กรมควบคุมมลพิษ
ภาษาไทย English

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :  
  หน้าแรก   ดัชนีคุณภาพอากาศ   รายงาน
ไอดี
สถานี
วันที่ล่าสุด
 ชั่วโมงล่าสุด 
ค่าการตรวจวัดจากสถานีอัตโนมัติ
(รายชั่วโมง).
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 24 ชม.
CO
(ppm)
NO2
(ppb)
O3
(ppb)
SO2
(ppb)
PM10 (ug/m3)
  ข้อมูลแบบปัจจุบัน รายชั่วโมง
 02t  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2014-10-30 22:00:00 - - 3 -  63
 05t  กรมอุตุนิยมวิทยา (บางนา) 2014-10-30 23:00:00 2.34114 56
 10t  การเคหะชุมชนคลองจั่น 2014-10-30 23:00:00 - 777 -  50
 11t  การเคหะชุมชนห้วยขวาง 2014-10-30 22:00:00 2.910534 41
 12t  โรงเรียนนนทรีวิทยา 2014-10-30 23:00:00 0.851112 46
 13t  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2014-10-30 22:00:00 3.064353 69
 14t  แขวงการทางสมุทรสาคร 2014-10-30 22:00:00 1.448214 67
 15t  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ (สิงหราชพิทยาคม) 2014-10-30 23:00:00 2.53939 24
 17t  บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2014-10-30 08:00:00 1.218102 43
 18t  ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 2014-10-30 23:00:00 1.65535 70
 19t  การเคหะชุมชนบางพลี 2014-10-30 23:00:00 1.017153 53
 20t  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 2014-10-30 23:00:00 1.3951 33
 21t  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 2014-10-30 22:00:00 1.12421 41
 22t  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2014-10-30 23:00:00 1.95644 49
 24t  สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน สระบุรี 2014-10-30 23:00:00 0.92700 147
 26t  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี 2014-10-30 22:00:00 0.6780 33
 27t  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 2014-10-30 22:00:00 - 6213 62
 28t  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง ระยอง 2014-10-30 23:00:00 - 2101 29
 29t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด ระยอง 2014-10-30 23:00:00 0.71132 49
 30t  สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง 2014-10-30 23:00:00 0.91802 34
 31t  ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง 2014-10-30 23:00:00 0.39251 34
 33t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน ชลบุรี 2014-10-30 23:00:00 - 3012 -  40
 35t  ศาลากลางเชียงใหม่ 2014-10-30 23:00:00 0.0971 No Data
 36t  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ 2014-10-30 23:00:00 1.024 - 8 31
 37t  สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง 2014-10-30 22:00:00 0.21011 65
 38t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป้าด ลำปาง 2014-10-30 22:00:00 0.3171 18
 39t  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสี ลำปาง 2014-10-30 23:00:00 - 361 16
 40t  การประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ 2014-10-30 23:00:00 - 151 25
 41t  โครงการชลประทานนครสวรรค์ 2014-10-30 21:00:00 1.319121 34
 42t  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 2014-10-30 22:00:00 0.591 -  38
 43t  ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต 2014-10-28 12:00:00 0.67280 10
 44t  เทศบาลนครหาดใหญ่ 2014-10-30 22:00:00 0.81100 45
 46t  ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ขอนแก่น 2014-10-30 22:00:00 0.41611 38
 47t  สถานีสูบน้ำเสีย เทศบาลนครราชสีมา 2014-10-30 20:00:00 1.13510 41
 52t  โรงไฟฟ้าย่อย ธนบุรี 2014-10-30 23:00:00 4.0546 -  35
 53t  สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย 2014-10-30 23:00:00 2.51147 -  22
 54t  การเคหะชุมชนดินแดง 2014-10-25 07:00:00 1.53201 90
 57t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 2014-10-30 23:00:00 0.4 - 2 -  23
 58t  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2014-10-30 22:00:00 0.5 - 6 -  62
 60t  สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา ฉะเชิงเทรา 2014-10-30 23:00:00 - 1101 21
 61t  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2014-10-30 22:00:00 - 6312 48
 62t  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 2014-10-30 23:00:00 - - - -  20
 63t  สนามโรงพิธีช้างเผือก ยะลา 2014-10-30 23:00:00 0.5 - - -  11
 67t  สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน 2014-10-30 23:00:00 0.6530 23
 68t  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 2014-10-30 23:00:00 0.515 -  21
 69t  สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ 2014-10-30 23:00:00 - - 0 -  27
 70t  อุทยานการเรียนรู้กว๊านพะเยา 2014-10-30 23:00:00 0.4841 15
 71t  โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สระแก้ว 2014-10-30 23:00:00 - - - -  36
 72t  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 2014-10-30 23:00:00 - - - -  No Data
 73t  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย เชียงราย 2014-10-30 23:00:00 - - - -  24
 74t  ศูนย์ราชการระยอง 2014-10-30 22:00:00 0.717131 30
  รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัด
 a03  ไปรษณีย์ราษฏร์บูรณะ 2014-10-30 08:00:00 0.73493 39
 a07  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2014-10-30 08:00:00 0.21874 34
 a08  ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพลภาพ สมุทรปราการ 2014-10-30 06:00:00 1.31781 30
 a16  โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 2014-10-30 08:00:00 0.933105 54
 a25  สถานีดับเพลิงเขาน้อย 2014-10-30 08:00:00 0.518410 11
 a32  สนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง 2014-10-30 08:00:00 0.55133 48
 a34  สำนักงานสามัญศึกษาชลบุรี 2014-10-30 08:00:00 0.711163 18
 a48  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2014-10-30 08:00:00 1.2 - - -  58
 a49  กรมการขนส่งทางบก 2014-10-30 08:00:00 0.81887 80
 a50  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2014-10-30 08:00:00 1.6 - - -  73
 a59  กรมประชาสัมพันธ์ 2014-10-30 08:00:00 0.32924 33
 
 

Moving AVG 24 Hour หมายถึง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงแบบเคลื่อนที่
  ค่าเกินค่ามาตรฐาน
  ปกติ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามอื่น กรุณาติดต่อฝ่ายข้อมูลคุณภาพอากาศ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ลิขสิทธิ์ © 2010 - 2012 กรมควบคุมมลพิษ