กรมควบคุมมลพิษ
ภาษาไทย English

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
ไอดี
สถานี
วันที่ล่าสุด
 ชั่วโมงล่าสุด 
ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติ
(รายชั่วโมง).
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 24 ชม.
CO
(ppm)
NO2
(ppb)
O3
(ppb)
SO2
(ppb)
PM10 (ug/m3)
  ข้อมูลแบบปัจจุบัน รายชั่วโมง
 02t  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2014-11-26 08:00:00 1.232204 75
 05t  กรมอุตุนิยมวิทยา (บางนา) 2014-11-26 08:00:00 1.725194 61
 10t  การเคหะชุมชนคลองจั่น 2014-11-26 08:00:00 - 4517 -  65
 11t  การเคหะชุมชนห้วยขวาง 2014-11-26 08:00:00 1.341148 68
 12t  โรงเรียนนนทรีวิทยา 2014-11-26 08:00:00 0.936155 57
 13t  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2014-11-26 07:00:00 1.221125 73
 14t  แขวงการทางสมุทรสาคร 2014-11-26 08:00:00 0.7201530 81
 15t  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ (สิงหราชพิทยาคม) 2014-11-26 08:00:00 1.228111 25
 17t  บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2014-11-25 17:00:00 0.820673 58
 18t  ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 2014-11-26 08:00:00 1.352139 86
 19t  การเคหะชุมชนบางพลี 2014-11-26 08:00:00 0.436194 80
 20t  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 2014-11-26 08:00:00 1.03243 58
 21t  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 2014-11-26 07:00:00 1.122101 74
 22t  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2014-11-26 08:00:00 0.7182610 51
 24t  สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน สระบุรี 2014-11-26 08:00:00 0.731190 142
 26t  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี 2014-11-25 15:00:00 0.41722 76
 27t  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 2014-11-26 07:00:00 - 34114 110
 28t  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง ระยอง 2014-11-26 08:00:00 - 17274 65
 29t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด ระยอง 2014-11-26 08:00:00 0.9122910 111
 30t  สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง 2014-11-26 08:00:00 1.43204 78
 31t  ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง 2014-11-26 08:00:00 0.718414 76
 33t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน ชลบุรี 2014-11-26 08:00:00 - 3922 -  74
 35t  ศาลากลางเชียงใหม่ 2014-11-26 08:00:00 0.115124 46
 36t  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ 2014-11-26 08:00:00 0.926 - 12 59
 37t  สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง 2014-11-26 08:00:00 0.71351 46
 38t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป้าด ลำปาง 2014-11-26 08:00:00 0.73131 36
 39t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสี ลำปาง 2014-11-26 08:00:00 - 6111 20
 40t  การประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ 2014-11-26 08:00:00 - 3111 48
 41t  โครงการชลประทานนครสวรรค์ 2014-11-26 08:00:00 0.78421 74
 42t  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 2014-11-26 07:00:00 0.4741 24
 43t  ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต 2014-11-26 02:00:00 0.72246 No Data
 44t  เทศบาลนครหาดใหญ่ 2014-11-26 08:00:00 0.5477 -  40
 46t  ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ขอนแก่น 2014-11-26 07:00:00 0.712163 62
 47t  สถานีสูบน้ำเสีย เทศบาลนครราชสีมา 2014-11-26 05:00:00 0.8217 -  61
 52t  โรงไฟฟ้าย่อย ธนบุรี 2014-11-26 08:00:00 0.9 - 146 No Data
 53t  สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย 2014-11-26 06:00:00 1.7546 -  26
 54t  การเคหะชุมชนดินแดง 2014-11-26 08:00:00 1.05066 85
 57t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 2014-11-26 08:00:00 0.6 - 0 -  34
 58t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2014-11-26 07:00:00 0.6 - 6 -  22
 60t  สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา ฉะเชิงเทรา 2014-11-26 08:00:00 - 10242 57
 61t  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2014-11-25 13:00:00 - 1721 71
 62t  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 2014-11-26 08:00:00 0.5 - - -  19
 63t  สนามโรงพิธีช้างเผือก ยะลา 2014-11-26 08:00:00 0.3 - - -  21
 67t  สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน 2014-11-26 08:00:00 0.53151 31
 68t  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 2014-11-26 08:00:00 0.5716 -  47
 69t  สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ 2014-11-26 08:00:00 0.67170 58
 70t  อุทยานการเรียนรู้กว๊านพะเยา 2014-11-26 08:00:00 0.6880 29
 71t  โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สระแก้ว 2014-11-26 08:00:00 - - - -  53
 72t  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 2014-11-26 08:00:00 - - - -  42
 73t  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย เชียงราย 2014-11-26 08:00:00 - - - -  32
 74t  ศูนย์ราชการระยอง 2014-11-26 07:00:00 1.217183 82
  รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัด
 a03  ไปรษณีย์ราษฏร์บูรณะ 2014-11-25 08:00:00 0.63594 61
 a07  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2014-11-21 08:00:00 0.43352 70
 a08  ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพลภาพ สมุทรปราการ 2014-11-25 06:00:00 0.742276 No Data
 a16  โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 2014-11-25 08:00:00 0.830356 89
 a25  สถานีดับเพลิงเขาน้อย 2014-11-25 08:00:00 0.610232 22
 a32  สนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง 2014-11-20 06:00:00 - - 33 -  74
 a34  สำนักงานสามัญศึกษาชลบุรี 2014-11-25 08:00:00 1.342118 20
 a48  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2014-11-25 08:00:00 2.5 - - -  89
 a49  กรมการขนส่งทางบก 2014-11-25 08:00:00 2.3254 -  100
 a50  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2014-10-31 14:00:00 1.9 - - -  124
 a59  กรมประชาสัมพันธ์ 2014-11-12 19:00:00 0.033271 44
 
 

Moving AVG 24 Hour หมายถึง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงแบบเคลื่อนที่
  ค่าเกินค่ามาตรฐาน
  ปกติ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อฝ่ายข้อมูลคุณภาพอากาศ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ