ภาษาไทย English

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   ข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
เลือกวันที่ต้องการดูข้อมูลย้อนหลัง:  เลือกชั่วโมง:
กลับไปดูข้อมูลปัจจุบัน

ID
Station
Last Date
Last Hour
ปริมาณสารมลพิษ
AQI
AQI
Specify
 
SO2
(1hr)
(ppb)
NO2
(1hr)
(ppb)
CO
(8hr)
(ppm)
O3
(8hr)
(ppb)
PM10
(24hr)
(ug/m3)
PM2.5
(24hr)
(ug/m3)
  ข้อมูลแบบ Real Time รายชั่วโมง
 02t  แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ 2019-06-19 12:00:00 0 4 0.14 3 24 - 12 PM10  
 03t  ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 2019-06-19 12:00:00 - 19 1 3 48 23 24 PM10  
 05t  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 2019-06-19 12:00:00 0 2 - 12 15 8 9 O3  
 08t  ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2019-06-19 12:00:00 2 6 - 10 29 14 15 PM10  
 10t  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 2019-06-19 12:00:00 - 9 - 10 15 6 8 PM10  
 11t  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 2019-06-19 12:00:00 3 No Data - 11 No Data 9 9 PM2.5  
 13t  ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 2019-06-19 12:00:00 2 11 0.13 11 16 No Data 8 PM10  
 14t  ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 2019-06-19 12:00:00 4 13 1 11 31 17 17 PM2.5  
 17t  ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2019-06-19 07:00:00 No Data No Data - - No Data 9 9 PM2.5  
 18t  ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 2019-06-19 12:00:00 1 2 - 20 19 10 14 O3  
 19t  ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 2019-06-19 12:00:00 3 12 1 22 21 11 16 O3  
 20t  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 2019-06-19 12:00:00 1 6 - 10 27 12 14 PM10  
 21t  ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 2019-06-19 12:00:00 1 6 - 13 29 10 15 PM10  
 22t  ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 2019-06-19 12:00:00 3 11 1 3 22 - 11 PM10  
 24t  ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 2019-06-19 12:00:00 0 8 0.14 13 73 12 44 PM10  
 25t  ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 2019-06-19 12:00:00 - 8 - 16 21 7 11 O3  
 26t  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 2019-06-19 12:00:00 50 1 0.29 - 30 21 21 PM2.5  
 27t  ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 2019-06-19 12:00:00 0 1 - - No Data No Data 0 NO2  
 28t  ต.ปลวกแดง, อ.ปลวกแดง, จ.ระยอง 2019-06-19 12:00:00 0 3 - 5 32 3 16 PM10  
 29t  ต.มาบตาพุด, อ.เมือง, จ.ระยอง 2019-06-19 12:00:00 8 6 0.29 12 15 6 9 O3  
 30t  ต.ท่าประดู่, อ.เมือง, จ.ระยอง 2019-06-19 12:00:00 1 9 0.43 22 29 10 16 O3  
 31t  ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 2019-06-19 12:00:00 0 0 - 10 22 5 11 PM10  
 32t  ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2019-06-19 12:00:00 1 9 - 19 19 9 14 O3  
 33t  ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2019-06-19 12:00:00 - 3 - - 24 8 12 PM10  
 34t  ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 2019-06-19 12:00:00 - 1 0.43 14 23 7 12 PM10  
 35t  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2019-06-19 12:00:00 0 4 - 25 27 13 18 O3  
 36t  ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2019-06-19 12:00:00 1 6 0.86 - 30 15 15 PM10  
 37t  ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 2019-06-19 12:00:00 1 3 - 27 26 12 19 O3  
 38t  ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2019-06-19 12:00:00 1 0 - 16 16 11 11 O3  
 39t  ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2019-06-19 12:00:00 2 2 - 23 15 7 16 O3  
 40t  ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2019-06-19 12:00:00 1 3 - 17 15 7 12 O3  
 41t  ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 2019-06-19 12:00:00 1 6 0.63 23 29 12 16 O3  
 42t  ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 2019-06-19 12:00:00 1 0 - 13 29 12 15 PM10  
 43t  ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 2019-06-19 06:00:00 No Data No Data 1 4 No Data - 6 CO  
 44t  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 2019-05-24 12:00:00 No Data No Data - - 25 No Data 13 PM10  
 46t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 2019-06-19 12:00:00 1 4 - 39 33 16 28 O3  
 47t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2019-05-02 20:00:00 3 No Data 0.63 41 37 - 29 O3  
 50t  ริมถนนพระรามสี่, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 2019-06-19 12:00:00 - 23 1.5 - 31 12 16 PM10  
 52t  ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 2019-06-19 12:00:00 No Data No Data 0.57 10 20 10 10 PM10  
 53t  ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2019-06-19 12:00:00 - 14 1 - 21 16 16 PM2.5  
 54t  ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 2019-06-19 12:00:00 No Data 15 1 16 51 20 26 PM10  
 57t  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 2019-06-19 11:00:00 - 6 0.75 23 16 9 16 O3  
 58t  ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 2019-06-19 11:00:00 - 2 1 18 20 13 13 PM2.5  
 59t  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 2019-06-19 12:00:00 - 8 - 18 13 6 13 O3  
 60t  ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 2019-06-19 12:00:00 3 7 - 12 22 4 11 PM10  
 61t  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2019-06-19 12:00:00 No Data 10 - 1 23 9 12 PM10  
 62t  ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 2019-06-19 12:00:00 - 4 - 13 27 10 14 PM10  
 63t  ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 2019-06-19 12:00:00 - 4 0.71 21 28 15 15 O3  
 67t  ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 2019-06-19 12:00:00 No Data No Data - 32 18 8 23 O3  
 68t  ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 2019-06-19 12:00:00 2 10 - 19 19 10 14 O3  
 69t  ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 2019-06-19 12:00:00 0 No Data - - 16 6 8 PM10  
 70t  ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 2019-06-19 12:00:00 - - - - 12 5 6 PM10  
 71t  ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 2019-06-19 08:00:00 - - - - No Data 7 7 PM2.5  
 72t  ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 2019-06-19 12:00:00 - - - - 17 7 9 PM10  
 73t  ต.เวียงพางคำ, อ.แม่สาย, จ.เชียงราย 2019-06-19 12:00:00 - - 0.5 22 17 9 16 O3  
 74t  ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 2019-06-19 12:00:00 No Data 10 - 20 38 - 19 PM10  
 75t  ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 2019-06-19 11:00:00 0 1 - 22 12 6 16 O3  
 76t  ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 2019-06-19 12:00:00 - No Data - 16 15 9 11 O3  
 77t  ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 2019-06-19 12:00:00 2 2 - 16 17 10 11 O3  
 79t  ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2019-06-19 12:00:00 1 4 1 10 24 11 12 PM10  
 80t  ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 2019-06-19 12:00:00 2 3 0.63 17 25 11 13 PM10  
 m7  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 7 ทุ่งศรีเมือง ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี(เริ่ม 22 พฤษภาคม 62) 2019-06-19 12:00:00 1 6 - 22 17 9 16 O3  
 m8  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 8 ค่ายมหาสุรสิงหนาท จ.ระยอง (เริ่ม 19 เมษายน 60) 2019-06-19 12:00:00 No Data No Data 1 19 No Data No Data 14 O3  
 m9  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 9 โรงพยาบาลแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ (เริ่ม 24 ม.ค.62) 2019-06-18 08:00:00 - - - - 19 9 10 PM10  
 
 


  คำอธิบาย
  • SO2 หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • NO2 หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • CO หน่วย : ส่วนในล้านส่วน (ppm, 1/1,000,000)
  • Ozone หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
  • AQI: ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) ไม่ควรเกิน 100
    * :: ไม่มีค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

counter stats
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ