กรมควบคุมมลพิษ
ภาษาไทย English

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
ไอดี
สถานี
วันที่ล่าสุด
 ชั่วโมงล่าสุด 
ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติ
(รายชั่วโมง).
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 24 ชม.
CO
(ppm)
NO2
(ppb)
O3
(ppb)
SO2
(ppb)
PM10 (ug/m3)
  ข้อมูลแบบปัจจุบัน รายชั่วโมง
 02t  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2014-09-02 01:00:00 0.6106 -  26
 05t  กรมอุตุนิยมวิทยา (บางนา) 2014-09-02 02:00:00 0.21017 29
 10t  การเคหะชุมชนคลองจั่น 2014-08-29 20:00:00 - 184 -  28
 11t  การเคหะชุมชนห้วยขวาง 2014-09-02 01:00:00 0.71431 19
 12t  โรงเรียนนนทรีวิทยา 2014-09-02 01:00:00 0.412 - 1 16
 13t  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2014-09-01 22:00:00 0.91233 26
 14t  แขวงการทางสมุทรสาคร 2014-08-28 14:00:00 0.67194 19
 15t  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ (สิงหราชพิทยาคม) 2014-09-02 02:00:00 0.713218 18
 17t  บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2014-09-01 09:00:00 0.51252 17
 18t  ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 2014-09-02 02:00:00 0.51424 43
 19t  การเคหะชุมชนบางพลี 2014-09-02 02:00:00 1.01694 38
 20t  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 2014-09-02 01:00:00 0.4521 16
 21t  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 2014-09-02 01:00:00 0.53101 17
 22t  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2014-09-02 01:00:00 0.3281 62
 24t  สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน สระบุรี 2014-09-02 02:00:00 0.41060 75
 28t  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง 2014-09-01 12:00:00 - 4120 16
 29t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด 2014-09-02 02:00:00 0.210101 No Data
 30t  สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง 2014-09-02 02:00:00 0.6821 No Data
 31t  ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง 2014-09-02 02:00:00 0.0660 21
 33t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน 2014-09-02 02:00:00 - 69 -  28
 35t  ศาลากลางเชียงใหม่ 2014-09-02 02:00:00 0.1512 22
 36t  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 2014-08-25 08:00:00 - 1020 24
 37t  สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง 2014-09-02 00:00:00 0.4431 20
 38t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป้าด 2014-09-02 01:00:00 0.5171 46
 40t  การประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ 2014-09-02 02:00:00 - 55 -  17
 41t  โครงการชลประทานนครสวรรค์ 2014-09-02 01:00:00 0.43221 17
 42t  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 2014-09-02 01:00:00 0.20130 37
 43t  ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต 2014-09-02 02:00:00 0.47182 18
 44t  เทศบาลนครหาดใหญ่ 2014-09-02 02:00:00 0.5610 -  38
 47t  สถานีสูบน้ำเสีย เทศบาลนครราชสีมา 2014-09-01 23:00:00 0.111346 26
 52t  โรงไฟฟ้าย่อย ธนบุรี 2014-09-02 02:00:00 0.558 -  15
 53t  สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย 2014-09-02 02:00:00 0.1117 -  11
 54t  การเคหะชุมชนดินแดง 2014-09-02 02:00:00 0.01400 32
 57t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 2014-09-02 01:00:00 0.5 - 5 -  22
 58t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2014-09-02 01:00:00 0.5 - 2 -  19
 62t  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 2014-09-02 02:00:00 0.6 - - -  18
 63t  สนามโรงพิธีช้างเผือก ยะลา 2014-08-21 12:00:00 0.0 - - -  14
 67t  สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน 2014-09-02 02:00:00 0.20 - 0 14
 68t  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 2014-09-02 02:00:00 - 019 -  26
 69t  สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ 2014-09-02 01:00:00 0.22122 20
 70t  อุทยานการเรียนรู้กว๊านพะเยา 2014-09-02 02:00:00 0.2991 6
 71t  โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สระแก้ว 2014-09-02 01:00:00 - - - -  15
 72t  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 2014-09-02 01:00:00 - - - -  47
 73t  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย เชียงราย 2014-09-02 01:00:00 - - - -  23
 74t  ศูนย์ราชการระยอง 2014-09-02 00:00:00 0.49125 38
 m2  ศาลากลางจังหวัดสตูล (หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 2) 2014-09-02 02:00:00 - - 6 -  36
  รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัด
 a03  ไปรษณีย์ราษฏร์บูรณะ 2014-09-01 08:00:00 0.9926 23
 a07  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2014-09-01 08:00:00 0.71112 21
 a08  ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพลภาพ สมุทรปราการ 2014-09-01 08:00:00 1.0 - 40 22
 a16  โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 2014-09-01 08:00:00 0.51473 30
 a25  สถานีดับเพลิงเขาน้อย 2014-09-01 08:00:00 0.8946 7
 a26  ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1 ราชบุรี 2014-07-11 08:00:00 0.20 - -  18
 a27  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 2014-09-01 02:00:00 - 1011 22
 a32  สนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง 2014-09-01 08:00:00 0.0074 30
 a34  สำนักงานสามัญศึกษาชลบุรี 2014-08-29 08:00:00 1.317123 13
 a46  ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ขอนแก่น 2014-09-01 08:00:00 0.2211 15
 a48  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2014-08-28 08:00:00 3.3 - - -  48
 a49  กรมการขนส่งทางบก 2014-09-01 08:00:00 2.8 - 25 47
 a50  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2014-09-01 08:00:00 1.7 - - -  32
 a59  กรมประชาสัมพันธ์ 2014-08-31 23:00:00 0.0841 No Data
 a60  องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น 2014-08-28 08:00:00 1.9 - - -  19
 a61  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2014-03-03 08:00:00 0.618 - -  No Data
 
 

Moving AVG 24 Hour หมายถึง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงแบบเคลื่อนที่
  ค่าเกินค่ามาตรฐาน
  ปกติ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อฝ่ายข้อมูลคุณภาพอากาศ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ