ภาษาไทย English

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   ข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
เลือกวันที่ต้องการดูข้อมูลย้อนหลัง:  เลือกชั่วโมง:
กลับไปดูข้อมูลปัจจุบัน

ID
Station
Last Date
Last Hour
ปริมาณสารมลพิษ
AQI
AQI
Specify
 
SO2
(1hr)
(ppb)
NO2
(1hr)
(ppb)
CO
(8hr)
(ppm)
O3
(8hr)
(ppb)
PM10
(24hr)
(ug/m3)
PM2.5
(24hr)
(ug/m3)
  ข้อมูลแบบ Real Time รายชั่วโมง
 03t  ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 2018-10-19 10:00:00 - 28 0.6 8 57 31 37 PM2.5  
 05t  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 2018-10-19 10:00:00 2 35 0.53 12 46 25 25 PM2.5  
 08t  ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2018-10-19 09:00:00 7 28 - 9 No Data 35 46 PM2.5  
 13t  ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 2018-10-19 08:00:00 1 No Data 0.84 - 37 - 19 PM10  
 17t  ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2018-10-19 08:00:00 No Data No Data - 7 34 22 22 PM2.5  
 18t  ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 2018-10-19 10:00:00 8 28 0.38 10 35 18 18 PM2.5  
 19t  ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 2018-10-19 09:00:00 - 26 0.93 13 47 24 24 PM2.5  
 20t  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 2018-10-19 10:00:00 4 13 - 20 38 23 23 PM2.5  
 21t  ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 2018-10-19 09:00:00 3 17 0.88 20 34 18 18 PM2.5  
 22t  ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 2018-10-19 10:00:00 5 1 0.41 1 56 - 30 PM10  
 24t  ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 2018-10-19 09:00:00 2 28 0.64 7 132 28 119 PM10  
 25t  ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 2018-10-19 10:00:00 - 6 - 15 64 23 37 PM10  
 26t  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 2018-10-19 09:00:00 2 5 0.53 5 31 13 16 PM10  
 27t  ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 2018-10-18 12:00:00 No Data 24 - - 17 13 13 PM2.5  
 28t  ต.ปลวกแดง, อ.ปลวกแดง, จ.ระยอง 2018-10-19 09:00:00 0 9 - 4 36 - 18 PM10  
 29t  ต.มาบตาพุด, อ.เมือง, จ.ระยอง 2018-10-19 10:00:00 10 18 0.75 14 46 21 23 PM10  
 30t  ต.ท่าประดู่, อ.เมือง, จ.ระยอง 2018-10-19 09:00:00 3 24 0.87 25 28 15 18 O3  
 31t  ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 2018-10-19 10:00:00 12 19 0.38 12 45 No Data 23 PM10  
 32t  ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2018-10-19 09:00:00 3 27 - 20 42 26 26 PM2.5  
 33t  ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2018-10-19 07:00:00 - No Data - - 55 22 29 PM10  
 34t  ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 2018-10-19 10:00:00 - 17 0.8 17 23 15 15 PM2.5  
 35t  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2018-10-19 09:00:00 No Data 9 - 9 35 21 21 PM2.5  
 36t  ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2018-10-19 10:00:00 1 8 0.63 - 24 No Data 12 PM10  
 37t  ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 2018-10-19 09:00:00 1 2 1.5 7 No Data 14 14 PM2.5  
 38t  ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2018-10-19 10:00:00 2 1 0.87 13 18 14 14 PM2.5  
 39t  ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2018-10-19 08:00:00 1 6 - 10 18 10 10 PM2.5  
 40t  ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2018-10-19 10:00:00 1 3 - 10 26 14 14 PM2.5  
 41t  ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 2018-10-19 09:00:00 1 5 0.97 19 43 14 22 PM10  
 43t  ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 2018-10-19 08:00:00 1 No Data - 12 17 - 9 O3  
 44t  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 2018-10-19 08:00:00 0 No Data - - 19 9 10 PM10  
 47t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2018-10-19 08:00:00 0 3 0.41 8 37 - 19 PM10  
 50t  ริมถนนพระรามสี่, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 2018-10-19 10:00:00 - 61 1.87 - 65 33 41 PM2.5  
 52t  ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 2018-10-19 09:00:00 2 33 0.88 8 64 28 37 PM10  
 53t  ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2018-10-19 09:00:00 - 29 1.03 - 50 26 26 PM2.5  
 54t  ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 2018-10-18 12:00:00 No Data 43 1.85 6 59 36 48 PM2.5  
 57t  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 2018-10-19 09:00:00 - 4 0.45 5 28 17 17 PM2.5  
 58t  ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 2018-10-19 10:00:00 - 2 0.71 5 16 10 10 PM2.5  
 59t  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 2018-10-19 09:00:00 - 34 1.09 11 37 20 20 PM2.5  
 60t  ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 2018-10-19 10:00:00 7 0 - 17 No Data - 12 O3  
 61t  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2018-10-19 09:00:00 2 15 - 15 43 20 22 PM10  
 62t  ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 2018-10-19 10:00:00 - 8 - 15 19 9 11 O3  
 63t  ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 2018-10-19 10:00:00 - 2 0.3 25 16 9 18 O3  
 67t  ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 2018-10-19 10:00:00 No Data No Data 0.26 4 43 20 22 PM10  
 68t  ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 2018-10-19 08:00:00 2 17 0.51 2 44 22 22 PM10  
 69t  ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 2018-10-19 10:00:00 1 1 0.36 9 24 13 13 PM2.5  
 70t  ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 2018-10-19 10:00:00 2 4 0.28 - No Data 14 14 PM2.5  
 71t  ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 2018-10-19 08:00:00 - - - - 21 10 11 PM10  
 72t  ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 2018-10-19 08:00:00 - - - - 17 9 9 PM2.5  
 73t  ต.เวียงพางคำ, อ.แม่สาย, จ.เชียงราย 2018-10-19 09:00:00 - - 1.34 8 24 11 12 PM10  
 74t  ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 2018-10-19 08:00:00 4 15 0.55 12 27 - 14 PM10  
 75t  ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 2018-10-19 10:00:00 1 1 0.02 5 11 No Data 6 PM10  
 76t  ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 2018-10-19 09:00:00 - 3 0.43 6 32 18 18 PM2.5  
 77t  ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 2018-10-19 10:00:00 8 5 - 16 29 12 15 PM10  
 79t  ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2018-10-19 08:00:00 0 7 0.71 4 18 10 10 PM2.5  
 80t  ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 2018-10-19 10:00:00 1 1 0.56 15 9 3 11 O3  
 m8  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 8 ค่ายมหาสุรสิงหนาท จ.ระยอง (เริ่ม 19 เมษายน 60) 2018-10-19 10:00:00 4 4 0.55 24 21 11 17 O3  
 
 


  คำอธิบาย
  • SO2 หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • NO2 หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • CO หน่วย : ส่วนในล้านส่วน (ppm, 1/1,000,000)
  • Ozone หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
  • AQI: ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) ไม่ควรเกิน 100
    * :: ไม่มีค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

counter stats
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ