กรมควบคุมมลพิษ
ภาษาไทย English

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
ไอดี
สถานี
วันที่ล่าสุด
 ชั่วโมงล่าสุด 
ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติ
(รายชั่วโมง).
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 24 ชม.
CO
(ppm)
NO2
(ppb)
O3
(ppb)
SO2
(ppb)
PM10 (ug/m3)
  ข้อมูลแบบปัจจุบัน รายชั่วโมง
 02t  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2014-07-24 09:00:00 0.57150 26
 05t  กรมอุตุนิยมวิทยา (บางนา) 2014-07-24 10:00:00 0.01214 37
 10t  การเคหะชุมชนคลองจั่น 2014-07-20 08:00:00 - 124 -  35
 11t  การเคหะชุมชนห้วยขวาง 2014-07-24 09:00:00 0.724132 26
 12t  โรงเรียนนนทรีวิทยา 2014-07-24 10:00:00 0.21862 28
 13t  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2014-07-24 08:00:00 0.814133 38
 14t  แขวงการทางสมุทรสาคร 2014-07-24 09:00:00 0.71666 45
 15t  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ (สิงหราชพิทยาคม) 2014-07-24 10:00:00 0.5 - 15 -  9
 17t  บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2014-07-24 09:00:00 0.32202 29
 18t  ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 2014-07-24 09:00:00 0.72393 37
 19t  การเคหะชุมชนบางพลี 2014-07-24 09:00:00 0.30152 34
 20t  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 2014-07-24 09:00:00 0.411 - 4 65
 21t  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 2014-07-24 08:00:00 0.47173 25
 22t  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2014-07-24 09:00:00 0.412692 15
 24t  สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน สระบุรี 2014-07-24 09:00:00 0.510160 48
 28t  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง 2014-07-24 10:00:00 - 0211 23
 29t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด 2014-07-24 10:00:00 0.2121712 28
 30t  สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง 2014-07-24 09:00:00 0.64232 18
 31t  ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง 2014-07-24 10:00:00 0.00280 29
 33t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน 2014-07-24 09:00:00 - 329 -  30
 35t  ศาลากลางเชียงใหม่ 2014-07-24 10:00:00 0.311262 25
 36t  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 2014-07-24 10:00:00 0.06340 37
 37t  สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง 2014-07-24 09:00:00 0.53241 21
 38t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป้าด 2014-07-24 08:00:00 0.51141 48
 40t  การประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ 2014-07-24 09:00:00 - 1302 20
 41t  โครงการชลประทานนครสวรรค์ 2014-07-24 10:00:00 0.413272 31
 42t  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 2014-07-24 09:00:00 0.30110 35
 43t  ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต 2014-07-24 09:00:00 0.77154 32
 44t  เทศบาลนครหาดใหญ่ 2014-07-24 09:00:00 0.514245 70
 47t  สถานีสูบน้ำเสีย เทศบาลนครราชสีมา 2014-07-24 08:00:00 0.714102 38
 52t  โรงไฟฟ้าย่อย ธนบุรี 2014-07-24 09:00:00 2.172412 19
 53t  สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย 2014-07-24 10:00:00 0.01829 -  16
 54t  การเคหะชุมชนดินแดง 2014-07-24 10:00:00 0.31561 41
 57t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 2014-07-24 09:00:00 0.5 - 18 -  15
 58t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2014-07-24 09:00:00 0.7 - 13 -  29
 62t  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 2014-07-24 10:00:00 0.5 - - -  78
 63t  สนามโรงพิธีช้างเผือก ยะลา 2014-07-24 10:00:00 0.6 - - -  53
 67t  สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน 2014-07-24 10:00:00 0.63250 19
 68t  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 2014-07-24 10:00:00 0.2044 -  20
 69t  สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ 2014-07-24 10:00:00 0.31210 -  29
 70t  อุทยานการเรียนรู้กว๊านพะเยา 2014-07-24 10:00:00 1.010311 7
 71t  โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สระแก้ว 2014-07-24 10:00:00 - - - -  26
 72t  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 2014-07-24 10:00:00 - - - -  27
 73t  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย เชียงราย 2014-07-24 09:00:00 - - - -  26
 74t  ศูนย์ราชการระยอง 2014-07-24 09:00:00 0.611256 40
 m2  ศาลากลางจังหวัดสตูล (หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 2) 2014-07-24 08:00:00 1.410140 52
  รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัด
 a03  ไปรษณีย์ราษฏร์บูรณะ 2014-07-23 08:00:00 0.52185 19
 a07  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2014-07-23 08:00:00 0.215 - 4 27
 a08  ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพลภาพ สมุทรปราการ 2014-07-23 08:00:00 0.72015 21
 a13  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2014-07-21 08:00:00 0.91061 49
 a16  โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 2014-07-23 08:00:00 0.316234 No Data
 a17  บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2014-07-23 08:00:00 0.413125 No Data
 a25  สถานีดับเพลิงเขาน้อย 2014-07-23 08:00:00 0.6 - 84 15
 a26  ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1 ราชบุรี 2014-07-11 08:00:00 0.20 - -  18
 a27  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 2014-07-23 08:00:00 - 1837 38
 a28  องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ 2014-07-23 08:00:00 - 681 22
 a32  สนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง 2014-07-23 08:00:00 0.111129 26
 a34  สำนักงานสามัญศึกษาชลบุรี 2014-07-23 08:00:00 0.81022 -  12
 a46  ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ขอนแก่น 2014-07-23 06:00:00 0.4531 20
 a48  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2014-07-23 08:00:00 2.0 - - -  41
 a49  กรมการขนส่งทางบก 2014-07-23 07:00:00 2.627 - 6 64
 a50  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2014-07-23 08:00:00 1.9 - - -  69
 a59  กรมประชาสัมพันธ์ 2014-07-16 04:00:00 0.0680 No Data
 a60  องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น 2014-07-23 08:00:00 1.6 - - 0 18
 a61  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2014-03-03 08:00:00 0.618 - -  No Data
 
 

Moving AVG 24 Hour หมายถึง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงแบบเคลื่อนที่
  ค่าเกินค่ามาตรฐาน
  ปกติ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อฝ่ายข้อมูลคุณภาพอากาศ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ