ภาษาไทย English
 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   ข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
เลือกวันที่ต้องการดูข้อมูลย้อนหลัง:  เลือกชั่วโมง:
กลับไปดูข้อมูลปัจจุบัน

ID
Station
Last Date
Last Hour
ปริมาณสารมลพิษ
AQI
AQI
Specify
 
SO2
(1hr)
(ppb)
NO2
(1hr)
(ppb)
CO
(8hr)
(ppm)
O3
(8hr)
(ppb)
PM10
(24hr)
(ug/m3)
PM2.5
(24hr)
(ug/m3)
  ข้อมูลแบบ Real Time รายชั่วโมง
 02t  แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ 2020-05-28 07:00:00 0 5 0.14 - 23 12 12 PM2.5  
 03t  ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 2020-05-28 07:00:00 - 1 - - 50 19 25 PM10  
 05t  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 2020-05-28 07:00:00 No Data No Data - - 18 9 9 PM10  
 08t  ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2020-05-28 07:00:00 1 7 - - 23 11 12 PM10  
 10t  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 2020-05-28 07:00:00 - 13 - - 19 14 14 PM2.5  
 11t  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 2020-05-28 00:00:00 No Data No Data - - 21 13 13 PM2.5  
 12t  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 2020-05-28 07:00:00 No Data No Data - - 21 12 12 PM2.5  
 13t  ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 2020-05-28 07:00:00 No Data No Data - - No Data 8 8 PM2.5  
 14t  ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 2020-05-28 07:00:00 9 17 0.25 7 26 15 15 PM2.5  
 16t  ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 2020-05-28 07:00:00 2 12 - 5 18 8 9 PM10  
 17t  ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2020-05-28 07:00:00 2 11 1 6 13 7 7 PM2.5  
 18t  ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 2020-05-28 07:00:00 2 22 - 9 33 21 21 PM2.5  
 19t  ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 2020-05-28 07:00:00 5 24 1 8 24 12 12 PM10  
 20t  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 2020-05-28 07:00:00 No Data No Data - - 22 11 11 PM10  
 21t  ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 2020-05-28 07:00:00 2 9 - 12 39 9 20 PM10  
 22t  ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 2020-05-28 07:00:00 No Data No Data - - 23 6 12 PM10  
 24t  ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 2020-05-28 07:00:00 - 12 - 21 61 17 34 PM10  
 25t  ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 2020-05-28 07:00:00 - 11 - - 33 15 17 PM10  
 26t  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 2020-05-28 07:00:00 No Data 7 - - 16 9 9 PM2.5  
 27t  ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 2020-05-28 07:00:00 8 21 - 9 20 9 10 PM10  
 28t  ต.ปลวกแดง, อ.ปลวกแดง, จ.ระยอง 2020-05-28 07:00:00 0 4 - 4 40 14 20 PM10  
 29t  ต.มาบตาพุด, อ.เมือง, จ.ระยอง 2020-05-28 07:00:00 7 10 0.25 17 21 5 12 O3  
 30t  ต.ท่าประดู่, อ.เมือง, จ.ระยอง 2020-05-28 07:00:00 1 6 0.25 43 31 17 31 O3  
 31t  ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 2020-05-28 07:00:00 1 16 0.29 10 23 8 12 PM10  
 32t  ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2020-05-28 07:00:00 1 14 - 8 26 5 13 PM10  
 33t  ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2020-05-28 07:00:00 - 5 - - 33 21 21 PM2.5  
 34t  ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 2020-05-28 07:00:00 - 13 - 12 20 8 10 PM10  
 35t  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2020-05-28 07:00:00 0 9 - 16 46 26 26 PM2.5  
 36t  ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2020-05-28 07:00:00 1 No Data - - 29 15 15 PM2.5  
 37t  ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 2020-05-28 07:00:00 2 4 - 23 37 12 19 PM10  
 38t  ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2020-05-28 07:00:00 1 3 1 15 27 13 14 PM10  
 39t  ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2020-05-28 07:00:00 1 7 - 3 29 15 15 PM2.5  
 40t  ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2020-05-28 07:00:00 2 3 - 21 33 13 17 PM10  
 41t  ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 2020-05-28 07:00:00 0 No Data 1 7 31 11 16 PM10  
 42t  ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 2020-05-28 07:00:00 0 4 - 5 No Data No Data 4 O3  
 43t  ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 2020-05-28 07:00:00 0 8 - 9 26 14 14 PM2.5  
 44t  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 2020-05-28 07:00:00 0 8 0.13 5 29 17 17 PM2.5  
 46t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 2020-05-28 07:00:00 0 8 - - 40 17 20 PM10  
 47t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2020-05-28 07:00:00 0 14 - 17 32 16 16 PM10  
 50t  ริมถนนพระรามสี่, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 2020-05-28 07:00:00 - 18 0.86 - 32 13 16 PM10  
 52t  ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 2020-05-28 07:00:00 2 6 0.25 7 21 9 11 PM10  
 53t  ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2020-05-28 07:00:00 - 23 0.57 - 27 9 14 PM10  
 54t  ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 2020-05-28 07:00:00 - 47 1.25 6 50 21 25 PM10  
 57t  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 2020-05-28 07:00:00 - 4 - 22 38 23 23 PM2.5  
 58t  ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 2020-05-28 07:00:00 - 4 - 19 19 11 14 O3  
 59t  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 2020-05-28 07:00:00 - 13 - 12 21 10 11 PM10  
 60t  ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 2020-05-28 07:00:00 0 7 - 2 33 9 17 PM10  
 61t  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2020-05-28 07:00:00 No Data 9 - - 24 14 14 PM2.5  
 62t  ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 2020-05-28 07:00:00 - 8 - 12 34 16 17 PM10  
 63t  ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 2020-05-28 07:00:00 - 1 - 11 24 14 14 PM2.5  
 67t  ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 2020-05-28 07:00:00 0 4 0.29 23 39 18 20 PM10  
 68t  ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 2020-05-28 07:00:00 3 15 - 21 27 12 15 O3  
 69t  ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 2020-05-28 07:00:00 - 10 - 15 28 14 14 PM10  
 70t  ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 2020-05-28 07:00:00 - 8 - 24 41 18 21 PM10  
 71t  ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 2020-05-28 07:00:00 - - - - 30 7 15 PM10  
 72t  ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 2020-05-28 07:00:00 - - - - 30 15 15 PM10  
 73t  ต.เวียงพางคำ, อ.แม่สาย, จ.เชียงราย 2020-05-28 07:00:00 - - 0.25 24 46 27 28 PM2.5  
 74t  ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 2020-05-28 07:00:00 1 16 0.25 19 30 10 15 PM10  
 75t  ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 2020-05-28 07:00:00 1 5 - 17 55 27 29 PM10  
 76t  ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 2020-05-28 07:00:00 - 6 - 13 18 8 9 O3  
 77t  ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 2020-05-28 07:00:00 0 9 - 1 27 14 14 PM2.5  
 78t  ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 2020-05-28 07:00:00 - - - - 12 4 6 PM10  
 79t  ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2020-05-28 07:00:00 1 2 - 13 11 7 9 O3  
 80t  ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 2020-05-28 07:00:00 1 3 1 5 16 6 8 PM10  
 81t  ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 2020-05-28 07:00:00 2 8 0.57 7 18 8 9 PM10  
 82t  ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 2020-05-28 07:00:00 0 3 - 34 29 14 24 O3  
 83t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 2020-05-28 07:00:00 0 7 - 19 17 8 14 O3  
 84t  ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 2020-05-28 07:00:00 2 9 - 11 15 5 8 O3  
 m1  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 2020-05-28 07:00:00 - - - - 30 18 18 PM2.5  
 m3  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 3 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 2020-05-28 06:00:00 - - - - 25 12 13 PM10  
 m4  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 4 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 2020-05-28 07:00:00 - - - - 37 6 19 PM10  
 m8  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 8 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 2020-05-28 07:00:00 1 18 0.13 20 No Data No Data 14 O3  
 m9  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 2020-05-28 07:00:00 - - - - 21 No Data 11 PM10  
 o10  ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2020-05-28 07:00:00 - - - - 21 13 13 PM2.5  
 o21  BAM1022-2 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 2020-05-28 07:00:00 - - - - - 8 8 PM2.5  
 o22  BAM1022-3 ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 2020-05-28 07:00:00 - - - - - 18 18 PM2.5  
 o25  BAM1022-6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 2020-05-28 07:00:00 - - - - - 7 7 PM2.5  
 o26  BAM1022-7 ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 2020-05-28 07:00:00 - - - - - 9 9 PM2.5  
 o27  BAM1022-8 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 2020-05-28 07:00:00 - - - - - 9 9 PM2.5  
 o28  BAM1022-9 ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 2020-05-28 07:00:00 - - - - - 11 11 PM2.5  
 o29  BAM1022-10 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 2020-05-28 07:00:00 - - - - - 9 9 PM2.5  
 
 


  คำอธิบาย
  • SO2 หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • NO2 หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • CO หน่วย : ส่วนในล้านส่วน (ppm, 1/1,000,000)
  • Ozone หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
  • AQI: ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) ไม่ควรเกิน 100
    * :: ไม่มีค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

 

counter stats
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ