กรมควบคุมมลพิษ
ภาษาไทย English

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
ไอดี
สถานี
วันที่ล่าสุด
 ชั่วโมงล่าสุด 
ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติ
(รายชั่วโมง).
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 24 ชม.
CO
(ppm)
NO2
(ppb)
O3
(ppb)
SO2
(ppb)
PM10 (ug/m3)
  ข้อมูลแบบปัจจุบัน รายชั่วโมง
 02t  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2014-10-24 14:00:00 1.232141 44
 05t  กรมอุตุนิยมวิทยา (บางนา) 2014-10-24 14:00:00 0.724153 No Data
 10t  การเคหะชุมชนคลองจั่น 2014-10-24 13:00:00 - 2033 -  34
 11t  การเคหะชุมชนห้วยขวาง 2014-10-24 13:00:00 1.037152 26
 12t  โรงเรียนนนทรีวิทยา 2014-10-24 14:00:00 0.833131 30
 13t  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2014-10-24 08:00:00 1.22172 46
 14t  แขวงการทางสมุทรสาคร 2014-10-24 14:00:00 1.03564 38
 15t  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ (สิงหราชพิทยาคม) 2014-10-24 14:00:00 1.03153 21
 17t  บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2014-10-24 08:00:00 0.61755 32
 18t  ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 2014-10-24 14:00:00 1.44962 77
 19t  การเคหะชุมชนบางพลี 2014-10-24 14:00:00 1.115603 38
 20t  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 2014-10-24 14:00:00 1.26441 No Data
 21t  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 2014-10-24 14:00:00 0.57412 38
 22t  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2014-10-24 14:00:00 0.511244 38
 24t  สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน สระบุรี 2014-10-24 14:00:00 0.522100 115
 26t  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี 2014-10-24 11:00:00 0.51220 20
 27t  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 2014-10-24 13:00:00 - 38113 67
 28t  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง ระยอง 2014-10-24 14:00:00 - 1310 15
 29t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด ระยอง 2014-10-24 14:00:00 0.320456 50
 30t  สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง 2014-10-24 14:00:00 0.5452 32
 31t  ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง 2014-10-24 14:00:00 0.18483 34
 33t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน ชลบุรี 2014-10-24 09:00:00 - 231 -  23
 35t  ศาลากลางเชียงใหม่ 2014-10-24 14:00:00 0.67332 13
 36t  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ 2014-10-24 14:00:00 1.023 - 11 No Data
 37t  สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง 2014-10-24 13:00:00 0.33261 23
 38t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป้าด ลำปาง 2014-10-24 13:00:00 0.41222 41
 39t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสี ลำปาง 2014-10-24 14:00:00 - 3231 10
 40t  การประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ 2014-10-24 13:00:00 - 11143 26
 41t  โครงการชลประทานนครสวรรค์ 2014-10-24 14:00:00 0.87341 25
 42t  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 2014-10-24 13:00:00 0.20330 35
 43t  ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต 2014-10-24 14:00:00 0.711222 23
 44t  เทศบาลนครหาดใหญ่ 2014-10-24 14:00:00 0.78144 34
 46t  ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ขอนแก่น 2014-10-24 13:00:00 0.36372 28
 47t  สถานีสูบน้ำเสีย เทศบาลนครราชสีมา 2014-10-24 11:00:00 0.6315 -  23
 52t  โรงไฟฟ้าย่อย ธนบุรี 2014-10-24 14:00:00 1.82811 -  24
 53t  สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย 2014-10-24 14:00:00 0.6488 -  14
 54t  การเคหะชุมชนดินแดง 2014-10-24 12:00:00 0.12890 81
 57t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 2014-10-24 14:00:00 0.5 - 24 -  20
 58t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2014-10-24 11:00:00 0.5 - 17 -  17
 60t  สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา ฉะเชิงเทรา 2014-10-24 14:00:00 - - 34 -  13
 61t  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2014-10-24 13:00:00 - 12251 31
 62t  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 2014-10-24 14:00:00 1.0 - - -  12
 63t  สนามโรงพิธีช้างเผือก ยะลา 2014-10-24 14:00:00 0.7 - - -  10
 67t  สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน 2014-10-24 14:00:00 0.51 - 0 19
 68t  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 2014-10-24 14:00:00 0.10 - -  16
 69t  สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ 2014-10-24 14:00:00 0.48130 22
 70t  อุทยานการเรียนรู้กว๊านพะเยา 2014-10-24 14:00:00 0.32251 12
 71t  โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สระแก้ว 2014-10-24 14:00:00 - - - -  24
 72t  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 2014-10-24 14:00:00 - - - -  31
 73t  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย เชียงราย 2014-10-24 14:00:00 - - - -  25
 74t  ศูนย์ราชการระยอง 2014-10-24 13:00:00 0.6343211 37
  รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัด
 a03  ไปรษณีย์ราษฏร์บูรณะ 2014-10-24 08:00:00 0.02282 40
 a07  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2014-10-24 08:00:00 0.31654 29
 a08  ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพลภาพ สมุทรปราการ 2014-10-24 08:00:00 0.516 - 0 No Data
 a16  โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 2014-10-24 08:00:00 0.6 - - -  52
 a25  สถานีดับเพลิงเขาน้อย 2014-10-22 06:00:00 0.8911 14
 a32  สนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง 2014-10-24 08:00:00 1.06149 30
 a34  สำนักงานสามัญศึกษาชลบุรี 2014-10-24 08:00:00 0.71190 13
 a48  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2014-10-24 08:00:00 1.0 - - -  59
 a49  กรมการขนส่งทางบก 2014-10-24 04:00:00 0.610 - 6 No Data
 a50  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2014-10-24 08:00:00 1.0 - - -  61
 a59  กรมประชาสัมพันธ์ 2014-10-24 08:00:00 0.22350 31
 
 

Moving AVG 24 Hour หมายถึง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงแบบเคลื่อนที่
  ค่าเกินค่ามาตรฐาน
  ปกติ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อฝ่ายข้อมูลคุณภาพอากาศ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ