กรมควบคุมมลพิษ
ภาษาไทย English

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
ไอดี
สถานี
วันที่ล่าสุด
 ชั่วโมงล่าสุด 
ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติ
(รายชั่วโมง).
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 24 ชม.
CO
(ppm)
NO2
(ppb)
O3
(ppb)
SO2
(ppb)
PM10 (ug/m3)
  ข้อมูลแบบปัจจุบัน รายชั่วโมง
 02t  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2014-09-15 14:00:00 0.56393 34
 05t  กรมอุตุนิยมวิทยา (บางนา) 2014-09-15 15:00:00 - 6265 No Data
 10t  การเคหะชุมชนคลองจั่น 2014-09-15 15:00:00 - - 41 -  29
 11t  การเคหะชุมชนห้วยขวาง 2014-09-15 14:00:00 0.517391 27
 12t  โรงเรียนนนทรีวิทยา 2014-09-15 14:00:00 0.16382 34
 13t  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2014-09-14 10:00:00 0.45271 28
 14t  แขวงการทางสมุทรสาคร 2014-09-05 13:00:00 0.53127 34
 15t  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ (สิงหราชพิทยาคม) 2014-09-15 15:00:00 0.3025 -  16
 17t  บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2014-09-15 09:00:00 0.48165 23
 18t  ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 2014-09-15 15:00:00 0.828144 45
 19t  การเคหะชุมชนบางพลี 2014-09-15 14:00:00 - 2 - -  21
 20t  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 2014-09-15 09:00:00 0.55112 24
 21t  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 2014-09-15 14:00:00 0.54291 30
 22t  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2014-09-15 14:00:00 0.31352 16
 24t  สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน สระบุรี 2014-09-15 15:00:00 0.819190 51
 28t  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง 2014-09-01 12:00:00 - 4120 16
 29t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด 2014-09-07 12:00:00 0.19171 19
 30t  สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง 2014-09-15 15:00:00 0.79121 No Data
 31t  ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง 2014-09-15 15:00:00 0.061310 20
 33t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน 2014-09-15 14:00:00 - 922 -  26
 35t  ศาลากลางเชียงใหม่ 2014-09-15 15:00:00 0.07372 22
 36t  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 2014-08-25 08:00:00 - 1020 24
 37t  สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง 2014-09-15 14:00:00 0.33321 33
 38t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป้าด 2014-09-15 14:00:00 0.52331 36
 40t  การประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ 2014-09-15 15:00:00 - 126 -  20
 41t  โครงการชลประทานนครสวรรค์ 2014-09-15 14:00:00 0.53401 26
 42t  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 2014-09-15 14:00:00 0.10201 No Data
 43t  ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต 2014-09-15 15:00:00 0.58191 7
 44t  เทศบาลนครหาดใหญ่ 2014-09-15 15:00:00 0.47110 24
 47t  สถานีสูบน้ำเสีย เทศบาลนครราชสีมา 2014-09-15 11:00:00 0.419190 28
 52t  โรงไฟฟ้าย่อย ธนบุรี 2014-09-15 15:00:00 1.319360 18
 53t  สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย 2014-09-15 15:00:00 0.23012 -  12
 54t  การเคหะชุมชนดินแดง 2014-09-15 15:00:00 0.733241 34
 57t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 2014-09-15 14:00:00 0.5 - 32 -  25
 58t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2014-09-15 14:00:00 0.5 - 15 -  17
 62t  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 2014-09-15 15:00:00 0.7 - - -  18
 63t  สนามโรงพิธีช้างเผือก ยะลา 2014-09-15 15:00:00 0.6 - - -  7
 67t  สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน 2014-09-15 15:00:00 0.41240 19
 68t  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 2014-09-04 16:00:00 0.1118 -  15
 69t  สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ 2014-09-15 14:00:00 0.24182 32
 70t  อุทยานการเรียนรู้กว๊านพะเยา 2014-09-15 15:00:00 0.597 -  12
 71t  โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สระแก้ว 2014-09-15 14:00:00 - - - -  19
 72t  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 2014-09-15 14:00:00 - - - -  34
 73t  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย เชียงราย 2014-09-15 14:00:00 - - - -  21
 74t  ศูนย์ราชการระยอง 2014-09-15 13:00:00 0.515173 46
 m2  ศาลากลางจังหวัดสตูล (หน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ 2) 2014-09-04 02:00:00 0.9290 31
  รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัด
 a03  ไปรษณีย์ราษฏร์บูรณะ 2014-09-12 08:00:00 0.71891 20
 a07  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2014-09-15 08:00:00 0.71123 27
 a08  ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพลภาพ สมุทรปราการ 2014-09-12 08:00:00 1.01832 23
 a16  โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 2014-09-12 08:00:00 0.616144 32
 a25  สถานีดับเพลิงเขาน้อย 2014-09-15 08:00:00 0.2672 11
 a26  ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1 ราชบุรี 2014-07-11 08:00:00 0.20 - -  18
 a27  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 2014-09-15 08:00:00 - 2348 30
 a32  สนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง 2014-09-15 08:00:00 1.63109 28
 a34  สำนักงานสามัญศึกษาชลบุรี 2014-09-15 08:00:00 - - 153 15
 a46  ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ขอนแก่น 2014-09-15 08:00:00 0.48131 21
 a48  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2014-09-15 08:00:00 2.7 - - -  51
 a49  กรมการขนส่งทางบก 2014-09-15 07:00:00 1.41023 45
 a50  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2014-09-15 08:00:00 2.0 - - -  52
 a59  กรมประชาสัมพันธ์ 2014-09-10 06:00:00 0.11723 16
 a60  องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น 2014-09-15 08:00:00 - 181 22
 a61  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2014-03-03 08:00:00 0.618 - -  No Data
 
 

Moving AVG 24 Hour หมายถึง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงแบบเคลื่อนที่
  ค่าเกินค่ามาตรฐาน
  ปกติ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อฝ่ายข้อมูลคุณภาพอากาศ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ