ภาษาไทย English
 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   ข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
เลือกวันที่ต้องการดูข้อมูลย้อนหลัง:  เลือกชั่วโมง:
กลับไปดูข้อมูลปัจจุบัน

ID
Station
Last Date
Last Hour
ปริมาณสารมลพิษ
AQI
AQI
Specify
 
SO2
(1hr)
(ppb)
NO2
(1hr)
(ppb)
CO
(8hr)
(ppm)
O3
(8hr)
(ppb)
PM10
(24hr)
(ug/m3)
PM2.5
(24hr)
(ug/m3)
  ข้อมูลแบบ Real Time รายชั่วโมง
 02t  แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ 2019-07-19 01:00:00 No Data No Data 0.25 7 20 - 10 PM10  
 03t  ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 2019-07-19 01:00:00 - 1 1 - 48 29 33 PM2.5  
 05t  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 2019-07-19 01:00:00 4 17 - 8 25 13 13 PM2.5  
 08t  ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2019-07-19 01:00:00 5 17 - 6 27 15 15 PM2.5  
 10t  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 2019-07-19 01:00:00 - 14 - 8 19 9 10 PM10  
 11t  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 2019-07-19 01:00:00 3 No Data 0.5 8 18 10 10 PM2.5  
 13t  ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 2019-07-18 23:00:00 3 9 - 15 No Data No Data 11 O3  
 14t  ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 2019-07-19 01:00:00 19 17 1 9 45 17 23 PM10  
 16t  ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 2019-07-19 01:00:00 3 7 - 12 24 10 12 PM10  
 17t  ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2019-07-19 01:00:00 4 12 0.75 9 18 9 9 PM10  
 18t  ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 2019-07-19 01:00:00 2 10 - 16 26 21 21 PM2.5  
 19t  ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 2019-07-19 01:00:00 4 9 0.86 17 22 13 13 PM2.5  
 20t  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 2019-07-19 01:00:00 1 10 - 9 17 8 9 PM10  
 21t  ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 2019-07-19 01:00:00 2 10 0.29 12 29 11 15 PM10  
 22t  ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 2019-07-19 01:00:00 2 2 1 6 19 - 10 PM10  
 24t  ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 2019-07-19 01:00:00 No Data No Data - 23 48 14 24 PM10  
 25t  ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 2019-07-19 01:00:00 - 7 - 23 33 10 17 PM10  
 26t  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 2019-07-19 01:00:00 1 3 1 - 28 13 14 PM10  
 27t  ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 2019-07-19 01:00:00 17 20 - 10 19 9 10 PM10  
 28t  ต.ปลวกแดง, อ.ปลวกแดง, จ.ระยอง 2019-07-19 01:00:00 0 4 - 4 40 7 20 PM10  
 29t  ต.มาบตาพุด, อ.เมือง, จ.ระยอง 2019-07-19 01:00:00 13 6 - 13 18 7 9 O3  
 30t  ต.ท่าประดู่, อ.เมือง, จ.ระยอง 2019-07-19 01:00:00 0 17 - 20 18 11 14 O3  
 31t  ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 2019-07-19 01:00:00 0 7 - 11 26 8 13 PM10  
 32t  ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2019-07-19 01:00:00 3 13 - 18 20 11 13 O3  
 33t  ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2019-07-19 01:00:00 - 6 - 17 47 9 24 PM10  
 34t  ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 2019-07-19 01:00:00 - 2 0.29 13 31 6 16 PM10  
 35t  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2019-07-19 01:00:00 1 4 - 16 28 14 14 PM10  
 36t  ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2019-07-19 01:00:00 1 1 0.13 - 44 11 22 PM10  
 37t  ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 2019-07-19 01:00:00 1 3 - 32 37 13 23 O3  
 38t  ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2019-07-18 19:00:00 No Data No Data - - 19 15 15 PM2.5  
 39t  ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2019-07-19 01:00:00 1 7 - 19 20 10 14 O3  
 40t  ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2019-07-19 01:00:00 1 3 - 33 22 13 24 O3  
 41t  ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 2019-07-19 01:00:00 1 11 1 13 39 18 20 PM10  
 42t  ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 2019-07-19 01:00:00 0 2 - 9 18 9 9 PM10  
 43t  ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 2019-07-19 01:00:00 0 8 1 5 13 6 7 PM10  
 44t  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 2019-07-19 01:00:00 0 7 - 17 24 16 16 PM2.5  
 46t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 2019-07-18 20:00:00 0 8 - - 42 21 21 PM10  
 47t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2019-05-02 20:00:00 3 No Data 0.63 41 37 - 29 O3  
 50t  ริมถนนพระรามสี่, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 2019-07-19 01:00:00 - 11 0.13 - 35 15 18 PM10  
 52t  ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 2019-07-19 01:00:00 0 11 - 8 22 12 12 PM2.5  
 53t  ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2019-07-19 01:00:00 - 12 - - 25 18 18 PM2.5  
 54t  ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 2019-07-19 01:00:00 No Data 6 1.25 15 56 20 30 PM10  
 57t  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 2019-07-19 01:00:00 - No Data - 16 18 11 11 O3  
 58t  ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 2019-07-09 08:00:00 - 6 0.25 9 11 6 6 O3  
 59t  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 2019-07-19 01:00:00 - 9 - 13 14 8 9 O3  
 60t  ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 2019-07-19 01:00:00 0 9 - 6 24 10 12 PM10  
 61t  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2019-07-19 01:00:00 No Data 11 - - 26 12 13 PM10  
 62t  ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 2019-07-19 01:00:00 - 3 - 36 37 23 26 O3  
 63t  ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 2019-07-19 01:00:00 - 3 0.5 33 34 25 25 PM2.5  
 67t  ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 2019-07-19 01:00:00 0 4 - 19 30 16 16 PM2.5  
 68t  ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 2019-07-19 01:00:00 2 5 - 22 21 12 16 O3  
 69t  ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 2019-07-19 01:00:00 - 9 0.75 34 29 12 24 O3  
 70t  ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 2019-07-19 01:00:00 - 5 0.13 39 19 8 28 O3  
 71t  ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 2019-07-18 20:00:00 - - - - 26 8 13 PM10  
 72t  ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 2019-07-19 01:00:00 - - - - 23 12 12 PM2.5  
 73t  ต.เวียงพางคำ, อ.แม่สาย, จ.เชียงราย 2019-07-19 01:00:00 - - - 14 18 9 10 O3  
 74t  ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 2019-07-19 01:00:00 1 5 - 19 53 - 28 PM10  
 75t  ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 2019-07-19 01:00:00 1 3 - 6 23 10 12 PM10  
 76t  ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 2019-07-19 01:00:00 - 3 - 14 21 12 12 PM2.5  
 77t  ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 2019-07-19 01:00:00 1 3 - 22 19 12 16 O3  
 79t  ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2019-07-19 01:00:00 1 2 - 7 19 9 10 PM10  
 80t  ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 2019-07-19 01:00:00 1 2 0.71 23 19 9 16 O3  
 81t  ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 2019-07-17 14:00:00 0 5 - - 18 8 9 PM10  
 m7_n  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 7 (ใหม่) ศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จ.ระยอง (เริ่ม 7 กันยายน 60) 2017-05-26 15:00:00 0 30 - - No Data No Data 13 NO2  
 m8  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 8 ค่ายมหาสุรสิงหนาท จ.ระยอง (เริ่ม 19 เมษายน 60) 2019-07-19 01:00:00 2 1 1 17 No Data 6 12 O3  
 
 


  คำอธิบาย
  • SO2 หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • NO2 หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • CO หน่วย : ส่วนในล้านส่วน (ppm, 1/1,000,000)
  • Ozone หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
  • AQI: ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) ไม่ควรเกิน 100
    * :: ไม่มีค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

 

counter stats
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ