ภาษาไทย English
 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   ข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
เลือกวันที่ต้องการดูข้อมูลย้อนหลัง:  เลือกชั่วโมง:
กลับไปดูข้อมูลปัจจุบัน

ID
Station
Last Date
Last Hour
ปริมาณสารมลพิษ
AQI
AQI
Specify
 
SO2
(1hr)
(ppb)
NO2
(1hr)
(ppb)
CO
(8hr)
(ppm)
O3
(8hr)
(ppb)
PM10
(24hr)
(ug/m3)
PM2.5
(24hr)
(ug/m3)
  ข้อมูลแบบ Real Time รายชั่วโมง
 02t  แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ 2019-08-02 08:00:00 No Data 12 - - 17 - 9 PM10  
 03t  ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 2019-08-15 15:00:00 - 19 1.25 - 52 30 35 PM2.5  
 05t  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 2019-08-25 21:00:00 0 16 - 18 20 8 13 O3  
 08t  ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2019-07-31 13:00:00 1 11 - 15 34 20 20 PM2.5  
 10t  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 2019-08-25 20:00:00 - 18 - 15 14 11 11 PM2.5  
 11t  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 2019-08-25 21:00:00 2 No Data - 15 22 10 11 PM10  
 13t  ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 2019-08-18 20:00:00 2 10 - 26 22 10 19 O3  
 14t  ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 2019-08-25 21:00:00 6 13 1 14 27 14 14 PM2.5  
 16t  ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 2019-08-25 21:00:00 1 5 - 20 13 6 14 O3  
 17t  ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2019-08-23 11:00:00 1 4 1 4 26 15 15 PM2.5  
 18t  ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 2019-08-25 20:00:00 0 8 - 24 31 19 19 PM2.5  
 19t  ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 2019-08-25 21:00:00 5 5 1 19 20 9 14 O3  
 20t  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 2019-08-25 21:00:00 0 12 - 16 16 7 11 O3  
 21t  ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 2019-08-05 12:00:00 1 3 - 14 23 8 12 PM10  
 22t  ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 2019-08-02 08:00:00 No Data 4 1 7 21 - 11 PM10  
 24t  ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 2019-08-25 21:00:00 0 10 - 21 51 13 26 PM10  
 25t  ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 2019-08-12 09:00:00 - 4 - 9 15 6 8 PM10  
 26t  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 2019-08-01 10:00:00 1 2 - - 39 12 20 PM10  
 27t  ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 2019-07-20 08:00:00 5 21 - 4 23 12 12 PM2.5  
 28t  ต.ปลวกแดง, อ.ปลวกแดง, จ.ระยอง 2019-08-25 21:00:00 0 4 - 12 31 8 16 PM10  
 29t  ต.มาบตาพุด, อ.เมือง, จ.ระยอง 2019-08-12 19:00:00 14 16 0.88 28 26 7 20 O3  
 30t  ต.ท่าประดู่, อ.เมือง, จ.ระยอง 2019-08-25 21:00:00 1 1 1.14 22 15 9 16 O3  
 31t  ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 2019-08-25 21:00:00 0 4 - 14 21 4 11 PM10  
 32t  ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2019-08-01 07:00:00 2 24 - 17 23 13 13 PM2.5  
 33t  ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2019-08-25 21:00:00 - 5 - 15 33 6 17 PM10  
 34t  ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 2019-08-18 23:00:00 - 6 0.63 16 29 6 15 PM10  
 35t  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2019-08-25 21:00:00 0 5 - 33 21 12 24 O3  
 36t  ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2019-08-25 21:00:00 1 11 0.25 - 26 6 13 PM10  
 37t  ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 2019-08-25 21:00:00 1 1 - 27 27 7 19 O3  
 38t  ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2019-07-18 19:00:00 No Data No Data - - 19 15 15 PM2.5  
 39t  ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2019-08-11 10:00:00 1 1 - 20 15 7 14 O3  
 40t  ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2019-08-25 21:00:00 3 3 - 26 16 7 19 O3  
 41t  ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 2019-08-25 21:00:00 1 14 0.88 19 26 9 14 O3  
 42t  ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 2019-08-25 21:00:00 1 7 0.25 11 17 7 9 PM10  
 43t  ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 2019-08-25 20:00:00 1 22 0.63 10 20 6 10 PM10  
 44t  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 2019-08-05 11:00:00 1 5 0.14 26 58 42 67 PM2.5  
 46t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 2019-07-18 20:00:00 0 8 - - 42 21 21 PM10  
 47t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2019-05-02 20:00:00 3 No Data 0.63 41 37 - 29 O3  
 50t  ริมถนนพระรามสี่, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 2019-08-25 21:00:00 - No Data 0.57 - 31 14 16 PM10  
 52t  ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 2019-08-25 21:00:00 0 10 - 15 22 9 11 PM10  
 53t  ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2019-08-25 21:00:00 - 16 0.88 - 23 7 12 PM10  
 54t  ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 2019-08-25 21:00:00 - 22 1.14 13 52 22 27 PM10  
 57t  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 2019-08-25 21:00:00 - 9 0.5 27 39 13 20 PM10  
 58t  ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 2019-07-09 08:00:00 - 6 0.25 9 11 6 6 O3  
 59t  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 2019-08-05 11:00:00 - No Data 0.86 10 17 9 9 PM2.5  
 60t  ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 2019-08-05 11:00:00 2 9 - 5 29 8 15 PM10  
 61t  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2019-08-25 21:00:00 No Data 5 - 2 22 8 11 PM10  
 62t  ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 2019-08-18 21:00:00 - 11 - 36 26 15 26 O3  
 63t  ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 2019-08-25 21:00:00 - 3 - 21 20 15 15 O3  
 67t  ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 2019-07-27 07:00:00 0 3 - 11 21 7 11 PM10  
 68t  ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 2019-08-23 02:00:00 1 7 - 11 19 9 10 PM10  
 69t  ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 2019-08-10 02:00:00 - 5 0.25 6 16 7 8 PM10  
 70t  ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 2019-07-22 20:00:00 - 7 0.13 27 12 5 19 O3  
 71t  ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 2019-08-06 12:00:00 - - - - 28 9 14 PM10  
 72t  ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 2019-08-18 21:00:00 - - - - 26 6 13 PM10  
 73t  ต.เวียงพางคำ, อ.แม่สาย, จ.เชียงราย 2019-08-25 21:00:00 - - 0.38 21 21 11 15 O3  
 74t  ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 2019-08-09 06:00:00 2 No Data - 14 63 - 36 PM10  
 75t  ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 2019-07-26 19:00:00 1 1 - 15 12 4 11 O3  
 76t  ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 2019-08-25 21:00:00 - 6 - 17 14 6 12 O3  
 77t  ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 2019-07-31 13:00:00 3 4 - 25 41 17 21 PM10  
 79t  ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2019-08-25 21:00:00 0 3 - 11 10 5 8 O3  
 80t  ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 2019-08-25 21:00:00 1 4 1 6 9 3 6 CO  
 81t  ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 2019-07-17 14:00:00 0 5 - - 18 8 9 PM10  
 m7_n  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 7 (ใหม่) ศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จ.ระยอง (เริ่ม 7 กันยายน 60) 2017-05-26 15:00:00 0 30 - - No Data No Data 13 NO2  
 m8  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 8 ค่ายมหาสุรสิงหนาท จ.ระยอง (เริ่ม 19 เมษายน 60) 2019-07-29 04:00:00 1 5 1 15 No Data 9 11 O3  
 
 


  คำอธิบาย
  • SO2 หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • NO2 หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • CO หน่วย : ส่วนในล้านส่วน (ppm, 1/1,000,000)
  • Ozone หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
  • AQI: ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) ไม่ควรเกิน 100
    * :: ไม่มีค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

 

counter stats
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ