ภาษาไทย English
 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   ข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
เลือกวันที่ต้องการดูข้อมูลย้อนหลัง:  เลือกชั่วโมง:
กลับไปดูข้อมูลปัจจุบัน

ID
Station
Last Date
Last Hour
ปริมาณสารมลพิษ
AQI
AQI
Specify
 
SO2
(1hr)
(ppb)
NO2
(1hr)
(ppb)
CO
(8hr)
(ppm)
O3
(8hr)
(ppb)
PM10
(24hr)
(ug/m3)
PM2.5
(24hr)
(ug/m3)
  ข้อมูลแบบ Real Time รายชั่วโมง
 02t  แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ 2020-04-03 07:00:00 1 9 - - 21 17 17 PM2.5  
 03t  ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 2020-04-03 07:00:00 - 3 4 - 49 22 25 PM10  
 05t  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 2020-04-03 07:00:00 No Data No Data - - 23 13 13 PM2.5  
 08t  ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2020-04-03 07:00:00 3 12 - - 35 20 20 PM2.5  
 10t  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 2020-04-03 07:00:00 - 13 - - 24 14 14 PM2.5  
 11t  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 2020-04-03 07:00:00 No Data No Data - - 24 17 17 PM2.5  
 12t  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 2020-04-03 07:00:00 No Data 6 - - 41 13 21 PM10  
 13t  ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 2020-04-03 07:00:00 No Data No Data - - 30 17 17 PM2.5  
 14t  ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 2020-04-03 07:00:00 7 23 1 12 35 18 18 PM2.5  
 16t  ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 2020-04-03 07:00:00 2 6 0.43 19 19 11 14 O3  
 17t  ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2020-04-03 07:00:00 3 9 1 10 21 12 12 PM2.5  
 18t  ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 2020-04-03 07:00:00 0 13 - 21 39 26 26 PM2.5  
 19t  ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 2020-04-03 07:00:00 6 21 - 18 32 15 16 PM10  
 20t  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 2020-04-03 07:00:00 4 32 - 4 37 26 26 PM2.5  
 21t  ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 2020-04-03 07:00:00 4 15 - 10 58 26 32 PM10  
 22t  ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 2020-04-03 07:00:00 No Data No Data 2 - 37 19 19 PM2.5  
 24t  ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 2020-04-03 07:00:00 3 26 0.38 6 117 42 96 PM10  
 25t  ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 2020-04-03 07:00:00 - 9 - 20 44 31 37 PM2.5  
 26t  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 2020-04-03 07:00:00 1 10 - - 55 25 29 PM10  
 27t  ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 2020-04-03 07:00:00 2 3 - 20 18 11 14 O3  
 28t  ต.ปลวกแดง, อ.ปลวกแดง, จ.ระยอง 2020-04-03 07:00:00 0 6 - 8 34 15 17 PM10  
 29t  ต.มาบตาพุด, อ.เมือง, จ.ระยอง 2020-04-03 07:00:00 0 9 0.13 43 31 9 31 O3  
 30t  ต.ท่าประดู่, อ.เมือง, จ.ระยอง 2020-04-03 07:00:00 2 3 0.25 24 30 16 17 O3  
 31t  ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 2020-04-03 07:00:00 25 19 - 34 25 10 24 O3  
 32t  ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2020-04-03 07:00:00 1 19 - 19 34 9 17 PM10  
 33t  ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2020-04-03 07:00:00 - 8 - 1 41 No Data 21 PM10  
 34t  ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 2020-04-03 07:00:00 - 17 1 12 30 14 15 PM10  
 35t  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2020-04-03 07:00:00 0 20 - 22 134 101 211 PM2.5  
 36t  ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2020-04-03 07:00:00 2 No Data 1.13 - 117 96 206 PM2.5  
 37t  ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 2020-04-03 07:00:00 2 22 1.29 27 138 106 216 PM2.5  
 38t  ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2020-04-03 07:00:00 1 11 1 16 114 92 202 PM2.5  
 39t  ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2020-04-03 07:00:00 1 13 - 10 102 81 177 PM2.5  
 40t  ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2020-04-03 07:00:00 2 4 - 38 117 81 177 PM2.5  
 41t  ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 2020-04-03 07:00:00 0 6 1 7 69 38 51 PM2.5  
 42t  ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 2020-04-03 07:00:00 2 7 - 8 27 16 16 PM2.5  
 43t  ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 2020-04-03 07:00:00 0 5 - 14 26 15 15 PM2.5  
 44t  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 2020-04-03 07:00:00 0 3 - 8 20 12 12 PM2.5  
 46t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 2020-04-03 07:00:00 No Data No Data 0.29 40 72 36 48 PM2.5  
 47t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2020-04-03 07:00:00 1 21 0.29 24 62 35 46 PM2.5  
 50t  ริมถนนพระรามสี่, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 2020-04-03 07:00:00 - 21 0.88 - 39 21 21 PM2.5  
 52t  ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 2020-04-03 07:00:00 1 16 0.25 11 25 14 14 PM2.5  
 53t  ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2020-04-03 07:00:00 - 25 - - 31 15 16 PM10  
 54t  ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 2020-04-03 07:00:00 - 17 1.29 12 47 26 26 PM2.5  
 57t  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 2020-04-03 07:00:00 - 16 1.5 21 135 117 227 PM2.5  
 58t  ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 2020-04-03 07:00:00 - 12 1.86 24 127 110 220 PM2.5  
 59t  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 2020-04-03 07:00:00 - 11 - 20 29 18 18 PM2.5  
 60t  ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 2020-04-03 07:00:00 5 10 - 5 44 15 22 PM10  
 61t  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2020-04-03 07:00:00 No Data 11 - - 32 21 21 PM2.5  
 62t  ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 2020-04-03 07:00:00 - 3 - 8 19 8 10 PM10  
 63t  ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 2020-04-03 07:00:00 - 4 0.86 11 21 10 11 PM10  
 67t  ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 2020-04-03 07:00:00 1 14 1 19 138 107 217 PM2.5  
 68t  ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 2020-04-03 07:00:00 3 32 1 21 95 59 121 PM2.5  
 69t  ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 2020-04-03 07:00:00 - 15 0.88 31 110 82 180 PM2.5  
 70t  ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 2020-04-03 07:00:00 - 14 1 45 128 104 214 PM2.5  
 71t  ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 2020-04-03 07:00:00 - - - - 36 13 18 PM10  
 72t  ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 2020-04-03 07:00:00 - - - - 79 52 104 PM2.5  
 73t  ต.เวียงพางคำ, อ.แม่สาย, จ.เชียงราย 2020-04-03 07:00:00 - - 3 12 202 195 305 PM2.5  
 74t  ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 2020-04-03 07:00:00 1 17 0.25 24 32 14 17 O3  
 75t  ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 2020-04-03 07:00:00 1 22 1.63 7 276 235 249 PM10  
 76t  ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 2020-04-03 07:00:00 - 7 0.29 12 107 58 119 PM2.5  
 77t  ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 2020-04-03 07:00:00 2 10 - 14 44 23 23 PM2.5  
 78t  ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 2020-04-03 07:00:00 - - - - 16 7 8 PM10  
 79t  ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2020-04-03 07:00:00 1 5 0.25 9 61 49 96 PM2.5  
 80t  ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 2020-04-03 07:00:00 0 3 0.57 6 13 8 8 PM2.5  
 81t  ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 2020-04-03 07:00:00 2 10 0.63 10 34 19 19 PM2.5  
 82t  ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 2020-04-03 07:00:00 0 7 1 30 63 48 92 PM2.5  
 83t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 2020-04-03 07:00:00 0 14 - 17 60 44 76 PM2.5  
 84t  ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 2020-04-03 07:00:00 2 11 0.38 18 26 15 15 PM2.5  
 m1  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 2020-04-03 07:00:00 - - - - 76 48 92 PM2.5  
 m3  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 3 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 2020-04-03 06:00:00 - - - - 47 31 37 PM2.5  
 m4  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 4 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 2020-04-03 07:00:00 - - - - 65 25 38 PM10  
 m8  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 8 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 2020-04-03 07:00:00 1 1 1 29 No Data 12 21 O3  
 m9  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 2020-04-03 07:00:00 - - - - 104 73 157 PM2.5  
 o10  ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2020-04-03 07:00:00 - - - - 72 57 116 PM2.5  
 o20  BAM1022-1 ประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2020-04-03 07:00:00 - - - - - 84 185 PM2.5  
 o22  BAM1022-3 ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 2020-04-03 07:00:00 - - - - - 281 281 PM2.5  
 o23  BAM1022-4 ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 2020-04-03 07:00:00 - - - - - 21 21 PM2.5  
 o24  BAM1022-5 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 2020-04-03 07:00:00 - - - - - 58 119 PM2.5  
 o25  BAM1022-6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 2020-04-03 07:00:00 - - - - - 62 129 PM2.5  
 o26  BAM1022-7 ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 2020-04-03 07:00:00 - - - - - 35 46 PM2.5  
 o27  BAM1022-8 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 2020-04-03 07:00:00 - - - - - 51 101 PM2.5  
 o28  BAM1022-9 ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 2020-04-03 07:00:00 - - - - - 76 164 PM2.5  
 o29  BAM1022-10 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 2020-04-03 07:00:00 - - - - - 45 80 PM2.5  
 
 


  คำอธิบาย
  • SO2 หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • NO2 หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • CO หน่วย : ส่วนในล้านส่วน (ppm, 1/1,000,000)
  • Ozone หน่วย : ส่วนในพันล้านส่วน (ppb, 1/1,000,000,000)
  • PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
  • AQI: ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) ไม่ควรเกิน 100
    * :: ไม่มีค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

 

counter stats
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ