กรมควบคุมมลพิษ
ภาษาไทย English

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
ไอดี
สถานี
วันที่ล่าสุด
 ชั่วโมงล่าสุด 
ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติ
(รายชั่วโมง).
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 24 ชม.
CO
(ppm)
NO2
(ppb)
O3
(ppb)
SO2
(ppb)
PM10 (ug/m3)
  ข้อมูลแบบปัจจุบัน รายชั่วโมง
 02t  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2014-12-20 04:00:00 1.328193 76
 05t  กรมอุตุนิยมวิทยา (บางนา) 2014-12-20 05:00:00 1.330013 91
 10t  การเคหะชุมชนคลองจั่น 2014-12-20 05:00:00 - 445 -  91
 11t  การเคหะชุมชนห้วยขวาง 2014-12-17 04:00:00 1.125203 59
 12t  โรงเรียนนนทรีวิทยา 2014-12-20 05:00:00 0.633136 83
 13t  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2014-12-20 01:00:00 0.8 - 271 95
 14t  แขวงการทางสมุทรสาคร 2014-12-20 04:00:00 1.1171419 104
 15t  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ (สิงหราชพิทยาคม) 2014-12-20 05:00:00 0.92873 29
 17t  บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2014-12-19 15:00:00 0.717721 70
 18t  ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 2014-12-20 05:00:00 1.55434 No Data
 19t  การเคหะชุมชนบางพลี 2014-12-20 05:00:00 0.549 - 15 92
 20t  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 2014-12-20 05:00:00 1.1 - 311 76
 21t  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 2014-12-20 04:00:00 0.89373 101
 22t  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2014-12-19 09:00:00 0.520362 84
 24t  สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน สระบุรี 2014-12-20 05:00:00 1.123240 131
 26t  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี 2014-12-20 04:00:00 0.62321 93
 27t  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 2014-12-20 04:00:00 - 56116 122
 28t  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง ระยอง 2014-12-20 05:00:00 - 11251 72
 29t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด ระยอง 2014-12-19 12:00:00 0.414661 68
 30t  สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง 2014-12-20 05:00:00 0.91201 63
 31t  ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง 2014-12-20 05:00:00 - 503 62
 33t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน ชลบุรี 2014-12-20 05:00:00 - 1643 -  60
 35t  ศาลากลางเชียงใหม่ 2014-12-20 05:00:00 0.26193 48
 36t  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ 2014-12-20 05:00:00 0.921 - 7 52
 37t  สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง 2014-12-20 03:00:00 0.7631 80
 38t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป้าด ลำปาง 2014-12-20 04:00:00 0.9161 59
 39t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสี ลำปาง 2014-12-20 05:00:00 - 451 38
 40t  การประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ 2014-12-20 05:00:00 - 3140 62
 41t  โครงการชลประทานนครสวรรค์ 2014-12-19 23:00:00 0.913463 97
 42t  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 2014-12-20 04:00:00 0.30241 51
 43t  ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต 2014-12-20 05:00:00 1.04118 35
 44t  เทศบาลนครหาดใหญ่ 2014-12-20 05:00:00 0.4064 -  35
 46t  ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ขอนแก่น 2014-12-20 04:00:00 0.62272 75
 47t  สถานีสูบน้ำเสีย เทศบาลนครราชสีมา 2014-12-20 02:00:00 0.1237 -  78
 53t  สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย 2014-12-20 05:00:00 2.8426 -  No Data
 54t  การเคหะชุมชนดินแดง 2014-12-17 18:00:00 0.653161 60
 57t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 2014-12-20 05:00:00 0.4 - 1 -  42
 58t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2014-12-20 04:00:00 0.4 - 5 -  32
 60t  สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา ฉะเชิงเทรา 2014-12-20 05:00:00 - 9403 57
 61t  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2014-12-20 04:00:00 - 3622 93
 62t  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 2014-12-20 05:00:00 - - - -  22
 63t  สนามโรงพิธีช้างเผือก ยะลา 2014-12-20 05:00:00 0.5 - - -  21
 67t  สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน 2014-12-20 05:00:00 0.73201 46
 68t  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 2014-12-20 05:00:00 0.5613 -  64
 69t  สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ 2014-12-20 05:00:00 0.41010 -  62
 70t  อุทยานการเรียนรู้กว๊านพะเยา 2014-12-20 05:00:00 0.4871 56
 71t  โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สระแก้ว 2014-12-20 05:00:00 - - - -  49
 72t  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 2014-12-20 05:00:00 - - - -  86
 73t  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย เชียงราย 2014-12-20 05:00:00 - - - -  36
 74t  ศูนย์ราชการระยอง 2014-12-20 04:00:00 - 6 - -  55
 m2  สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่สอด จังหวัดตาก (หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 2) 2014-12-09 08:00:00 0.41100 40
  รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัด
 a03  ไปรษณีย์ราษฏร์บูรณะ 2014-12-19 08:00:00 0.746102 75
 a07  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2014-11-21 08:00:00 0.43352 70
 a08  ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพลภาพ สมุทรปราการ 2014-12-08 05:00:00 0.023140 No Data
 a16  โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 2014-12-19 08:00:00 0.840288 92
 a25  สถานีดับเพลิงเขาน้อย 2014-12-16 08:00:00 - - 22 -  27
 a32  สนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง 2014-12-16 08:00:00 0.933411 No Data
 a34  สำนักงานสามัญศึกษาชลบุรี 2014-12-17 08:00:00 0.61036 -  14
 a48  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2014-12-19 08:00:00 1.7 - - -  91
 a49  กรมการขนส่งทางบก 2014-12-19 08:00:00 - 198 -  65
 a50  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2014-10-31 14:00:00 1.9 - - -  124
 a52  โรงไฟฟ้าย่อย ธนบุรี 2014-12-19 08:00:00 1.3 - 139 34
 a59  กรมประชาสัมพันธ์ 2014-11-12 19:00:00 0.033271 44
 
 

Moving AVG 24 Hour หมายถึง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงแบบเคลื่อนที่
  ค่าเกินค่ามาตรฐาน
  ปกติ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อฝ่ายข้อมูลคุณภาพอากาศ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ