กรมควบคุมมลพิษ
ภาษาไทย English

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
ไอดี
สถานี
วันที่ล่าสุด
 ชั่วโมงล่าสุด 
ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติ
(รายชั่วโมง).
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 24 ชม.
CO
(ppm)
NO2
(ppb)
O3
(ppb)
SO2
(ppb)
PM10
(ug/m3)
PM2.5
(ug/m3)
  ข้อมูลแบบปัจจุบัน รายชั่วโมง
 02t  แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ 2019-01-20 05:00:00 0.79 - 30 76  -
 03t  ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 2019-01-20 05:00:00 2.33523 -  97  57
 05t  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 2019-01-20 05:00:00 1.475623 76  41
 08t  ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2019-01-20 06:00:00 1.664001 117  60
 10t  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 2019-01-20 06:00:00 - 417 -  68  46
 13t  ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 2018-12-24 12:00:00 1.152730 77  -
 14t  ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 2019-01-20 06:00:00 1.4631117 73  51
 17t  ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2019-01-20 06:00:00 - - 2 -  59  51
 18t  ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 2019-01-20 06:00:00 1.435713 87  46
 19t  ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 2019-01-20 06:00:00 1.654328 93  54
 20t  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 2019-01-20 05:00:00 - 162 -  51  43
 21t  ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 2019-01-20 06:00:00 1.362445 100  42
 22t  ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 2019-01-20 06:00:00 1.243649 80  -
 24t  ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 2019-01-20 06:00:00 1.234113 178  54
 25t  ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 2019-01-20 06:00:00 - 303 -  92  No Data
 26t  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 2019-01-20 06:00:00 1.2816 - 2 99  67
 27t  ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 2019-01-20 06:00:00 - 3927 112  79
 28t  ต.ปลวกแดง, อ.ปลวกแดง, จ.ระยอง 2019-01-20 06:00:00 - 1201 62  -
 29t  ต.มาบตาพุด, อ.เมือง, จ.ระยอง 2019-01-20 06:00:00 1.472212 74  41
 30t  ต.ท่าประดู่, อ.เมือง, จ.ระยอง 2019-01-20 06:00:00 1.582561 59  37
 31t  ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 2019-01-20 05:00:00 0.5116193 92  37
 32t  ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2019-01-20 06:00:00 - 21221 No Data  No Data
 33t  ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2019-01-20 06:00:00 - 1718 -  88  45
 34t  ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 2019-01-20 06:00:00 1.82422 -  65  47
 35t  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2019-01-20 05:00:00 - 11 - -  57  36
 36t  ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2019-01-20 06:00:00 0.6712 - 1 42  30
 37t  ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 2019-01-20 05:00:00 0.69232 50  35
 38t  ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2019-01-20 06:00:00 1.32161 48  35
 39t  ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2019-01-20 06:00:00 - 461 37  27
 40t  ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2019-01-20 06:00:00 - 591 61  39
 41t  ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 2019-01-20 06:00:00 1.0916172 94  48
 42t  ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 2019-01-20 05:00:00 0.70345 35  15
 43t  ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 2019-01-20 06:00:00 0.40 - - 0 45  -
 44t  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 2019-01-19 14:00:00 0.50 - - 5 No Data  No Data
 46t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 2019-01-20 06:00:00 1.0212171 68  37
 47t  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2019-01-14 08:00:00 0.42 - 161 62  -
 50t  ริมถนนพระรามสี่, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 2019-01-20 07:00:00 1.6552 - -  88  57
 52t  ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 2019-01-20 06:00:00 1.444521 85  53
 53t  ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2019-01-20 07:00:00 2.4046 - -  91  56
 54t  ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 2019-01-20 06:00:00 2.6438 - -  94  54
 57t  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 2019-01-20 06:00:00 0.8854 -  33  29
 58t  ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 2019-01-20 06:00:00 0.4927 -  17  8
 59t  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 2019-01-20 06:00:00 1.56441 -  62  44
 60t  ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 2019-01-20 06:00:00 - 2221 72  -
 61t  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 2019-01-20 06:00:00 - 5113 77  53
 62t  ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 2019-01-20 06:00:00 - 515 -  39  16
 63t  ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 2019-01-20 07:00:00 1.021018 -  42  19
 67t  ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 2019-01-20 06:00:00 0.37320 35  20
 68t  ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 2019-01-20 07:00:00 0.601912 63  40
 69t  ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 2019-01-20 06:00:00 0.43 - 2 -  47  35
 70t  ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 2019-01-20 07:00:00 0.418 - 0 54  30
 71t  ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 2019-01-20 06:00:00 - - - -  85  46
 72t  ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 2019-01-20 06:00:00 - - - -  32  20
 73t  ต.เวียงพางคำ, อ.แม่สาย, จ.เชียงราย 2019-01-20 05:00:00 0.54 - 4 -  38  25
 74t  ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 2019-01-20 06:00:00 2.5124201 55  -
 75t  ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 2019-01-20 06:00:00 0.50131 24  14
 76t  ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 2019-01-20 06:00:00 0.62103 -  64  41
 77t  ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 2019-01-20 06:00:00 - 2071 79  49
 79t  ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2019-01-20 06:00:00 1.051872 66  48
 80t  ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 2019-01-20 06:00:00 0.441271 24  9
 m8  หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 8 ค่ายมหาสุรสิงหนาท จ.ระยอง (เริ่ม 19 เมษายน 60) 2019-01-20 06:00:00 1.141931 49  32
 
 

Moving AVG 24 Hour หมายถึง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงแบบเคลื่อนที่
  ค่าเกินค่ามาตรฐาน
  ปกติ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

counter stats
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ