ภาษาไทย English

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   ข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
เลือกวันที่ต้องการดูข้อมูลย้อนหลัง:  เลือกชั่วโมง:
กลับไปดูข้อมูลปัจจุบัน

ID
Station
Last Date
Last Hour
ปริมาณสารมลพิษ
AQI
AQI
Specify
 
SO2
(1hr)
(ppb)
NO2
(1hr)
(ppb)
CO
(8hr)
(ppm)
O3
(8hr)
(ppb)
PM10
(24hr)
(ug/m3)
PM2.5
(24hr)
(ug/m3)
  ข้อมูลแบบ Real Time รายชั่วโมง
 03t  ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 2018-12-17 15:00:00 - 13 1.16 43 48 27 38 O3  
 05t  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 2018-12-17 15:00:00 2 13 0.47 38 45 20 29 O3  
 08t  ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2018-12-17 15:00:00 0 11 0.64 46 61 31 43 O3  
 10t  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 2018-12-17 14:00:00 - 6 - 32 42 24 24 PM2.5  
 13t  ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 2018-12-17 15:00:00 0 24 0.92 5 42 - 21 PM10  
 14t  ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 2018-12-16 02:00:00 No Data No Data - 25 69 35 46 PM2.5  
 17t  ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2018-12-17 15:00:00 No Data No Data - 51 29 20 51 O3  
 18t  ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 2018-12-17 16:00:00 2 12 0.38 41 47 18 35 O3  
 19t  ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 2018-12-17 15:00:00 9 14 1.14 53 52 28 56 O3  
 20t  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 2018-12-17 15:00:00 2 No Data - 53 31 24 56 O3  
 21t  ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 2018-12-17 15:00:00 2 3 0.91 44 75 28 46 PM10  
 22t  ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 2018-12-17 13:00:00 No Data No Data - - 50 - 25 PM10  
 24t  ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 2018-12-17 15:00:00 1 30 0.53 37 96 23 70 PM10  
 25t  ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 2018-12-17 14:00:00 - 7 - 48 No Data 22 47 O3  
 26t  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 2018-12-17 15:00:00 2 8 - - 61 40 59 PM2.5  
 27t  ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 2018-12-17 14:00:00 No Data 25 - 37 73 49 96 PM2.5  
 28t  ต.ปลวกแดง, อ.ปลวกแดง, จ.ระยอง 2018-12-17 15:00:00 1 6 - 24 35 - 18 PM10  
 29t  ต.มาบตาพุด, อ.เมือง, จ.ระยอง 2018-12-17 15:00:00 1 No Data 0.55 36 58 27 32 PM10  
 30t  ต.ท่าประดู่, อ.เมือง, จ.ระยอง 2018-12-17 15:00:00 3 No Data 1.32 51 37 No Data 51 O3  
 31t  ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 2018-12-17 16:00:00 9 24 0.39 44 41 24 40 O3  
 32t  ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2018-12-17 15:00:00 1 8 - 51 31 19 51 O3  
 33t  ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2018-12-17 15:00:00 - 3 - 47 50 21 45 O3  
 34t  ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 2018-12-17 15:00:00 - 9 0.98 46 30 18 43 O3  
 35t  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2018-12-17 15:00:00 0 4 - 31 32 18 22 O3  
 36t  ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2018-12-17 15:00:00 2 9 0.78 - 18 8 9 PM10  
 37t  ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 2018-12-17 15:00:00 2 2 2.24 21 22 14 15 O3  
 38t  ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2018-12-17 15:00:00 2 0 0.8 24 17 11 17 O3  
 39t  ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2018-12-17 15:00:00 1 1 - 27 12 6 19 O3  
 40t  ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2018-12-17 15:00:00 3 4 - 21 25 14 15 O3  
 41t  ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 2018-12-17 15:00:00 1 17 1.22 40 77 37 50 PM2.5  
 42t  ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 2018-12-17 15:00:00 0 0 0.32 20 17 10 14 O3  
 43t  ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 2018-12-17 15:00:00 0 No Data 0.31 - 23 - 12 PM10  
 44t  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 2018-12-17 08:00:00 No Data No Data 0.3 44 12 No Data 40 O3  
 47t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2018-12-14 14:00:00 0 No Data 0.65 35 No Data - 25 O3  
 50t  ริมถนนพระรามสี่, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 2018-12-17 16:00:00 - No Data 1.17 - 52 24 27 PM10  
 52t  ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 2018-12-17 14:00:00 1 16 0.72 32 63 26 36 PM10  
 53t  ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2018-12-17 16:00:00 - No Data 1.17 - 77 33 48 PM10  
 54t  ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 2018-12-17 16:00:00 No Data 27 1.74 23 58 29 33 PM2.5  
 57t  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 2018-12-17 15:00:00 - 3 0.55 21 19 9 15 O3  
 58t  ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 2018-12-17 15:00:00 - 3 0.87 12 14 9 9 PM2.5  
 59t  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 2018-12-17 15:00:00 - 10 1.5 42 41 23 36 O3  
 60t  ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 2018-12-17 15:00:00 1 3 - 42 34 - 36 O3  
 61t  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2018-12-17 15:00:00 1 10 - 52 52 No Data 54 O3  
 62t  ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 2018-12-17 16:00:00 - 13 - 17 15 8 12 O3  
 63t  ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 2018-12-17 15:00:00 - 9 0.74 25 17 10 18 O3  
 67t  ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 2018-12-17 16:00:00 1 3 0.15 31 25 10 22 O3  
 68t  ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 2018-12-17 15:00:00 1 8 0.35 30 39 23 23 PM2.5  
 69t  ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 2018-12-17 16:00:00 1 0 0.21 30 22 12 21 O3  
 70t  ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 2018-12-17 15:00:00 1 7 0.13 31 46 18 23 PM10  
 71t  ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 2018-12-17 15:00:00 - - - - 32 16 16 PM10  
 72t  ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 2018-12-17 14:00:00 - - - - 23 16 16 PM2.5  
 73t  ต.เวียงพางคำ, อ.แม่สาย, จ.เชียงราย 2018-12-17 15:00:00 - - 1.96 16 22 12 12 PM2.5  
 74t  ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 2018-12-17 14:00:00 2 21 1.24 18 40 - 20 PM10  
 75t  ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 2018-12-17 15:00:00 3 3 0.27 16 12 4 11 O3  
 76t  ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 2018-12-17 14:00:00 - No Data 0.57 27 48 29 33 PM2.5  
 77t  ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 2018-12-17 15:00:00 1 5 - 45 33 18 41 O3  
 79t  ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2018-12-17 14:00:00 2 4 0.61 41 43 32 39 PM2.5  
 80t  ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 2018-12-17 15:00:00 No Data No Data 0.39 20 10 3 14 O3  
 m8  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 8 ค่ายมหาสุรสิงหนาท จ.ระยอง (เริ่ม 19 เมษายน 60) 2018-12-17 15:00:00 1 3 0.92 45 33 20 41 O3  
 
 


  คำอธิบาย
  • SO2 หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • NO2 หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • CO หน่วย : ส่วนในล้านส่วน (ppm, 1/1,000,000)
  • Ozone หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
  • AQI: ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) ไม่ควรเกิน 100
    * :: ไม่มีค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

counter stats
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ