กรมควบคุมมลพิษ
ภาษาไทย English

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
ไอดี
สถานี
วันที่ล่าสุด
 ชั่วโมงล่าสุด 
ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติ
(รายชั่วโมง).
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 24 ชม.
CO
(ppm)
NO2
(ppb)
O3
(ppb)
SO2
(ppb)
PM10 (ug/m3)
  ข้อมูลแบบปัจจุบัน รายชั่วโมง
 02t  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2015-01-28 04:00:00 0.61121 -  83
 05t  กรมอุตุนิยมวิทยา (บางนา) 2015-01-28 04:00:00 2.32165 No Data
 10t  การเคหะชุมชนคลองจั่น 2015-01-28 04:00:00 - 1828 -  101
 11t  การเคหะชุมชนห้วยขวาง 2015-01-22 23:00:00 2.110925 No Data
 12t  โรงเรียนนนทรีวิทยา 2015-01-28 04:00:00 0.84161 102
 13t  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2015-01-28 01:00:00 1.25300 116
 14t  แขวงการทางสมุทรสาคร 2015-01-28 03:00:00 0.81971 128
 15t  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ (สิงหราชพิทยาคม) 2015-01-28 04:00:00 0.89190 31
 17t  บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2015-01-27 09:00:00 0.813464 60
 18t  ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 2015-01-28 04:00:00 1.3 - 233 89
 19t  การเคหะชุมชนบางพลี 2015-01-24 22:00:00 - 953 -  69
 20t  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 2015-01-26 09:00:00 1.74102 69
 21t  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 2015-01-28 04:00:00 1.22892 130
 22t  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2015-01-28 03:00:00 0.515120 112
 24t  สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน สระบุรี 2015-01-28 04:00:00 1.34311 237
 26t  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี 2015-01-28 04:00:00 1.011173 113
 27t  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 2015-01-28 03:00:00 - 3241 104
 28t  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง ระยอง 2015-01-28 04:00:00 - 1610 94
 29t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด ระยอง 2015-01-28 04:00:00 0.816 - 0 101
 30t  สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง 2015-01-28 04:00:00 1.31001 72
 31t  ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง 2015-01-28 04:00:00 0.425 - 4 81
 33t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน ชลบุรี 2015-01-28 04:00:00 - 1619 -  102
 35t  ศาลากลางเชียงใหม่ 2015-01-28 03:00:00 1.07121 51
 36t  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ 2015-01-28 04:00:00 0.610 - 1 65
 37t  สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง 2015-01-28 04:00:00 0.71061 75
 38t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป้าด ลำปาง 2015-01-28 04:00:00 0.9241 70
 39t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสี ลำปาง 2015-01-28 04:00:00 - 661 44
 40t  การประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ 2015-01-24 09:00:00 - 12271 85
 41t  โครงการชลประทานนครสวรรค์ 2015-01-27 19:00:00 1.953153 119
 42t  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 2015-01-28 03:00:00 0.44160 70
 43t  ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต 2015-01-12 09:00:00 0.81023 32
 44t  เทศบาลนครหาดใหญ่ 2015-01-28 01:00:00 0.30390 46
 46t  ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ขอนแก่น 2015-01-27 16:00:00 0.926962 161
 47t  สถานีสูบน้ำเสีย เทศบาลนครราชสีมา 2015-01-28 02:00:00 1.020281 133
 52t  โรงไฟฟ้าย่อย ธนบุรี 2015-01-28 04:00:00 2.0 - 26 -  40
 53t  สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย 2015-01-28 04:00:00 0.51516 -  45
 54t  การเคหะชุมชนดินแดง 2015-01-22 09:00:00 1.810154 113
 57t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 2015-01-28 04:00:00 0.5 - 5 -  40
 58t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2015-01-28 04:00:00 0.5 - 2 -  36
 60t  สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา ฉะเชิงเทรา 2015-01-28 04:00:00 - 1450 95
 61t  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2015-01-28 04:00:00 - 5213 112
 62t  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 2015-01-28 04:00:00 0.3 - - -  46
 63t  สนามโรงพิธีช้างเผือก ยะลา 2015-01-28 04:00:00 0.6 - - -  48
 67t  สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน 2015-01-28 04:00:00 0.50200 50
 68t  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 2015-01-28 04:00:00 0.965 -  65
 69t  สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ 2015-01-28 04:00:00 0.61632 84
 70t  อุทยานการเรียนรู้กว๊านพะเยา 2015-01-28 04:00:00 0.5891 46
 71t  โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สระแก้ว 2015-01-28 04:00:00 - - - -  No Data
 72t  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 2015-01-28 04:00:00 - - - -  83
 73t  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย เชียงราย 2015-01-28 04:00:00 - - - -  39
 74t  ศูนย์ราชการระยอง 2015-01-27 19:00:00 - 23 - -  71
 m2  สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่สอด จังหวัดตาก (หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 2) 2015-01-28 04:00:00 0.4451 86
 m4  พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เชียงใหม่ (หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 4) 2015-01-28 02:00:00 0.0000 No Data
  รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัด
 a03  ไปรษณีย์ราษฏร์บูรณะ 2015-01-27 08:00:00 0.627100 58
 a07  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2014-11-21 08:00:00 0.43352 70
 a08  ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพลภาพ สมุทรปราการ 2015-01-27 05:00:00 0.620 - 6 No Data
 a16  โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 2015-01-27 08:00:00 0.615 - 9 No Data
 a25  สถานีดับเพลิงเขาน้อย 2015-01-27 08:00:00 1.5144 -  30
 a32  สนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง 2014-12-16 08:00:00 0.933411 No Data
 a34  สำนักงานสามัญศึกษาชลบุรี 2015-01-27 08:00:00 - 79 - -  27
 a48  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2015-01-27 08:00:00 5.4 - - -  85
 a49  กรมการขนส่งทางบก 2015-01-27 08:00:00 1.1137 -  75
 a50  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2015-01-27 08:00:00 4.9 - - -  85
 a59  กรมประชาสัมพันธ์ 2014-11-12 19:00:00 0.033271 44
 
 

Moving AVG 24 Hour หมายถึง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงแบบเคลื่อนที่
  ค่าเกินค่ามาตรฐาน
  ปกติ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

counter stats
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อฝ่ายข้อมูลคุณภาพอากาศ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ