กรมควบคุมมลพิษ
ภาษาไทย English

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
ไอดี
สถานี
วันที่ล่าสุด
 ชั่วโมงล่าสุด 
ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติ
(รายชั่วโมง).
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 24 ชม.
CO
(ppm)
NO2
(ppb)
O3
(ppb)
SO2
(ppb)
PM10
(ug/m3)
  ข้อมูลแบบปัจจุบัน รายชั่วโมง
 02t  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2015-03-03 22:00:00 0.310120 27
 07t  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2015-03-03 21:00:00 0.5 - - 3 No Data
 08t  ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพลภาพ สมุทรปราการ 2015-03-03 14:00:00 0.112 - 1 No Data
 10t  การเคหะชุมชนคลองจั่น 2015-03-03 22:00:00 - 1617 -  36
 11t  การเคหะชุมชนห้วยขวาง 2015-03-03 22:00:00 1.12053 35
 12t  โรงเรียนนนทรีวิทยา 2015-03-03 22:00:00 0.12525 39
 13t  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2015-03-03 20:00:00 0.014140 28
 14t  แขวงการทางสมุทรสาคร 2015-03-03 21:00:00 0.810151 54
 15t  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ (สิงหราชพิทยาคม) 2015-03-03 22:00:00 1.25156 18
 16t  โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 2015-03-03 21:00:00 0.42352 41
 17t  บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2015-03-03 15:00:00 0.57232 31
 18t  ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 2015-03-03 22:00:00 0.316111 45
 19t  การเคหะชุมชนบางพลี 2015-03-03 22:00:00 0.0 - 150 30
 20t  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 2015-03-03 22:00:00 1.6 - 51 48
 21t  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 2015-03-03 22:00:00 0.91841 47
 22t  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2015-03-03 22:00:00 0.4111 -  33
 24t  สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน สระบุรี 2015-03-03 22:00:00 0.61550 58
 26t  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี 2015-03-03 21:00:00 0.43150 55
 27t  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 2015-03-03 22:00:00 - 0211 25
 28t  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง ระยอง 2015-03-03 22:00:00 - 711 -  38
 30t  สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง 2015-03-03 22:00:00 0.66161 28
 31t  ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง 2015-03-03 22:00:00 0.21220 28
 33t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน ชลบุรี 2015-03-03 22:00:00 - 1116 -  36
 35t  ศาลากลางเชียงใหม่ 2015-03-03 22:00:00 0.64341 138
 36t  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ 2015-03-03 22:00:00 3.059 - 2 154
 37t  สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง 2015-03-03 22:00:00 1.422251 142
 38t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป้าด ลำปาง 2015-03-03 22:00:00 1.28240 76
 39t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสี ลำปาง 2015-03-03 22:00:00 - 22112 99
 40t  การประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ 2015-03-03 22:00:00 - 769 -  90
 41t  โครงการชลประทานนครสวรรค์ 2015-03-03 22:00:00 1.110473 70
 42t  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 2015-03-03 12:00:00 0.2351 -  46
 44t  เทศบาลนครหาดใหญ่ 2015-03-03 22:00:00 0.40 - 0 27
 46t  ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ขอนแก่น 2015-03-03 22:00:00 2.043112 91
 47t  สถานีสูบน้ำเสีย เทศบาลนครราชสีมา 2015-03-03 18:00:00 1.037351 No Data
 48t  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2015-03-03 22:00:00 1.0 - - -  41
 50t  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2015-03-03 22:00:00 0.9 - - -  39
 52t  โรงไฟฟ้าย่อย ธนบุรี 2015-03-03 22:00:00 5.2 - 23 -  17
 53t  สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย 2015-03-03 22:00:00 0.2 - - -  17
 54t  การเคหะชุมชนดินแดง 2015-03-03 21:00:00 0.0 - 30 36
 57t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 2015-03-03 22:00:00 0.7 - 33 -  109
 58t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2015-03-03 20:00:00 1.1 - 28 -  237
 60t  สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา ฉะเชิงเทรา 2015-03-03 22:00:00 - 1091 38
 61t  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2015-03-03 21:00:00 - 10132 34
 62t  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 2015-03-03 22:00:00 0.3 - - -  33
 63t  สนามโรงพิธีช้างเผือก ยะลา 2015-03-03 22:00:00 0.2 - - -  24
 67t  สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน 2015-03-03 22:00:00 0.911400 122
 68t  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 2015-03-03 22:00:00 1.0125 -  131
 69t  สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ 2015-03-03 22:00:00 0.820390 90
 70t  อุทยานการเรียนรู้กว๊านพะเยา 2015-03-03 22:00:00 0.818253 129
 71t  โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สระแก้ว 2015-03-03 22:00:00 - - - -  30
 72t  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 2015-03-03 22:00:00 - - - -  114
 73t  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย เชียงราย 2015-03-03 22:00:00 - - - -  103
 74t  ศูนย์ราชการระยอง 2015-03-03 13:00:00 0.410241 45
 m2  สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่สอด จังหวัดตาก (หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 2) 2015-03-03 22:00:00 - 8211 151
  รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัด
 a03  ไปรษณีย์ราษฏร์บูรณะ 2015-03-03 08:00:00 0.16203 35
 a25  สถานีดับเพลิงเขาน้อย 2015-03-03 07:00:00 0.677 -  12
 a29  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด 2015-03-03 08:00:00 0.312225 29
 a32  สนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง 2014-12-16 08:00:00 0.933411 No Data
 a34  สำนักงานสามัญศึกษาชลบุรี 2015-03-03 07:00:00 0.4 - - -  19
 a43  ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต 2015-03-03 08:00:00 - 0120 No Data
 a49  กรมการขนส่งทางบก 2015-03-03 08:00:00 0.94 - -  51
 a59  กรมประชาสัมพันธ์ 2014-11-12 19:00:00 0.033271 44
 
 

Moving AVG 24 Hour หมายถึง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงแบบเคลื่อนที่
  ค่าเกินค่ามาตรฐาน
  ปกติ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

counter stats
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อฝ่ายข้อมูลคุณภาพอากาศ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ