กรมควบคุมมลพิษ
ภาษาไทย English

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
ไอดี
สถานี
วันที่ล่าสุด
 ชั่วโมงล่าสุด 
ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติ
(รายชั่วโมง).
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 24 ชม.
CO
(ppm)
NO2
(ppb)
O3
(ppb)
SO2
(ppb)
PM10 (ug/m3)
  ข้อมูลแบบปัจจุบัน รายชั่วโมง
 02t  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2014-08-30 03:00:00 0.59120 33
 05t  กรมอุตุนิยมวิทยา (บางนา) 2014-08-30 04:00:00 0.11448 39
 10t  การเคหะชุมชนคลองจั่น 2014-08-29 20:00:00 - 184 -  28
 11t  การเคหะชุมชนห้วยขวาง 2014-08-30 03:00:00 0.61772 27
 12t  โรงเรียนนนทรีวิทยา 2014-08-30 03:00:00 0.31131 29
 13t  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2014-08-29 16:00:00 0.47230 31
 14t  แขวงการทางสมุทรสาคร 2014-08-28 14:00:00 0.67194 19
 15t  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ (สิงหราชพิทยาคม) 2014-08-30 04:00:00 0.516317 17
 17t  บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2014-08-29 11:00:00 0.34383 28
 18t  ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 2014-08-30 04:00:00 0.61761 52
 19t  การเคหะชุมชนบางพลี 2014-08-30 04:00:00 1.07123 34
 20t  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 2014-08-30 03:00:00 0.41062 21
 21t  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 2014-08-30 03:00:00 0.56113 21
 22t  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2014-08-30 03:00:00 0.31074 17
 24t  สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน สระบุรี 2014-08-30 03:00:00 0.56150 47
 28t  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง 2014-08-30 03:00:00 - 090 20
 29t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด 2014-08-06 12:00:00 0.212169 20
 30t  สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง 2014-08-30 03:00:00 0.5791 No Data
 31t  ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง 2014-08-30 04:00:00 0.04100 25
 33t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน 2014-08-30 04:00:00 - 617 -  27
 35t  ศาลากลางเชียงใหม่ 2014-08-30 04:00:00 0.03 - 30 19
 36t  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 2014-08-25 08:00:00 - 1020 24
 37t  สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง 2014-08-30 03:00:00 0.3331 21
 38t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป้าด 2014-08-30 03:00:00 0.5161 52
 40t  การประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ 2014-08-30 04:00:00 - 27 -  18
 41t  โครงการชลประทานนครสวรรค์ 2014-08-30 03:00:00 0.63251 27
 42t  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 2014-08-30 03:00:00 0.1150 34
 43t  ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต 2014-08-30 04:00:00 0.5940 18
 44t  เทศบาลนครหาดใหญ่ 2014-08-30 04:00:00 0.550 -  48
 47t  สถานีสูบน้ำเสีย เทศบาลนครราชสีมา 2014-08-30 02:00:00 - 9 - -  23
 52t  โรงไฟฟ้าย่อย ธนบุรี 2014-08-30 04:00:00 0.6613 -  19
 53t  สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย 2014-08-30 04:00:00 0.0157 -  19
 54t  การเคหะชุมชนดินแดง 2014-08-30 04:00:00 0.21451 46
 57t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 2014-08-30 03:00:00 0.4 - 7 -  11
 58t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2014-08-30 03:00:00 0.4 - 5 -  15
 62t  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 2014-08-30 04:00:00 0.5 - - -  21
 63t  สนามโรงพิธีช้างเผือก ยะลา 2014-08-21 12:00:00 0.0 - - -  14
 67t  สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน 2014-08-30 03:00:00 0.30 - 0 13
 68t  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 2014-08-30 04:00:00 0.1114 -  20
 69t  สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ 2014-08-30 03:00:00 0.15172 26
 70t  อุทยานการเรียนรู้กว๊านพะเยา 2014-08-30 04:00:00 0.18151 No Data
 71t  โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สระแก้ว 2014-08-30 03:00:00 - - - -  16
 72t  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 2014-08-30 03:00:00 - - - -  25
 73t  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย เชียงราย 2014-08-30 03:00:00 - - - -  17
 74t  ศูนย์ราชการระยอง 2014-08-30 02:00:00 0.44212 45
 m2  ศาลากลางจังหวัดสตูล (หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 2) 2014-08-29 13:00:00 1.19121 29
  รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัด
 a03  ไปรษณีย์ราษฏร์บูรณะ 2014-08-29 08:00:00 0.31592 23
 a07  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2014-08-26 22:00:00 0.51522 29
 a08  ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพลภาพ สมุทรปราการ 2014-08-29 08:00:00 1.01559 24
 a16  โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 2014-08-29 08:00:00 0.62696 41
 a25  สถานีดับเพลิงเขาน้อย 2014-08-29 08:00:00 0.9741 8
 a26  ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1 ราชบุรี 2014-07-11 08:00:00 0.20 - -  18
 a27  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 2014-08-29 08:00:00 - 30320 34
 a32  สนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง 2014-08-29 08:00:00 1.6658 25
 a34  สำนักงานสามัญศึกษาชลบุรี 2014-08-28 07:00:00 1.316102 10
 a46  ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ขอนแก่น 2014-08-29 08:00:00 0.38141 23
 a48  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2014-08-28 08:00:00 3.3 - - -  48
 a49  กรมการขนส่งทางบก 2014-08-29 07:00:00 2.5 - 28 66
 a50  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2014-08-29 08:00:00 2.1 - - -  44
 a59  กรมประชาสัมพันธ์ 2014-08-29 08:00:00 - - 04 19
 a60  องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น 2014-08-28 08:00:00 1.9 - - -  19
 a61  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2014-03-03 08:00:00 0.618 - -  No Data
 
 

Moving AVG 24 Hour หมายถึง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงแบบเคลื่อนที่
  ค่าเกินค่ามาตรฐาน
  ปกติ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อฝ่ายข้อมูลคุณภาพอากาศ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ