กรมควบคุมมลพิษ
ภาษาไทย English

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
ไอดี
สถานี
วันที่ล่าสุด
 ชั่วโมงล่าสุด 
ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติ
(รายชั่วโมง).
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 24 ชม.
CO
(ppm)
NO2
(ppb)
O3
(ppb)
SO2
(ppb)
PM10 (ug/m3)
  ข้อมูลแบบปัจจุบัน รายชั่วโมง
 02t  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2014-11-22 16:00:00 1.127872 71
 05t  กรมอุตุนิยมวิทยา (บางนา) 2014-11-22 16:00:00 0.2744 -  73
 10t  การเคหะชุมชนคลองจั่น 2014-11-22 17:00:00 - 2553 -  68
 11t  การเคหะชุมชนห้วยขวาง 2014-11-22 16:00:00 1.339353 62
 12t  โรงเรียนนนทรีวิทยา 2014-11-22 17:00:00 0.741754 65
 13t  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2014-11-22 16:00:00 0.926523 69
 14t  แขวงการทางสมุทรสาคร 2014-11-22 17:00:00 0.716516 81
 15t  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ (สิงหราชพิทยาคม) 2014-11-22 17:00:00 0.821740 25
 17t  บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2014-11-22 15:00:00 0.7131164 60
 18t  ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 2014-11-22 17:00:00 1.373466 86
 19t  การเคหะชุมชนบางพลี 2014-11-22 17:00:00 0.710803 86
 20t  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 2014-11-22 17:00:00 0.83712 51
 21t  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 2014-11-22 17:00:00 0.823461 72
 22t  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2014-11-22 17:00:00 0.717321 59
 24t  สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน สระบุรี 2014-11-22 17:00:00 1.44870 156
 26t  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี 2014-11-22 16:00:00 0.52732 66
 27t  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 2014-11-22 16:00:00 - 20853 No Data
 28t  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง ระยอง 2014-11-22 17:00:00 - 4301 56
 29t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด ระยอง 2014-11-22 16:00:00 0.5104124 76
 30t  สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง 2014-11-22 17:00:00 0.7502 68
 31t  ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง 2014-11-22 17:00:00 0.5166615 63
 33t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน ชลบุรี 2014-11-20 13:00:00 - 363 -  50
 35t  ศาลากลางเชียงใหม่ 2014-11-22 17:00:00 0.010354 35
 36t  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ 2014-11-22 17:00:00 1.177 - 37 49
 37t  สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง 2014-11-22 03:00:00 0.4531 41
 38t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป้าด ลำปาง 2014-11-22 16:00:00 0.72351 39
 39t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสี ลำปาง 2014-11-22 17:00:00 - 4262 26
 40t  การประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ 2014-11-22 17:00:00 - 9370 43
 41t  โครงการชลประทานนครสวรรค์ 2014-11-22 16:00:00 0.922521 58
 42t  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 2014-11-22 16:00:00 0.21380 No Data
 43t  ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต 2014-11-22 17:00:00 0.915287 No Data
 44t  เทศบาลนครหาดใหญ่ 2014-11-22 17:00:00 0.56540 30
 46t  ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ขอนแก่น 2014-11-22 16:00:00 0.55361 56
 47t  สถานีสูบน้ำเสีย เทศบาลนครราชสีมา 2014-11-22 11:00:00 0.615370 68
 52t  โรงไฟฟ้าย่อย ธนบุรี 2014-11-22 17:00:00 2.0 - 41 -  33
 53t  สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย 2014-11-22 17:00:00 0.02929 -  26
 54t  การเคหะชุมชนดินแดง 2014-11-22 17:00:00 1.46550 76
 57t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 2014-11-22 17:00:00 0.7 - 4 -  33
 58t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2014-11-22 16:00:00 0.5 - 20 -  20
 60t  สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา ฉะเชิงเทรา 2014-11-22 17:00:00 - 22203 55
 61t  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2014-11-21 02:00:00 - 13133 66
 62t  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 2014-11-22 17:00:00 0.1 - - -  11
 63t  สนามโรงพิธีช้างเผือก ยะลา 2014-11-22 17:00:00 0.6 - - -  No Data
 67t  สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน 2014-11-22 17:00:00 0.78301 37
 68t  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 2014-11-22 17:00:00 0.4632 -  40
 69t  สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ 2014-11-22 17:00:00 0.611441 54
 70t  อุทยานการเรียนรู้กว๊านพะเยา 2014-11-22 17:00:00 0.58450 28
 71t  โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สระแก้ว 2014-11-22 17:00:00 - - - -  63
 72t  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 2014-11-22 17:00:00 - - - -  49
 73t  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย เชียงราย 2014-11-22 17:00:00 - - - -  36
 74t  ศูนย์ราชการระยอง 2014-11-22 16:00:00 1.1441922 61
  รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัด
 a03  ไปรษณีย์ราษฏร์บูรณะ 2014-11-20 08:00:00 0.333100 53
 a07  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2014-11-21 08:00:00 0.43352 70
 a08  ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพลภาพ สมุทรปราการ 2014-11-21 07:00:00 - - 29 -  No Data
 a16  โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 2014-11-21 08:00:00 0.938289 94
 a25  สถานีดับเพลิงเขาน้อย 2014-11-21 08:00:00 0.821188 23
 a32  สนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง 2014-11-20 06:00:00 - - 33 -  74
 a34  สำนักงานสามัญศึกษาชลบุรี 2014-11-21 08:00:00 1.214324 24
 a48  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2014-11-21 08:00:00 3.8 - - -  84
 a49  กรมการขนส่งทางบก 2014-11-21 08:00:00 2.326110 107
 a50  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2014-10-31 14:00:00 1.9 - - -  124
 a59  กรมประชาสัมพันธ์ 2014-11-12 19:00:00 0.033271 44
 
 

Moving AVG 24 Hour หมายถึง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงแบบเคลื่อนที่
  ค่าเกินค่ามาตรฐาน
  ปกติ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อฝ่ายข้อมูลคุณภาพอากาศ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ