ภาษาไทย English

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   ข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
เลือกวันที่ต้องการดูข้อมูลย้อนหลัง:  เลือกชั่วโมง:
กลับไปดูข้อมูลปัจจุบัน

ID
Station
Last Date
Last Hour
ปริมาณสารมลพิษ
AQI
AQI
Specify
 
SO2
(1hr)
(ppb)
NO2
(1hr)
(ppb)
CO
(8hr)
(ppm)
O3
(8hr)
(ppb)
PM10
(24hr)
(ug/m3)
PM2.5
(24hr)
(ug/m3)
  ข้อมูลแบบ Real Time รายชั่วโมง
 02t  แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ 2019-03-23 22:00:00 0 No Data 0.63 5 51 - 26 PM10  
 03t  ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 2019-03-23 22:00:00 - 25 1 5 88 49 96 PM2.5  
 05t  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 2019-03-23 22:00:00 0 10 - 28 47 29 33 PM2.5  
 08t  ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2019-03-23 22:00:00 3 18 - 24 65 42 67 PM2.5  
 10t  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 2019-03-23 22:00:00 - No Data - 24 47 31 37 PM2.5  
 11t  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 2019-03-23 22:00:00 3 No Data - 22 No Data 33 41 PM2.5  
 13t  ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 2019-03-23 09:00:00 2 15 0.43 11 61 38 51 PM2.5  
 14t  ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 2019-03-23 22:00:00 3 12 1 34 66 42 67 PM2.5  
 17t  ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2019-03-23 14:00:00 No Data No Data - - No Data 36 48 PM2.5  
 18t  ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 2019-03-23 22:00:00 No Data No Data - 32 49 30 35 PM2.5  
 19t  ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 2019-03-23 22:00:00 12 30 0.88 21 49 30 35 PM2.5  
 20t  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 2019-03-23 22:00:00 5 25 - 57 53 38 51 PM2.5  
 21t  ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 2019-03-23 22:00:00 3 34 1 62 61 46 84 PM2.5  
 22t  ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 2019-03-23 22:00:00 3 5 1 36 61 - 34 PM10  
 24t  ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 2019-03-23 22:00:00 1 28 0.25 62 125 60 124 PM2.5  
 25t  ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 2019-03-23 22:00:00 - 15 - 77 88 44 76 PM2.5  
 26t  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 2019-03-23 22:00:00 No Data No Data - - 73 50 100 PM2.5  
 27t  ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 2019-03-23 22:00:00 0 0 - 35 56 36 48 PM2.5  
 28t  ต.ปลวกแดง, อ.ปลวกแดง, จ.ระยอง 2019-03-23 22:00:00 0 3 - 13 47 24 24 PM2.5  
 29t  ต.มาบตาพุด, อ.เมือง, จ.ระยอง 2019-03-23 22:00:00 1 0 1 20 52 27 28 PM2.5  
 30t  ต.ท่าประดู่, อ.เมือง, จ.ระยอง 2019-03-23 22:00:00 No Data No Data 1 27 33 20 20 PM2.5  
 31t  ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 2019-03-23 11:00:00 15 30 0.13 7 68 28 40 PM10  
 32t  ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2019-03-23 22:00:00 0 28 - 18 46 30 35 PM2.5  
 33t  ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2019-03-23 22:00:00 - 4 - 37 47 27 28 PM2.5  
 34t  ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 2019-03-23 22:00:00 - 11 0.71 28 44 28 30 PM2.5  
 35t  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2019-03-23 22:00:00 1 17 - 69 268 227 245 PM10  
 36t  ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2019-03-23 22:00:00 2 58 2.5 - 228 209 225 PM10  
 37t  ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 2019-03-23 22:00:00 2 28 1.88 78 215 153 263 PM2.5  
 38t  ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2019-03-23 22:00:00 1 6 - - No Data No Data 3 NO2  
 39t  ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2019-03-23 22:00:00 2 31 - 51 186 171 281 PM2.5  
 40t  ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2019-03-23 22:00:00 2 13 - 68 No Data No Data 49 O3  
 41t  ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 2019-03-23 22:00:00 4 22 1.33 - 97 58 119 PM2.5  
 42t  ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 2019-03-23 22:00:00 1 14 - 36 53 32 39 PM2.5  
 43t  ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 2019-03-23 08:00:00 0 0 0.38 22 56 - 30 PM10  
 44t  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 2019-03-23 16:00:00 No Data No Data - - 37 No Data 19 PM10  
 46t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 2019-03-23 22:00:00 2 31 1.29 64 132 89 197 PM2.5  
 47t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2019-03-21 11:00:00 2 No Data 1 21 62 - 35 PM10  
 50t  ริมถนนพระรามสี่, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 2019-03-23 22:00:00 - 14 1 - 59 37 50 PM2.5  
 52t  ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 2019-03-23 22:00:00 0 0 0.88 25 52 34 43 PM2.5  
 53t  ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2019-03-23 22:00:00 - 15 1 - 56 35 46 PM2.5  
 54t  ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 2019-03-23 22:00:00 No Data No Data 1.38 15 64 47 88 PM2.5  
 57t  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 2019-03-23 22:00:00 - 14 1 53 161 136 246 PM2.5  
 58t  ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 2019-03-23 22:00:00 - 15 1.75 63 223 202 223 PM10  
 59t  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 2019-03-23 22:00:00 - 10 1 36 45 32 39 PM2.5  
 60t  ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 2019-03-08 22:00:00 2 11 - 35 44 No Data 25 O3  
 61t  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2019-03-23 22:00:00 2 19 - 29 55 35 46 PM2.5  
 62t  ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 2019-03-23 22:00:00 - 10 - 25 41 18 21 PM10  
 63t  ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 2019-03-23 22:00:00 - No Data 1 33 43 28 30 PM2.5  
 67t  ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 2019-03-23 22:00:00 No Data No Data 1 66 159 123 233 PM2.5  
 68t  ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 2019-03-23 22:00:00 2 66 2 43 239 178 288 PM2.5  
 69t  ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 2019-03-23 22:00:00 0 No Data 1.5 64 156 109 219 PM2.5  
 70t  ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 2019-03-23 22:00:00 - - - - 201 180 290 PM2.5  
 71t  ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 2019-03-23 16:00:00 - - - - 44 26 26 PM2.5  
 72t  ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 2019-03-23 22:00:00 - - - - 178 94 204 PM2.5  
 73t  ต.เวียงพางคำ, อ.แม่สาย, จ.เชียงราย 2019-03-23 22:00:00 - - 1.75 49 283 229 252 PM10  
 74t  ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 2019-03-23 22:00:00 1 17 0.25 11 44 - 22 PM10  
 75t  ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 2019-03-23 22:00:00 0 6 1 47 194 164 274 PM2.5  
 76t  ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 2019-03-23 22:00:00 - 5 0.63 49 140 92 202 PM2.5  
 77t  ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 2019-03-23 22:00:00 1 5 - 58 73 33 44 PM10  
 79t  ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2019-03-23 22:00:00 2 21 - 46 89 68 144 PM2.5  
 80t  ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 2019-03-23 22:00:00 1 7 1 23 36 24 24 PM2.5  
 m8  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 8 ค่ายมหาสุรสิงหนาท จ.ระยอง (เริ่ม 19 เมษายน 60) 2019-03-23 22:00:00 1 0 1 37 36 22 26 O3  
 
 


  คำอธิบาย
  • SO2 หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • NO2 หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • CO หน่วย : ส่วนในล้านส่วน (ppm, 1/1,000,000)
  • Ozone หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
  • AQI: ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) ไม่ควรเกิน 100
    * :: ไม่มีค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

counter stats
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ