 10 PM2.5  
 76t  ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 2019-10-18 09:00:00 - 2 - 9 28 11 14 PM10  
 77t  ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 2019-10-18 09:00:00 0 1 - 29 27 13 21 O3  
 78t  ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 2018-10-10 21:00:00 - - - - 19 3 10 PM10  
 79t  ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2019-10-18 09:00:00 1 5 0.13 13 34 21 21 PM2.5  
 80t  ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 2019-10-18 09:00:00 1 2 1 13 11 5 9 O3  
 81t  ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 2019-10-18 09:00:00 1 8 1 14 35 16 18 PM10  
 m7  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 7 ที่ว่าการอำเภอหาดสำราญ จ.ตรัง (เริ่ม 18 กรกฎาคม 61) 2019-10-18 09:00:00 - - - - 14 8 8 PM2.5  
 m8  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 8 ค่ายมหาสุรสิงหนาท จ.ระยอง (เริ่ม 19 เมษายน 60) 2019-10-18 09:00:00 2 4 2 18 No Data 12 13 O3  
 m9  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 9 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช (เริ่ม 28 มิ.ย.61) 2019-10-18 09:00:00 - - - - 14 7 7 PM10  
 o59  PM2.5 ตรัง 2019-10-18 09:00:00 - - - - - 5 5 PM2.5  
 o63  PM2.5 นครศรีธรรมราช - - - - - - - - - PM2.5  
 
 


  คำอธิบาย
  • SO2 หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • NO2 หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • CO หน่วย : ส่วนในล้านส่วน (ppm, 1/1,000,000)
  • Ozone หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
  • AQI: ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) ไม่ควรเกิน 100
    * :: ไม่มีค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

 

counter stats
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ