กรมควบคุมมลพิษ
ภาษาไทย English

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
ไอดี
สถานี
วันที่ล่าสุด
 ชั่วโมงล่าสุด 
ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติ
(รายชั่วโมง).
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 24 ชม.
CO
(ppm)
NO2
(ppb)
O3
(ppb)
SO2
(ppb)
PM10 (ug/m3)
  ข้อมูลแบบปัจจุบัน รายชั่วโมง
 02t  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2014-11-25 06:00:00 1.13254 74
 05t  กรมอุตุนิยมวิทยา (บางนา) 2014-11-25 07:00:00 1.72774 61
 10t  การเคหะชุมชนคลองจั่น 2014-11-25 07:00:00 - 386 -  66
 11t  การเคหะชุมชนห้วยขวาง 2014-11-25 06:00:00 1.438110 63
 12t  โรงเรียนนนทรีวิทยา 2014-11-25 07:00:00 0.93655 64
 13t  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2014-11-25 04:00:00 0.86185 68
 14t  แขวงการทางสมุทรสาคร 2014-11-25 07:00:00 0.722565 84
 15t  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ (สิงหราชพิทยาคม) 2014-11-25 07:00:00 1.62540 24
 17t  บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2014-11-24 11:00:00 0.829525 57
 18t  ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 2014-11-25 07:00:00 2.256510 86
 19t  การเคหะชุมชนบางพลี 2014-11-25 07:00:00 0.635112 80
 20t  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 2014-11-25 07:00:00 1.03164 52
 21t  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 2014-11-25 07:00:00 1.019121 66
 22t  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2014-11-24 23:00:00 0.629146 58
 24t  สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน สระบุรี 2014-11-25 07:00:00 1.64220 158
 26t  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี 2014-11-25 06:00:00 0.63153 68
 27t  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 2014-11-25 06:00:00 - 30020 107
 28t  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง ระยอง 2014-11-25 07:00:00 - 2623 55
 29t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด ระยอง 2014-11-25 07:00:00 0.712105 83
 30t  สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง 2014-11-25 07:00:00 1.32506 63
 31t  ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง 2014-11-25 07:00:00 0.622174 69
 33t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน ชลบุรี 2014-11-24 10:00:00 - 453 -  47
 35t  ศาลากลางเชียงใหม่ 2014-11-25 07:00:00 0.61938 44
 36t  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ 2014-11-25 07:00:00 0.822 - 9 57
 37t  สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง 2014-11-25 07:00:00 0.5641 43
 38t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป้าด ลำปาง 2014-11-25 06:00:00 0.6161 40
 39t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสี ลำปาง 2014-11-25 07:00:00 - 351 21
 40t  การประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ 2014-11-25 07:00:00 - 691 46
 41t  โครงการชลประทานนครสวรรค์ 2014-11-25 06:00:00 0.88251 46
 42t  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 2014-11-25 06:00:00 0.2110 No Data
 43t  ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต 2014-11-25 00:00:00 0.74147 No Data
 44t  เทศบาลนครหาดใหญ่ 2014-11-25 07:00:00 0.8737 -  36
 46t  ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ขอนแก่น 2014-11-25 06:00:00 0.8931 54
 47t  สถานีสูบน้ำเสีย เทศบาลนครราชสีมา 2014-11-25 05:00:00 - 19 - -  65
 52t  โรงไฟฟ้าย่อย ธนบุรี 2014-11-25 07:00:00 2.6 - 96 No Data
 53t  สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย 2014-11-25 06:00:00 2.1505 -  24
 54t  การเคหะชุมชนดินแดง 2014-11-25 07:00:00 2.847310 88
 57t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 2014-11-25 07:00:00 0.6 - 0 -  35
 58t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2014-11-25 06:00:00 0.5 - 5 -  32
 60t  สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา ฉะเชิงเทรา 2014-11-25 07:00:00 - 1832 52
 61t  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2014-11-25 06:00:00 - 2512 70
 62t  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 2014-11-25 07:00:00 0.9 - - -  21
 63t  สนามโรงพิธีช้างเผือก ยะลา 2014-11-25 07:00:00 0.6 - - -  19
 67t  สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน 2014-11-25 07:00:00 0.62151 37
 68t  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 2014-11-25 07:00:00 0.696 -  53
 69t  สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ 2014-11-25 07:00:00 0.56101 49
 70t  อุทยานการเรียนรู้กว๊านพะเยา 2014-11-25 07:00:00 0.9760 26
 71t  โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สระแก้ว 2014-11-25 07:00:00 - - - -  50
 72t  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 2014-11-25 07:00:00 - - - -  47
 73t  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย เชียงราย 2014-11-25 07:00:00 - - - -  34
 74t  ศูนย์ราชการระยอง 2014-11-25 06:00:00 0.912203 74
  รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัด
 a03  ไปรษณีย์ราษฏร์บูรณะ 2014-11-20 08:00:00 0.333100 53
 a07  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2014-11-21 08:00:00 0.43352 70
 a08  ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพลภาพ สมุทรปราการ 2014-11-24 07:00:00 - - 30 -  No Data
 a16  โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 2014-11-21 08:00:00 0.938289 94
 a25  สถานีดับเพลิงเขาน้อย 2014-11-24 08:00:00 0.5211312 23
 a32  สนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง 2014-11-20 06:00:00 - - 33 -  74
 a34  สำนักงานสามัญศึกษาชลบุรี 2014-11-24 08:00:00 1.332106 20
 a48  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2014-11-24 08:00:00 2.7 - - -  75
 a49  กรมการขนส่งทางบก 2014-11-24 08:00:00 1.42627 94
 a50  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2014-10-31 14:00:00 1.9 - - -  124
 a59  กรมประชาสัมพันธ์ 2014-11-12 19:00:00 0.033271 44
 
 

Moving AVG 24 Hour หมายถึง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงแบบเคลื่อนที่
  ค่าเกินค่ามาตรฐาน
  ปกติ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อฝ่ายข้อมูลคุณภาพอากาศ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ