ภาษาไทย English
 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   ข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
เลือกวันที่ต้องการดูข้อมูลย้อนหลัง:  เลือกชั่วโมง:
กลับไปดูข้อมูลปัจจุบัน

ID
Station
Last Date
Last Hour
ปริมาณสารมลพิษ
AQI
AQI
Specify
 
SO2
(1hr)
(ppb)
NO2
(1hr)
(ppb)
CO
(8hr)
(ppm)
O3
(8hr)
(ppb)
PM10
(24hr)
(ug/m3)
PM2.5
(24hr)
(ug/m3)
  ข้อมูลแบบ Real Time รายชั่วโมง
 02t  แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ 2019-12-12 22:00:00 1 55 1 17 80 49 96 PM2.5  
 03t  ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 2019-11-28 13:00:00 - 7 2.38 - 44 22 22 PM10  
 05t  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 2019-12-12 22:00:00 3 72 0.63 24 82 52 104 PM2.5  
 08t  ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2019-12-12 22:00:00 7 47 1 22 89 62 129 PM2.5  
 10t  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 2019-12-12 22:00:00 - 46 - 27 71 35 46 PM2.5  
 11t  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 2019-12-12 22:00:00 No Data No Data - 19 79 51 101 PM2.5  
 13t  ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 2019-12-12 22:00:00 5 47 1.63 17 71 47 88 PM2.5  
 14t  ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 2019-12-12 22:00:00 0 70 1 50 114 69 147 PM2.5  
 16t  ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 2019-12-12 22:00:00